Yoga/Meditatie

Meditatie (basis en verdieping) en cursus yogafilosofie:

De basis tot meditatie leer je aan in de beginnerslessen yoga (zie details in de tabellen). Er zijn 2 reeksen per jaar. Voor wie echter meditatie een deel van zijn leven en Zijn wenst te maken en een diep verlangen heeft dit te leren beheersen en te komen tot subtiele waarneming, is er het volgende verdiepende practicum:

Diepe relaxatie (2 lessen, 30€) om te komen tot diepe meditatie (3 lessen, 45€)

1+8/12/17 van 18-19u (relaxatie) en

22/12+12+19/01/18 van 18-19u (meditatie)

 

Eerst dien je ontspanning te beheersen. Je kan niet mediteren in een gespannen geest noch lichaam.

In het tweede deel van het practicum leer je meer bewust te worden van geest, lichaam, ademhaling en emoties. Vermits je reeds het lichaam kan ontspannen, kan je je richten op meer subtiele gewaarwordingen. Je leert op zachte wijze de spartelingen van de geest bij te sturen en vervolgens je aandacht te verplaatsen van Waarneming naar Waarnemer. Je leert ook wandelmeditatie en japa aan. Je leert zitten in een juiste en ontspannen houding, met correcte ademhaling en verenigt vervolgens adembewustzijn met aandacht en de mantra. Je wordt je geleidelijk meer en meer bewust van de Stilte die er is op de achtergrond in jezelf en leert deze verdiepen en te komen tot volledige overgave hieraan. Je ontwikkelt hierdoor Inzicht en Kennis omtrent het Zelf. Het doel van meditatie is immers Zelfrealisatie. Het herinneren en realiseren van je 'ware Aard'. Deze ware Aard heeft in essentie 3 kwaliteiten: Zijn - Bewustzijn - Gelukzaligheid

 

Je kan vervolgens maandelijks deelnemen aan de volle maanmeditaties in groep:

Volle maanmeditaties traditie Himâlaya's - Een uur stiltemeditatie in groep volgens de traditie van de Himâlaya's, voorafgegaan door reciteren en prânâyâma. Vrije bijdrage; richtprijs 8€.

Geef een seintje als je komt. We starten om 20u30 tenzij anders aangegeven:

 

2018

JAN 02 - JAN 31 (enkel voor wie de groepsles gevorderden die avond volgt van 20u15 - 22u)-

MAR 01 - MAR 31 - APR 29 - MAY 29 - JUNE 28

JUL 27 - AUG 26 - SEPT 24 (wegen beginnersles die avond, oefen zelf thuis) -

OCT 24 (enkel voor wie de groepsles gevorderden die avond volgt van 20u15 - 22u) -

NOV 23 (volg de les gevorderden die start om 19u30 ter voorbereiding, we eindigen in stilte 22u) - DEC 22

2019

JAN 21 - FEB 19 - MAR 20 - APR 19 - MAY 18 - JUNE 17

JUL 16 - AUG 15 - SEPT 13 - OCT 13 - NOV 12 - DEC 12

Zie ook: http://ahymsin.org/main/practice/full-moon-meditations.html

 

CURSUS YOGAFILOSOFIE

16 december (8u30-18u30) = 1 dag incl. losmakende oefn., yoga, stiltemeditatie, âyurvedische wandeling, yoga nidrâ en alle theorie (108€)

 

1) de belangrijkste basisconcepten en de basisfilosofie van yoga

2) de doelen van yoga

3) de vicieuze cirkel van lijden/weg van ervaring/verwikkeling en de gracieuze cirkel van bevrijding van al het lijden dat men ervaart /richting zelfrealisatie

4) de toelichting van het achtvoudige pad als middel daartoe. Praktische tips om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart.

 

Zie de volledige beschrijving en dagplanning.

 

Per-Neser

Huis van het Innerlijke Vuur

PRIVE: Stress-en Mindfulnesscoaching - Meditatie - Yoga - Âyurvedische massages

IN GROEP: Wekelijkse lessen - Cursussen en Practica - ook op aanvraag van centra

 

 

SOFIE VAN MENSEL: Stress- en Mindfulnesscoach - Erkend Yogaleraar - Âyurvedic Technician®

Yoga en Meditatie vanuit 2 grote, authentieke tradities

De meeste mensen hebben een vaag begrip van wat Yoga in wezen is. Voor velen zijn het lichaamshoudingen (âsana) en heeft het ook iets te maken met ademen (prânâyâma), relaxatie en meditatie. Yoga is echter veel meer dan dat; het is een complete levensleer die een progressieve verbetering van de levenskwaliteit beoogt, tot aan de volledige bevrijding van elke vorm van lijden. (voor de cursussen en practica zie de tabellen)

 

Als leraar, aangesloten bij Seva Yoga Kempen en erkend door de Yogafederatie, geef ik lessen:

  • thuis in de yogazaal (max. 24 pers.) in groep (beginners, gevorderden en op maat)
  • thuis in de meditatieruimte privé op maat van uw zoektocht, beperkingen en klachten
  • op verplaatsing na aanvraag van centra, verenigingen, scholen, wzc, zie hier enkele referenties

 

De reeks beginnerslessen wordt twee keer gegeven in de loop van het schooljaar :

  • Een eerste keer van september 2017 tot eind januari 2018 (Deze lessenreeks is volzet)
  • Een tweede keer van eind januari 2018 tot eind juni 2018 (WACHTLIJST)
  • GRATIS PROEFLES op woensdag 31/01/18 (18u20-19u45) + maandag 05/02/18 (20u15-21u45) VOLZET

Je kan je laten noteren op de wachtlijst = indien er plaatsen vrij komen, word je gecontacteerd en kan je mogelijk nog een gratis proefles volgen op woensdag 7/2 om 18u20.

 

Tijdens de 18-weken durende beginnersreeks groei je geleidelijk in lichaamshoudingen, ademtechnieken, relaxatie en meditatie. Je leert te oefenen met lichaamsbewustzijn, adembewustzijn en word je steeds meer bewust van de stilte op de achtergrond in jezelf. Deze leer je verfijnen en verdiepen tijdens de meditatie.

Na de beginners kan je overstappen naar de gevorderden of herhaal je desgewenst de beginnersreeks.

Als leraar maak ik persoonlijk alle lesschema's. Deze krijg je ook mee naar huis om de technieken te oefenen.

De lessen worden kwalitatief begeleid en ik maak steeds tijd voor vragen voor en na de les.

Ook help ik je de nodige aanpasingen te maken waar nodig in geval van beperkingen, acute of chronische klachten. De lessen zijn geschikt voor jong en oud, soepel en stroef, met of zonder beperkingen - voor ieder die op zoek is naar een sterk en soepel lichaam en dezelfde kwaliteiten in de geest wenst te cultiveren.

 

Voor wie nog een stapje verder wenst te gaan, zijn er aanvullende practica en cursussen. (zie tabel en FB)

 

PRIJZEN:

 

In groep - Beginners/gevorderden: 18 weken les = 120€ of 36 weken les = 200€.

LESDATA voor het schooljaar 2017-2018:

 

Privé - op maat bij specifieke klachten of zoektocht

per sessie van 60/75/90min: 48€/60€/72€ - meer info zie tabel

 

 

Erkend leraar; borg voor kwaliteit (!)

 

Ik ben leraar onder de koepel van Seva Yoga Kempen en erkend door de Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België (YFNB) die op haar beurt erkend is door de Europese Yoga Unie.

 

Mijn opleiding had een duurtijd van 5 jaar (2009-2014) met meer dan 700 lesuren en schoolde mij in

Âsana’s volgens de viniyoga traditie (Shrî Krishnâmachârya; zie hiernaast) alsook in de technische grondvesten en filosofische basis van yoga ; in anatomie van het bewegingsapparaat ; in de technieken van prânâyâma ; mudrâ ; in de algemene fysiologie en haar toepassing in yoga ; in didactiek en methodologie, in observatie en oriëntatie van de praktijk; in het opstellen van verantwoorde en doelgerichte oefenschema’s voor zowel individueel en collectief onderwijs; in het geven van collectieve en individuele yogalessen alsook planning van een schooljaar, in Prânâyâma ; in Stilte ; in Relaxatie en meditatie volgens de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya’s, zoals onderwezen door Swâmî Râma en Swâmî Veda Bhâratî (zie meer hiernaast)

 

Ik volg nog maandelijks onderricht ter verfijning in de traditie van de Himâlaya's en ben in deze traditie geïnitieerd op 9/10/2017 door Swâmî Mâ Râdha. Yoga is voor mij een ware levensleer die ik tracht op dienende en zorgzame wijze over te dragen ter verbetering van de levenskwaliteit van allen die hiernaar op zoek zijn.

 

Âsana’s volgens de viniyoga traditie (Shrî Krishnâmachârya; leraar van T.K.V. Désikachar, B.K.S. Iyengar,

K. Pattabhi Jois, Indra Devi, enz..).

Relaxatie en meditatie volgens de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya’s, zoals onderwezen door Swâmî Râma en Swâmî Veda Bhâratî

 

 

of dieper in detail uitgelegd:

 

Viniyoga

De term Viniyoga komt uit het geschrift “Yoga Rahasya” van Shrî Nâthamuni (900 A.D). Uit deze familie stamt Shrî Krishnâmachârya, één van de meest invloedrijke yogaleraars. Hij was ook âyurvedisch leraar. Krishnâmachârya's zoon, T.K.V. Desikachar, werkte na zijn vader de viniyoga verder uit. 'Vini' betekent aanpassing en is dus geen 'stijl'.

Je doet echte yoga waarbij oefening resultaat brengt, net omdat je oefent volgens 'geweldloosheid' en volgens de eigen capaciteit. Ieder is uniek.

 

Traditie van de Himâlaya's:

De Himâlaya Traditie is een 5000 jaar oude levende traditie die een aantal elementen in haar leringen combineert, waaronder de wijsheid van Patanjali‘s Yoga Sutras, Raja Yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen. Het eerste doel van de Traditie is om inzicht te verwerven over wie men is, zijn ware aard te ontdekken en te kennen. <meer>

 

Zie ook het luik van meditatie helemaal onderaan deze pagina.

 

Yoga en âyurveda gaan samen; zie hier voor aanvullende begeleiding vanuit âyurveda.

Beginners

(18 weken)

Gevorderden

(18 of 36 weken)

Privé-onderricht

Chronische klachten

(na afspraak)

Privé-onderricht

Verdieping/Bijscholing

(na afspraak)

Practica, Verdiepingsworkshops, Herbronning/ Stilte

Nieuwe reeks start:

eind januari 2018

volgende gratis proeflessen: 31/01/18 (18u20-19u45) en

05/02/18 (20u15-21u45)

wachtlijst (!!!)

 

elke maandagavond (20u15-21u45) of

elke woensdagavond (18u20-19u45)

Prijs 120€ / 18 weken

 

 

 

 

Wie kampt met beperkingen kan steeds terecht met vragen. Je ontvangt aangepaste manieren van oefenen zodat je zonder problemen mee kan.

Bij zeer specifieke beperkingen/ vermoeidheids-of pijnklachten zie yoga op maat (!) privéles.

Wie minstens 18 weken beginners gevolgd heeft

bij erkende leraars van Seva Yoga Kempen, of wie bij een andere erkende leraar les volgde, contacteer me

 

elke maandagavond

(18u20 - 19u50)

elke woensdagavond (20u15-21u45) of

elke vrijdagavond (19u30-21u00)

Prijs 120€ / 18 weken

Prijs 200€ / 36 weken

 

Bij specifieke beperkingen

Voor wie extra ondersteuning en aanpassing nodig heeft met als doel in te stappen in een volgende beginnersreeks..

 

traject van +/- 5 lessen

Eerste afspraak/ intake duurt 90min (72€) incl. eerste oefeningen, technieken en adviezen

 

Voor een 2e en 3e afspraak reken op 75min (60€)

 

Een 4e en 5e afspraak kost 48€ en duurt een uurtje.

 

Reken op +/- 5 afspraken.

Om de 4 weken.

 

Concentratieproblemen

Vermoeidheidsklachten

Spanningsklachten

Pijnklachten

Postoperatief

enz..

 

Om jouw doelen te bereiken op fysiek of mentaal vlak, bij specifieke klachten of ter studie van de yogafilosofie.

 

 

Eerste afspraak/ intake duurt 90min (72€) incl. eerste oefeningen, technieken en adviezen

 

Voor een volgende afspraak reken op 75/60min (60/48€)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepe relaxatie (2 lessen) om te komen tot diepe meditatie (3 lessen)

1+8/12/17 van 18-19u (relaxatie) en

22/12+12+19/01/18 van 18-19u (meditatie)

 

-------------------

Dagcursus Yogafilosofie 16/12/17 van 8u30-18u, details zie onderaan deze pagina en in de link (!)

 

-------------------

Practicum over kapâlabhâti en bhastrikâ

24/06/2017 - 30€

van 09u-12u

 

-------------------

Stiltedag traditie Himâlaya’s + Viniyoga/Krishnâmachârya 23/07/2017 - 90€

van 08u tot 18u

"When the mind is calm, how quickly, how smoothly, how beautifully you will perceive everything!"

~ Paramahansa Yogananda

 

Meditatie is een diepgaand proces van verinnerlijking. Zoiets leer je niet uit een boek, maar met een leraar.

 

De Himâlaya Traditie leert je zitten in een juiste en ontspannen houding, met correcte ademhaling en verenigt adembewustzijn met een mantra.

 

Je kan bij mij steeds terecht met vragen en ontvangt extra technieken of oefeningen waar nodig om de gewenste doelstellingen te realiseren.

SOFIE VAN MENSEL

 

Stress- en Mindfulnesscoach

Erkend Yogaleraar

Erkend Naturopaat / Âyurvedic Technician®

BTW BE 0820.900.904

IBAN BE98 7805 9067 0193

 

Lid van beroepsverenigingen:

Yogafederatie lidnummer 2009/026

Naturopathica lidnummer 225 N10 80

CONTACTGEGEVENS

Per-Neser

Huis van het Innerlijke Vuur

Gestelstraat 52

2250 Olen

Praktische info en parking (download)

 

0494/84.34.31 (12u-13u30)

info@per-neser.org

NIEUWSBRIEF

 

Wens je de nieuwsbrief te ontvangen, stuur dan even een mail. Alle activiteiten in groep kan je ook raadplegen via deze website en via de Facebook-pagina

Afspraken dienen minstens 24u op voorhand geannuleerd te worden, zo kunnen er mensen van de wachtlijst nog opgeroepen worden. Bij niet tijdige annulatie, wordt 48€ in rekening gebracht.

 

© 2010-2017 Copyright. All Rights Reserved.