BASISBEGINSELEN YOGAFILOSOFIE - Het Achtvoudige pad

Vanaf september 2021 wordt deze cursus opgenomen in de Yoga Studiegroep

De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. Wie zich traint in het Achtvoudige Pad van yoga, zal vanuit meer gezondheid, vitaliteit, blijheid, helderheid, gelijkmoedigheid en efficiëntie gaan handelen.

Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld. Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van innerlijke rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.

  • De Yamas geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe
  • De Niyamas realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave
  • De Âsanas (yogahoudingen) en
  • Prânâyâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig
  • Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen.
  • Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object.
  • Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming.
  • Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi).