Leren Mediteren

(20 weken, 6 lessen)

Meditatie is een diepgaand proces van verinnerlijking én ervaring.

Meditatie is een diepgaand proces van verinnerlijking én ervaring. Zoiets leer je niet uit een boek, maar met een leraar. De reeks is bestemd voor wie meditatie een deel van zijn Zijn wenst te maken en een diep verlangen heeft te komen tot een rustige, ontspannen en blije geest en tot een meer diepgaande ervaring in meditatie. Je leert ontspanning en aandacht te verfijnen en te beheersen. Ook leer je gedachten, emoties en sensaties te observeren zonder hier op in te gaan. De activiteiten van de geest niet te voeden maar tot stilstand te brengen. Je leert meditatie vanuit de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's.

Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld. Meditatie geeft je een heldere, kalme en blije geest, een diep ontspannen en sterk lichaam, en een optimaal prânisch lichaam in staat tot subtiele realisaties op vlak van meditatie.

Voor deze groepscursus heb je voorkennis nodig ofwel vanuit de wekelijkse groepslessen of de reeks "Leren ontspannen en ademen". Er wordt aandacht geschonken aan zitten in een juiste en ontspannen houding (wanneer dit niet kan op de mat kan je gebruik maken van een stoel of zitbankje), aan correcte ademhaling en aan verschillende concentratietechnieken. Ook technieken zoals japa (inwendig herhalen van een mantra) komen aan bod. Enkel erkende leraars, staan borg voor kwaliteitsonderricht in yoga en meditatie!

JE KAN DE CURSUS IN GROEP OF PRIVE VOLGEN. INCL 25 PAGINA's DOCUMENTATIE.

LES 1 Theorie diafragmatische ademhaling, losmaken van het diafragma, praktijk diafragmatische ademhaling, praktijk versterken van de diafragmatische ademhaling, prânische ademhaling, Van buikademhaling naar Diafragmatische buikademhaling naar meditatief ademen, praktijk diepe ontspanning, toelichting yoga nidrâ wat we les na les ook gaan opbouwen, inspiratie: de ware betekenis van meditatie, Achtergrond de traditie van de Himâlaya's, Achtergrond leven van Swâmî Râma, toelichting Raja Yoga, toelichting Achtvoudige Pad, Patañjali en de Yoga sûtra's, toelichting Hoe gaan we te werk gaan in de komende 5 lessen, toelichting de 5 kosha's, toelichting japa, toelichting mantra's

LES 2 Praktijkschema met heupopeners en rugversterkende technieken voor het zitten, praktijk hoe te komen tot een juiste zithouding en uitlijning, praktijk yoga nidrâ: je ontvangt vandaag techniek 1 diepe onstpanning + techniek 2 ShavaYâtrâ, of de reis langsheen 61 punten. 12 tips die belangrijk zijn voor het opbouwen van een goede praktijk, praktijk 45min 7 diep verinnerlijkende technieken die leiden richting de Stilte

LES 3 Inspirerende tekst, praktijk 30 min losmakende oefeningen uit de traditie die alle spieren in het gelaat en de ogen losmaken en diep ontspannend werken op het zenuwstelsel en stilte opwekken, 20 min praktijk zitmeditatie met telkens 4 AH in belangrijke centra, lange mantrameditatie, toelichting mâla en werken met de mâla, praktijk yoga nidrâ. Toelichting waarom 108 als belangrijk getal?

LES 4 Inspirerende tekst, 3 belangrijke yoga sûtra's, de 3 gûna's van de geest sâttva, rajas en tâmas, praktijk 45 diep verinnerlijkende technieken die leiden richting de Stiltewaaronder ook de Bhrâmâri ademhaling en lange japa met de mâla, praktijk yoga nidrâ tot het betreden van de ruimte van het hart, plaats waar er geen lijden is en waar je in contact kan komen met een diepere dimensie van het Zelf.

LES 5 Inspirerende teksten, toelichting Atma Tattva Avalokanam en verdieping hiervan gedurende de komende 2 weken in het dagelijkse leven, praktijk 20min Dieper naar binnen leren gaan, praktijk 40min verinnerlijkende technieken die leiden richting de Stilte

LES 6 Inspirerende tekst, toelichting Neti Neti, praktijk 75min zoals opgebouwd vanuit de traditie van de Himâlaya's incl. 40min stiltemeditatie.

PRIJS

Groep: 160€
Privé: Prijs per privésessie van 1,5u is 75€. Bij reservatie betaal je voor 6 sessies.

DATA

20/4/22 + 27/4/22 +4/5/22 + 11/5/22 + 18/5/22 + 25/5/22 telkens van 18:15 tot 19:45

Als erkend yogaleraar bied ik kwalitatief onderricht in yoga, relaxatie & meditatie aan voor jong & oud. Voor wie op zoek is naar een sterk, stabiel, soepel lichaam en dezelfde kwaliteiten nastreeft in de geest.

Je krijgt les vanuit 2 authentieke tradities:

Relaxatie en Meditatie volgens de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya’s. Ik ben in deze traditie geïnitieerd in 2017 door Swâmî Mâ Râdha Bharatî en vervolmaak me nog steeds via jaarlijkse bijscholingen in deze traditie.
Âsana en Prânâyâma volgens de viniyoga traditie van Shrî Krishnâmachârya. De term Viniyoga komt uit het geschrift “Yoga Rahasya” van Shrî Nâthamuni (900 A.D). Uit deze familie stamt Krishnâmachârya, één van de meest invloedrijke yogaleraars ooit. Hij was ook âyurvedisch leraar. Enkele van zijn studenten zijn: Indra Devi, K. Pattabhi Jois (Ashtanga Yoga), B.K.S. Iyengar (Iyengar Yoga) en T.K.V. Desikachar, Krishnâmachârya's zoon.*

Ik ben meer dan 8 jaar geschoold in de technische grondvesten en filosofie van yoga, in anatomie van het bewegingsapparaat, in de algemene fysiologie en haar toepassing in yoga, in de technieken van prânâyâma, mudrâ, diepe relaxatie, meditatie en in Stilte.

WEKELIJKSE LESSEN IN COMPLETE YOGA (half of volledig schooljaar)
JAARTRAJECT YOGA STUDIEGROEP diepere studie van het achtvoudig pad, de chakra's, bandha's en andere subtiele technieken
5 LESSEN LEREN ONTSPANNEN & PRÂNISCH ADEMEN - anders omgaan met spanning, incl. adem- en relaxatietechnieken
6 LESSEN DIEP LEREN MEDITEREN - GEVORDERDE ZITMEDITATIE voor de geïnteresseerden in meditatie, traditie Himâlaya's
RISE! mooie aanvulling voor gevorderden op weg naar kracht en kirtan.
STILTERETRAITE ABDIJ WESTMALLE - 5 dagen
5 JARIGE OPLEIDING TOT ERKEND YOGALERAAR
PRIVE YOGA/AYURVEDA THERAPIE
wie zich in yoga interesseert, verdiept zich best ook in âyurveda en omgekeerd

Gedetailleerde info omtrent alle groepscursussen kan je hier terugvinden