Overzicht alle cursussen in groep

Agenda cursussen schooljaar 2019-2020


Data voor het nieuwe schooljaar september 2019-juni 2020 worden weldra gefinaliseerd. Abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


 1. Wekelijkse lessen yoga en meditatie vanuit 2 grote, authentieke tradities, beginners en gevorderden * data reeds online
 2. Groeigroep Wiel van het Jaar; intensief jaartraject * data reeds online - start 27/10/2019 (nog slechts 2 plekken)
 3. 3-delige Basiscursus Âyurveda
 4. Workshops Âyurvedische Zelfmassage
 5. 3-delige Basiscursus Yogafilosofie: het Achtvoudige Pad
 6. Stiltedag(en) volgens de traditie van de Himâlaya's
 7. Dagworkshop Stresstraining, Zelfmanagement & Mindfulness (basis)
 8. 4-delige Cursus mindfulness, relaxatie en meditatie (vervolg)
 9. Lezing HSP; van acceptatie naar authenticiteit
 10. Verschillende aanvullende practica Chakras, Bandha's, Prânâyâma, Mantra's, Meditatieve technieken, Yoga Nidrâ, Kapâlabhâti/Bhastrikâ,...


INHOUD VAN DE VERSCHILLENDE CURSUSSEN (meer info zie ook het archief helemaal onderaan en de daarbijhorende beschrijvingen)


 1. Wekelijkse lessen yoga en meditaties vanuit 2 tradities, beginners en gevorderden
  Relaxatie en meditatie volgens de traditie van de Himâlaya’s, zoals onderwezen door Swâmî Râma en Swâmî Veda Bhâratî.
  Beoefening van âsana’s volgens de viniyoga traditie (Shrî Krishnâmachârya). VOLZET beide beginnersreeksen september 2019 - januari 2020
  Schrijf tijdig in voor de nieuwe beginnersreeks van 17 weken die begin februari 2020 start, zie alle info hier

 2. Groeigroep Wiel van het Jaar. Intensief jaartraject in groep

  Start opnieuw 27 oktober 2019 - nog slechts 2 plekken (!) zie alle info hier

 3. 3 delige Gezondheidscursus Âyurveda 3 zaterdagen van 14u tot 18u (180€) * data spoedig online
  Âyurveda bestaat uit de woorden "âyus" wat betekent leven" of "levensprincipe", en "veda" dat "kennis" betekent.  Deze Vedische Wetenschap wordt vertaald als "de kennis van welke kwaliteiten levens- en gezondheidsbevorderend zijn". Vaak weten we niet langer welke kwaliteiten goed zijn voor ons. Vele mensen wensen hun levenskwaliteit te verbeteren door bewuster te leven, een job uit te oefenen die bij hen past en hun hart blij maakt, meer te genieten van het leven in al haar facetten, van relaties, de natuur, creativiteit maar weten niet hoe dit allemaal aan te pakken. Âyurveda is de oudste geneeskunst ter wereld en gaat kijken naar welke kwaliteiten horen bij jouw persoonlijkheid en constitutie. Ze leert je weer in harmonie te leven met het natuurlijke Zelf.
  Onze dagelijkse routine, beweging, voeding, stress, maar ook verdriet, angsten, enz. brengt ons weg van die eigen Natuur en hierdoor ontstaan klachten. We voelen ons dan niet meer 'in ons Element' of onrustig. Onrust kan je ook lezen als "het niet rusten in dat Zelf" (of in de aangeboren balans of constitutie). Lees ook meer op de pagina âyurveda
  Tijdens onze namiddagen samen kom je meer te weten over de belangrijkste basisprincipes van âyurveda. Je ontdekt inzicht in je constitutie en welke zaken op vlak van voeding, beweging voor jou belangrijk zijn. We kijken dan niet enkel naar fysieke voeding, maar ook met welke overtuigingen, gedachten, gevoelens je jezelf dagelijks voedt - daarnaast hebben we ook spirituele voeding nodig om in evenwicht te blijven (stilte, overgave, vertrouwen, verbinding, contact). Welke vormen van Beweging (mentaal, fysiek) zijn productief en welke niet? Ook de richting waarin je beweegt (doelen, missie) is van belang. Je talenten/passies inzetten, creativiteit ontwikkelen is ook nodig voor een (zinvol) leven in balans.

  Overzicht onderwerpen die aan bod komen:
  1) Achtergrond van Yoga en Âyurveda - Âyurveda; moeder van de Geneeskunst - Ontstaan - Belangrijkste naslagwerken - Astanga Âyurveda - Âyurvedische visie op gezondheid - Spirituele natuur - Yoga, van onwetendheid naar juiste kennis - Astanga Yoga -

  2) Basisbeginselen van Âyurveda - Bhuta’s - Dosha's - Prakriti en Vikriti - Subdosha's - Guna's - Sattva, rajas en tamas - De mentale vormen van de dosha’s - Ojas of onze levensessentie - Agni of het vuur van de spijsvertering - Ama of afvalstoffen - Beweging in functie van je constitutie
  3) Fysieke beweging - Âyurvedische ochtendwandeling -
  Spirituele richting waarin je beweegt (levenshouding, doelen, missie)
  4)
  Voeding in functie van je constitutie - Fysieke voeding - Âyurvedisch dieet/Vedisch dieet - Vasten goed of slecht - Voeding volgens seizoenen

  Mentale/emotionele voeding - overtuigingen, gedachten, belang van mindfulness
  5)
  Spirituele voeding  - stilte, natuur, verbinding, vertrouwen / sraddhâ
  6)
  Creatieve voeding  - talenten, passies inzetten voor een vuur in balans.
  7) Toelichting over reinigingstechnieken -
  Abhyanga of oliemassage - Marmapunten/ accupressuurpunten - Zelfmassage
  Swedana of stoomtherapie - Nasya, neti en tongschrapen - Laghu Sankhapraksalana of de lichte darmreiniging
  8)
  Dinacharya of dagelijkse routine
  9)
  Karma en dharma
  10) H
  oe Yoga en Âyurveda ingezet worden in een persoonlijk therapieplan - en nog veel meer!


 4. Dagworkshop Âyurvedische Zelfmassage van 9u30 tot 16u30 (100€) * data spoedig online
  Een Âyurvedische massage ontspant, voedt en balanceert zowel het fysieke lichaam, de emotionele toestand als de geest. Vermoeidheid en stress wordt bestreden en de vitaliteit van het lichaam wordt bevorderd. Âyurveda adviseert dagelijkse oliemassage om 'knopen' te vermijden. Hoe ga je hier zelf mee aan de slag? En wat vertellen een aantal spanningspunten je over mogelijke disbalans in lichaam en geest? Her-verbind je weer met je lichaam en ga nadien op wolkjes naar huis.  Lees ook meer op de pagina âyurveda
  Wat komt aan bod: Theorie over enkele âyurvedische olieën en hun effect op lichaam en geest. Bespreking van enkele Marmapunten; acupressuurpunten of kruispunten waar specifieke weefsels elkaar ontmoeten (bloedvaten, zenuwen, gewrichten, botten, pezen, spieren). Waar de energie verstoord is, geven deze punten aan de oppervlakte blokkades. Je leert voetmassage en ontvangt die. Je leert hoofd-en gelaatsmassage (en ontvangt die). Ook leer je de theorie over de Âyurvedische wandeling en de effecten hiervan op wervelkolom, bekken, spieren, spijsvertering, enz. We gaan dus na de middagpauze ook even âyurvedisch wandelen. Inclusief documentatie.

 5. 3 delige Basiscursus Yogafilosofie 3 zaterdagen van 14u tot 18u (180€) * data spoedig online
  De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. Wie zich traint in het Achtvoudige Pad van yoga, zal vanuit meer gezondheid, vitaliteit, blijheid, helderheid, gelijkmoedigheid en efficiëntie gaan handelen. Je verkrijgt bovendien inzicht in datgene wat je in wezen bent als je je niet langer identificeert met je gedachten, gevoelens, rollen in het leven, enz. Vanuit die wezenskern functioneer je optimaal in de wereld en kan je ook helpen waar nodig, vanuit een gevestigde rust en stabiliteit.

  Het pad van yoga om tot deze staat te komen noemt men het Achtvoudige Pad. Dit is een geleidelijk en diepgaand proces waarbij stilstaan en bewuste reflectie en oefening belangrijk is. Zelfkennis is nodig om te komen tot Zelfrealisatie. Een geslaagde meditatie brengt je tot het ervaren van diepe, innerlijke rust. En geeft het verlangen dit te herhalen. Zitten wordt zo geen opgave, maar iets waar je naar uit kijkt. De stilte die je door meditatie ontdekt op de achtergrond in jezelf leer je verdiepen en verfijnen. Er wordt gezegd dat wie de staat van Yoga bereikt heeft, beschikt over een heldere, onverstoorbare geest en gevestigd is in zijn 'Ware Aard'. Deze ware Aard wordt samengevat met de woorden "Sat, Chit, Ânanda." of Zijn, Bewustzijn en Zaligheid (Bliss). Het pad van yoga om tot deze staat te komen noemt men het Achtvoudige Pad. 
  1. De Yama's geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe
  2. De Niyama's realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave
  3. De Âsana's (yogahoudingen) en
  4. Prânayâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig
  5. Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen.
  6. Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object.
  7. Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming.
  8. Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi). De workshop bestaat uit 2 namiddagen waarin de eerste 4 treden van het 8-voudige pad uitvoerig toegelicht worden.

  Eerste zaterdag: De yamas en niyamas geven een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. 10 leefregels die je kunnen helpen je karakter en levenshouding te verfijnen. Je ontdekt wat "geweldloosheid" is zowel naar je eigen lichaam en geest, als naar de ander en de wereld. Je komt tot meer mildheid, mededogen, rust, gelijkmoedigheid, eenvoud en tevredenheid. Wat betekent meditatie en hoe kan je hierin komen tot overgave en ervaring?
  Tweede zaterdag: Âsana en Prânâyâma. Hoe wordt je lichaam je Tempel; zuiver en gericht op Zelfrealisatie? Hoe past hierin oefening, een juiste aandacht om te komen tot ontspanning, balans en standvastigheid. Wat is ademen en hoe is Prâna het beginsel van leven, het meest echte van wat we zijn. Hoe begin of vorder je in Prânayâma; technieken die het lichaam en de geest verder uitzuiveren en geschikt maken voor meditatie.
  Derde zaterdag: de 4 laatste treden in theorie en deze komen uitgebreid ook in de praktijk aan bod die dag

 6. Stiltedag volgens de traditie van de Himâlaya's (110€) van 8u30 tot 16u30 * data spoedig online
  De Stiltedag is een bijzondere aanvulling op de cursus Yogafilosofie maar kan ook los gevolgd worden voor mensen die reeds ervaring hebben met de tradities. De laatste 4 'inwendige' treden van het achtvoudige pad worden subtiel en intensief beoefend in één stiltedag. Kom door middel van een hele dag Stilte en Meditatie tot meer Kennis omtrent het Zelf. Relaxatie en meditatie volgens de traditie van de Himâlaya’s, zoals onderwezen door Swâmî Râma en Swâmî Veda Bhâratî. Beoefening van âsana’s volgens de viniyoga traditie (Shrî Krishnâmachârya).

  Een greep uit het dagprogramma:
  8u30 dagopening - 8u45 viniyoga, gevolgd door prânâyâma, gevolgd door meditatie - 10u pauze - 10u15 japa met een korte mantra, gevolgd door meditatie - 11u meditatieve wandeling met mantra - 11u30 middagmaal + digestief ademen - 12u15 âyurvedische wandeling met mantra - 13u15 pauze - 13u30 yoga nidrâ (diepe ontspanning) - 14u15 viniyoga, gevolgd door prânâyâma, gevolgd door meditatie - 15u30 korte pauze - 15u45 vervolg japa met een lange mantra + praktijk, gevolgd door meditatie - 16u30 dagsluiting

  Lunchpakket dien je zelf te voorzien voor ’s middags (soep, thee, water, fruitsap, fruit en noten worden voorzien)
  Deze stiltedag kan je, wanneer deze bevallen is en je deze technieken nog intensiever wenst te verdiepen, in augustus jaarlijks uitbreiden naar een stilteretraite van 5 dagen in de Oude Abdij van Kortenberg, meer info ontvang je op de dag zelf.
  Plaatsen beperkt tot 13 deelnemers, wees er tijdig bij.

 7. Dagworkshop Stresstraining, Zelfmanagement & Mindfulness van 9u30 tot 16u30 (100€) * data spoedig online
  Enkele symptomen opgesomd die vaak stressgerelateerd zijn: vermoeidheid, concentratiestoornissen, troebel zicht, hoofdpijn, onrust, opgejaagd, kort lontje, angstig, minder moed, minder zelfvertrouwen, snel geëmotioneerd, spanning in spieren, spierpijn, spijsverteringsproblemen, ontstekingen, slapeloosheid, kortademigheid, hyperventilatie, oorsuizen, hartkloppingen, hoge bloeddruk of wanneer uitgeput lage bloeddruk, verminderde immuniteit, enz.. Fysieke en/of emotionele overbelasting is iets wat geleidelijk opbouwt. Wanneer reserves te lang zijn aangesproken geweest, voel je je nog maar op een laag pitje branden of opgebrand (burnout).
  Stress is van nature positief. Acute stress zet ons aan tot gerichte actie, verbetert onze focus en onze prestatie. Maar wanneer stress chronisch wordt, kan het onze gezondheid en ons geluk schaden. Niet enkel wie perfectionistisch of prestatiegericht is - maar ook hooggevoelige personen lopen kans zichzelf te verliezen en in een overbelastingstoestand terecht te komen. Onrust is vaak een eerste symptoom van een verkeerde 'belasting'. Wanneer we hier geen aandacht aan schenken, kan deze onrust zich verplaatsen van ons denken, naar onze emoties, naar ons lichaam en zich uiten via allerlei spanningsklachten. Het theoretische deel handelt rond zelfzorg, maar ook de wisselwerking lichaam/geest/stress, zelf-management, time-management, beweging, voeding, ontspanning, slaap. Daarnaast leer je losmakende oefeningen, relaxatie- en ademtechnieken, basis mindfulnesstechnieken, enz.

  Dagprogramma: 9u15 verwelkoming en ontvangst - 9u30 losmaak-oefeningen gevolgd door eerste ontspanningstechniek (liggend) - 10u theorie - 11u15 pauze - 11u30 vervolg theorie met afwisselend mindfulnessoefeningen - 12u30 pauze (breng lunchpakket mee) - 13u00 mindfulness wandeling - 14u00 theorie met afwisselend oefeningen - 15u15 pauze - 15u30 losmaak-oefeningen gevolgd door diepe relaxatie en meditatie - 16u30 einde. Plaatsen beperkt tot 13 deelnemers, wees er tijdig bij.

 8. Cursus mindfulness, relaxatie en meditatie Reeks van 4 lessen,  van 19u tot +/- 21u30. (150€) * data spoedig online
  Door mindfulness leer je weer vertrouwd worden met je lichaam, gedachten, gevoelens, de ander,...
  Via verschillende technieken leer je onnodige spanningen die je ervaart in je leven te bevrijden en te komen tot een open en bewuste houding.
  Je dient eerst de basisworkshop te volgen alvorens je de cursus kan volgen. Je krijgt ook in elke les uitgebreide documentatie en huiswerk mee; je karakter verfijnt, je komt tot meer openheid, blijheid, gelijkmoedigheid, aanwezigheid en je leert anders omgaan met eender welke vorm van lijden die je in je leven ervaart. Diepe relaxatie, mindfulness en meditatie wordt stapsgewijs aangeleerd.
  Je ontdekt door deze technieken telkens meer te verfijnen dat er een andere kwaltiteit van Zijn is. Het is belangrijk de oefeningen niet enkel tijdens onze sessies samen te komen verdiepen maar ook geleidelijk te integreren in je dagelijkse leven. Bij wijze van zelfzorg - of om even bewust afstand te nemen en te rusten in je zelf. Relaxatie, mindfulness en meditatie kan aanvullend ingezet worden in de behandeling van stress, burnout, piekeren, pijn, slapeloosheid, nervositeit, hooggevoeligheid en spanningsklachten. Tegelijk werken de technieken preventief voor het behouden van een gezonde geest in een gezond lichaam. Plaatsen beperkt tot 13 deelnemers, wees er tijdig bij.

 9. Lezing HSP; van acceptatie naar authenticiteit! lezing van 19u tot +/- 21u30 (35€). * data spoedig online
  Een HSP'er is iemand wiens zenuwstelsel gevoeliger is voor zintuiglijke prikkels - deze mensen zijn in staat om sneller subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken, echter de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie dan bij andere mensen. Een HSP'er kan daardoor snel uitgeput geraken en overprikkeld. Ook buikklachten, hoofdpijnen, stemmingswisselingen, depressie, burnout en chronische moeheid kunnen ontstaan wanneer deze personen niet tijdig hun ademruimte, ontprikkeling, standvastigheid en rust in het leven terugvinden.

  Hsp-ers staan op een andere manier in het leven en hebben vaak andere overtuigingen, waarden en dus ook andere zaken nodig om in evenwicht te blijven. De lezing licht oa. het volgende toe: Definitie en kader  - Het hoogsensitieve lichaam. Lichamelijke en psychische klachten - HSP en Sociale Relaties + 10 Tips - HSP en Intieme Relaties + 5 Tips. - HSP en Werk + 7 Tips - HSP en Kinderen - HSP en HSS test - Coaching bij HSP

 10. Verschillende aanvullende practica Chakras, Bandha's, Prânâyâma, Mantra's, Meditatieve technieken, Yoga Nidrâ, Kapâlabhâti/Bhastrikâ,...
  Klik op de link om de volledige agenda hiervan te raadplegen.  ARCHIEF cursussen en practica 2019

  Stilteretraite van 8 augustus tot 12 augustus 2019 in de Oude Abdij Kortenberg

  Practicum werken met de chakra's, door Flor Stickens. 22/06/2019 van 9u tot 12u

  40 dagen een intentie volhouden van 07/06 t/m 16/07 Guru Purnima, start 7 juni

  Stiltedag vanuit 2 grote tradities. Zaterdag 25 mei 2019 van 08:30 - 16:30

  Practicum meditatieve technieken door Flor Stickens. 11/05/2019 van 9u tot 12u

  Diepe ontspanning met Yoga Nidrâ, door Flor Stickens. 08, 15, 22 en 29/05/2019 van 19.30 t/m 20.30 uur.

  Yoga beginners - verkorte reeks 7 lessen op vrijdag (volzet) 7 weken· 26 apr. - 14 juni van 17u30 tot 19u

  Practicum mantra's door Flor Stickens. 13/04/2019 van 9u tot 12u

  Deel 1: (2 namiddagen) Basis Yogafilosofie / Het Achtvoudige Pad. Zaterdagen 23 mrt. - 27 apr. van 14u tot 18u

  Van Ademen naar Prânâyâma, door Flor Stickens. 23/03/2019 van 9u tot 12u

  2-delige Âyurvedische Zelfmassage (Abhyanga-en Marmamassage) Weekend 16 feb. - 17 feb van  14u tot 18u

  Workshop Stresscoaching, Zelfmanagement & Mindfulness. Donderdag 7 februari 2019 van 18:00 - 21:45

  Practicum Bandha's, door Flor Stickens. 23/02/2019 van 9u tot 12u

  Maandelijkse reeks 'mindfulness,diepe relaxatie,basis meditatie' 5 maanden telkens 1 maal per maand van 21 feb. - 20 juni van 19u30 tot 21u30

  Yoga beginners op woensdag (volzet) 17 weken · 30 jan. - 19 juni van 18u20 tot 19u50

  Yoga beginners op maandag (volzet) 17 weken · 28 jan. - 17 juni van 20u15 tot 21u45

  Yoga als levensleer door Flor Stickens. Zaterdagen van 09u tot 12u op  12 januari 2019, 23 februari ; 23 maart ; 13 april ; 11 mei en 22 juni.

  3-delig Basisbeginselen Âyurveda. 10/11/2018 + 08/12/2018 + 12/01/2019 van 14u tot 18u


  ARCHIEF cursussen en practica 2018

  VOLLE MAANMEDITATIES 01/03/2018 +  31/03/2018 + 29/04/2018 + 29/05/2018 + 28/06/2018 + 27/07/2018 + 26/08/2018 + 24/09/2018 (beginnersles hier, oefen zelf thuis) +  24/10/2018 (enkel indien je ook gevorderdenles die avond volgt van 20u15 - 22u) + 23/11/2018 (idem) + 22/12/2018

  Maandelijkse lessen (5) relaxatietechnieken, mindfulness en meditatie: 20/09/18 + 18/10/18 + 15/11/18 + 20/12/18 + 17/01/19

  Basis Yogafilosofie, het Achtvoudige Pad. 28/10/2018 van 09u tot 16u

  Wekelijkse lessen (18) Yoga Op Maat voor mensen met chronische klachten. Start 07/09/2018 tot 18/01/2019 van 17u30 tot 19u

  Wekelijkse lessen (18) Yoga Beginners. Gratis proefles op 03/09/2018 van 20u15 tot 21u45 (volzet) en 05/09/2018 van 18u20 tot 19u50)

  Herbrondag met relaxatie, meditatie, yoga en âyurveda. 04/08/2018 van 08u15 tot 16u30

  Guru Purnima - einde 40 dagen intentie - volle maanmeditatie. 27/07/2018 van 20u30 tot 22u30 (vrije bijdrage, richtprijs 8€)

  Volle Maanmeditatie "sâdhana 40 dagen intentie. 28/06/2018 van 20u30 tot 22u30 (vrije bijdrage, richtprijs 8€)

  40 dagen een intentie volhouden, in 2018 begint deze 40-dagen op 18 juni en eindigt op 27 juli. We komen hierin 2 maal samen.

  Basis Yogafilosofie, het Achtvoudige Pad. 23/06/2018 van 08u30 tot 15u30

  Diepe ontspanning met Yoga Nidrâ, door Flor Stickens. 16 + 23 + 30/05/2018 + 06/06/2018 van 19u30 tot 20u30

  Lezing Burnout & Chronische klachten. 15/04/2018 van 18u30 tot 21u

  Van Ademen naar Prânâyâma, door Flor Stickens. 14/04/2018 van 09u00 tot 12u00

  Practicum Bandha's, door Flor Stickens. 31/03/2018 van 09u00 tot 12u00

  Workshop Basis Relaxatie- en Mindfulnesstechnieken. 24/03/2018 van 08u45 tot12u15

  Diepe ontspanning met Yoga Nidrâ, door Flor Stickens. 21 + 28/03/2018 + 04 + 11/04/2018 van 19u30 tot 20u30

  Groeigroep; terug in Verbinding, herontdek je Natuur en Melodie. 8 bijeenkomsten op zaterdagen; start 03/02/2018, hele en halve dagen.

  Nieuwe Reeks (18 lessen) Yoga Beginners. Gratis proefles op 31/01/2018 van 18u20 tot 19u50 en op 05/02/2018 van 20u15 tot 21u45


  ARCHIEF cursussen en practica 2017

  VOLLE MAANMEDITATIES IN GROEP en richtlijnen. 12/01 + 10/02+ 12/03 + 09/06 + 09/07 + 06/09 + 05/10 + 04/11/2017 (vrije bijdrage, richtprijs 8€)

  Diepe relaxatie (2 lessen) om te komen tot diepe meditatie (3 lessen) 01+08/12/2017 van 18-19u en 22/12+12+19/01/2018 van 18-19u (meditatie)

  Nieuwe Reeks (18 lessen) Yoga Beginners. Gratis proefles op 30/08/2017 van 18u20 tot 19u50 en op 04/09/2017 van 20u15 tot 21u45

  Stiltedag traditie Himâlaya's + Viniyoga/Krishnâmachârya. 23/07/2017 van 08u00 tot 18u00

  Guru Purnima - einde 40 dagen intentie - volle maanmeditatie. 09/07/2017 van 20u30 tot 22u30 (vrije bijdrage, richtprijs 8€)

  Practicum over kapâlabhâti en bhastrikâ, door Flor Stickens. 24/06/2017 van 09u00 tot 12u00

  Internationale Yogadag (gratis). 21/06/2017 van 13u30 tot 17u

  Maandelijkse rouwgroep voor volwassenen i.s.m. Ann Van Ingelghem, psychotherapeute, van 10/10/2017 tot 12/06/2018 van 19u30-21u

  Basis Yogafilosofie, Âsana & Prânâyâma. 10/06/2017 van 18u00 tot 21u30

  Lezing HSP. 03/06/2017 van 18u00 tot 20u30 (30€).

  Basis Yogafilosofie, Achtvoudige Pad en Yamas & Niyamas. 13/05/2017 van 18u00 tot 21u30

  Herbrondag met relaxatie, meditatie, yoga en âyurveda. 06/05/2017 van 08u30 tot 17u45

  Introductie stresscoaching en mindfulness (deel van de herbrondag). 06/05/2017 van 12u tot 18u

  Herbronnings- en stilteweekend. 25+26/03/2017 van 08u30 tot 18u15 (zondag is Stiltedag volgens de Himâlaya traditie)

  Lezing HSP. 12/03/2017 van 18u00 tot 20u30

  Herbronnings- en stilteweekend. 11+12/02/2017 van 08u30 tot 18u15 (zondag is Stiltedag volgens de Himâlaya traditie)

  Practicum Bandha's, door Flor Stickens. 28/01/2017 van 09u00 tot 12u00

  Nieuwe Reeks (18 lessen) Yoga Beginners. Gratis proefles op 25/01/2017 van 18u20 tot 19u50 en op 30/01/2017 van 20u15 tot 21u45

  Workshop basis stresscoaching, hsp, relaxatie, mindfulness. 21/01/17 van 14u00 tot 18u00

  Groeigroep; terug in Verbinding, herontdek je Natuur en Melodie. 9 bijeenkomsten op zondagen; start 15/01/2017, halve dagen.

  Basisbeginselen Âyurveda. 14 + 28/1 + 18/2/2017 van 18u00 tot 21u30


  Archief van 2016 tot 2010 kan u terugvinden in de Activiteitenblog.

  SOFIE VAN MENSEL


  Erkend Naturopaat & Âyurvedic Technician®

  Erkend Yogaleraar vanuit 2 grote tradities

  Stress- en Mindfulnesscoach


  Gestelstraat 52 - 2250 O.L.V.-Olen

  info@per-neser.org

  0494/84.34.31 (enkel tussen 12u-13u)

  BEROEPSVERENIGINGEN  Yogafederatie lidnummer 2009/026

  Naturopathica lidnummer 225 N10 80  BTW BE 0820.900.904

  IBAN BE98 7805 9067 0193