Contact
 
 
 
 

Maken van een afspraak

 

De intake duurt 90min (72€) en is incl. eerste adviezen en oefeningen.

Afhankelijk van de klachten is je vervolgafspraak 2, 3 of 4 weken later.

Een vervolgafspraak duurt 75min (60€).

Afspraken dienen 24u op voorhand geannuleerd te worden, zodat mensen van de wachtlijst nog tijdig gecontacteerd kunnen worden. Bij niet tijdige annulatie wordt 48€ in rekening gebracht.

De prijzen voor de behandelingen of groepslessen kan u op de desbetreffende pagina's terugvinden.

 

Over mezelf

 

Ooit werd mij de vraag gesteld: "Als je een lezing zou geven en je kan in één keer vele mensen bereiken, wat zou het onderwerp van je lezing zijn"..."Verbinding". Voor een kind vanzelfsprekend, maar voor pubers, adolescenten en volwassenen is het niet evident om dicht bij zichzelf te zijn én te blijven doorheen de verwachtingen van elke dag. Er is zoveel dat 'moet' - van buitenaf maar ook vooral vanuit onszelf zodat we geleidelijk afgescheiden geraken van ons gevoel en lichaam. En van onze innerlijke stem.

 

Stress, onrust, gejaagdheid verstoort niet enkel onze adem, maar leidt ook tot spierspanning en emotionele disbalans. Er is een voortdurende wisselwerking tussen het denken en het lichaam. Eveneens is er een voortdurende wisselwerking die we als mens hebben met de natuur en de ander. En met stilte.

 

Dat laatste is voor mij erg belangrijk. In stilte-zijn. Ik vind dit via tuinieren, wandelen, fietsen, meditatie, yoga, lezen, spelen met mijn 'roedel' en schilderen, fotografie, muziek en crea in mijn levens-atelier.

Diploma's en bijscholingen

 

Diploma Hoger Onderwijs

1998-2001 Graduaat A1 – Prof. bachelor Bedrijfsvertaler-Tolk - KHK Turnhout

In 2007 ben ik me beginnen herscholen in onderstaande begeleidingsvormen.

In 2010 startte ik mijn praktijk in bijberoep en bleef werkzaam als marketing assistant tot juli 2016. Sinsdien ben ik voltijds zelfstandige.

 

Diploma Stresscoaching

2009-2010 Stresscoach - Managementschool CVA

Bijscholingen:

 

Diploma Yoga

2009-2014 Yogadocent in de tradities van Viniyoga en van Himâlaya Yoga - Vormingsschool Viniyoga (Flor Stickens)

 

Bijscholingen:

 

Diploma's Ayurveda

2007-2009 Âyurvedic Technician® - European Institute for Scientific Research on Ayurveda + Âyurvedaschool Antwerpen

2008 Marmapunten massage (IVBO Antwerpen), Steven Huyghe

2009 Therapeutische vaardigheden (Naturopathica)

2010-2011 Beginselen anatomie, fysiologie en pathologie (Naturopathica)

 

Bijscholingen:

 

 

Andere bijscholingen:

+ 2011 1 DAG Body Adjustment + 1DAG Alexandertechniek (OWC) + 7AV Nusta Karpay (Katrijn Joris) + 4DAG Chakrahealing (Tim Biot)

 

 

SOFIE VAN MENSEL

 

Stress- en Mindfulnesscoach

Erkend Yogaleraar

Erkend Naturopaat / Âyurvedic Technician®

BTW BE 0820.900.904

IBAN BE98 7805 9067 0193

 

Lid van beroepsverenigingen:

Yogafederatie lidnummer 2009/026

Naturopathica lidnummer 225 N10 80

CONTACTGEGEVENS

 

Per-Neser

Huis van het Innerlijke Vuur

Gestelstraat 52

2250 Olen

Praktische info en parking (download)

 

 

0494/84.34.31 (12u-13u op weekdagen)

info@per-neser.org

Alle activiteiten in groep staan op Facebook

of kan u ook terugvinden bij Activiteiten