Yoga Studiegroep

Studie Achtvoudig Pad en chakra's, bandha's & subtiele technieken

(10 lessen van 3u - 1 les per maand); incl 45 pagina's documentatie

LES 1

 • belang van visualisatie en mantra japa - de voornaamste bewustzijnscentra - middel om te komen tot éénwording van het individuele bewustzijn met het kosmische bewustzijn - wat is kundalinî - wat zijn nâdî's - wat is prâna - de 5 prânastromen - wat zijn chakra's - hoe tot zuivering te komen - wat zijn de 5 kosha's/lichamen

LES 2

 • de 3 belangrijkste nâdî's (Ída, Pingala, Sushumnā) - belang van prânâyâma - de 10 belangrijkste prânâyâma's incl. effecten + inleiding tot het achtvoudig pad (zie les 3)

LES 3

 • vervolg theorie achtvoudig pad (praktijk = de chakra lesschema's incl. subtiele technieken) De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. Wie zich traint in het Achtvoudige Pad van yoga, zal vanuit meer gezondheid, vitaliteit, blijheid, helderheid, gelijkmoedigheid en efficiëntie gaan handelen. Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld. Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van innerlijke rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.

  De Yamas geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe De Niyamas realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave De Âsanas (yogahoudingen) en Prânâyâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen. Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object. Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming. Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi).

LES 4

 • Mūlādhāra Chakra, (uitgebreide studie: betekenis, locatie, element, kleur, loka, yantra, vāyu, mantra, mudrā, wanneer uit balans, zelfonderzoek, meditaties) + aanleren Mūlā Bandha en Jālandhara banda (basis)

BELANGRIJK: elke les leer je vanaf nu technieken ter harmonisering. Dit alles wordt ook in een lesschema gegoten waar je een maand mee werkt om veranderingen teweeg te brengen. Je leert ook de bandha's aan (energetische technieken om gebieden af te sluiten waardoor energie vastgehouden wordt, zodat deze gestuurd kan worden. Er zijn 3 bandha's. Zij openen de sushumnā door idā en pingala stil te leggen, zodat prāna vāyu en apāna vāyu met elkaar samengaan en kundalinî gewekt wordt en kan opstijgen)

LES 5

 • Svādhiṣṭhāna chakra, volledige studie

LES 6

 • Maṇipūra chakra, volledige studie

LES 7

 • Maṇipūra chakra, deel 2 incl. Samāna vāyu / Jaṭharāgni / Bhastrikā / Uddiyāna Bandha / Tadāka mudrā / Nābhicakra / Laghu sankhapraksālana - introductie yoga sûtra's

LES 8

 • Anāhata chakra, volledige studie

LES 9

 • Viśuddhi chakra, volledige studie incl de techniek van Kanthakūpa en Jālandhara banda (verdieping)
 • toelichting mantra's, + bijzondere mantra om de elementen/chakra's te balanceren

LES 10

 • Ājñā chakra, volledige studie
 • Soma chakra, volledige studie
 • Sahasrāra chakra, volledige studie

'Fragment: Sahasrāra chakra: "Gevestigd zijn in deze chakra laat alle activiteiten in de geest tot stilstand komen. Er is geen kenner meer, geen kennis, niets dat nog gekend dient te worden. Alles valt samen. Men ervaart de zuiverste gelukzaligheid, volstrekte bewegingsloosheid (leegte). Tot en met de 6e chakra vertoeft men nog in een soort meditatieve 'trance' waar er nog bewustzijn actief is. In Sahasrāra beweegt Prâna en Kundalinï omhoog en bereikt het hoogste punt. Gevoelens, emoties, lossen op. Eénwording wordt bereikt; het individuele zelf valt weg." (**) zie aanvullend de lessen rond Diep Leren Mediteren

DATA:

Data worden gefinaliseerd eind juni 2022.

PRIJS: 10 lessen. 450€

Als erkend yogaleraar bied ik kwalitatief onderricht in yoga, relaxatie & meditatie aan voor jong & oud. Voor wie op zoek is naar een sterk, stabiel, soepel lichaam en dezelfde kwaliteiten nastreeft in de geest.

Je krijgt les vanuit 2 authentieke tradities:

Relaxatie en Meditatie volgens de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya’s. Ik ben in deze traditie geïnitieerd in 2017 door Swâmî Mâ Râdha Bharatî en vervolmaak me nog steeds via jaarlijkse bijscholingen in deze traditie.
Âsana en Prânâyâma volgens de viniyoga traditie van Shrî Krishnâmachârya. De term Viniyoga komt uit het geschrift “Yoga Rahasya” van Shrî Nâthamuni (900 A.D). Uit deze familie stamt Krishnâmachârya, één van de meest invloedrijke yogaleraars ooit. Hij was ook âyurvedisch leraar. Enkele van zijn studenten zijn: Indra Devi, K. Pattabhi Jois (Ashtanga Yoga), B.K.S. Iyengar (Iyengar Yoga) en T.K.V. Desikachar, Krishnâmachârya's zoon.*

Ik ben meer dan 8 jaar geschoold in de technische grondvesten en filosofie van yoga, in anatomie van het bewegingsapparaat, in de algemene fysiologie en haar toepassing in yoga, in de technieken van prânâyâma, mudrâ, diepe relaxatie, meditatie en in Stilte.

WEKELIJKSE LESSEN IN COMPLETE YOGA (half of volledig schooljaar)
JAARTRAJECT YOGA STUDIEGROEP diepere studie van het achtvoudig pad, de chakra's, bandha's en andere subtiele technieken
5 LESSEN LEREN ONTSPANNEN & PRÂNISCH ADEMEN - anders omgaan met spanning, incl. adem- en relaxatietechnieken
6 LESSEN DIEP LEREN MEDITEREN - GEVORDERDE ZITMEDITATIE voor de geïnteresseerden in meditatie, traditie Himâlaya's
RISE! mooie aanvulling voor gevorderden op weg naar kracht en kirtan.
STILTERETRAITE ABDIJ WESTMALLE - 5 dagen
5 JARIGE OPLEIDING TOT ERKEND YOGALERAAR
PRIVE YOGA/AYURVEDA THERAPIE
wie zich in yoga interesseert, verdiept zich best ook in âyurveda en omgekeerd

Hier kan je alle trajecten en lessen in groep op vlak van yoga, meditatie, relaxatie terugvinden.