Agenda Cursussen

Agenda - cursussen schooljaar '20-'21

Yoga & Meditatie

Âyurveda & Healing

Mindfulness

Opgelet: door de huidige Covid-19 maatregelen is het aantal deelnemers per cursus of per groep momenteel nog steeds beperkt tot 10 (!). De meeste zaken voor semester sep'20-jan'21 zijn reeds volzet. Voor het volgend semester feb'21 - jun'21 zijn er nog enkele plekken vrij. Sowieso wordt er voor elke cursus hier 1,5m afstand tussen alle deelnemers gegarandeerd en geldt er mondmaskerplicht. Voor alle cursussen stem je er mee in dat we in geval van verplichte lockdown een tijdje online zullen verder gaan.

Inschrijving is pas finaal na storting van het lesgeld. Bij annulatie wordt 50% als administratieve kost weerhouden.

Yoga & Meditatie (wekelijks)

De beginnersreeks wordt 2 keer per schooljaar gegeven. Je krijgt onderricht vanuit 2 grote, authentieke tradities: relaxatie en meditatie volgens de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya’s ; âsana en prânâyâma volgens de viniyoga traditie (Shrî Krishnâmachârya). 


Hier kan u meer info vinden over uw leraar, de inhoud van de lessenreeksen en de tradities. Enkel erkende leraars, staan borg voor kwaliteitsonderricht in yoga en meditatie! Na de beginnersreeks kan u instappen in de gevorderden of u herhaalt desgewenst de beginners een tweede maal.


AANVULLEND: voor wie aanvullend op de wekelijkse lessen op zoek is naar een subtiele verdieping rond de meer energetische zaken van yoga, is er de maandelijkse yoga werkgroep (gemiddeld om de 4 à 8 weken) - deze loopt slechts één maal per jaar.

BEGINNERS:

 • Najaar 2020: Start maandag 7/9/20 (20u15-21u45) tot en met 18/1/21 (VOLZET)
 • Najaar 2020: Start woensdag 9/9/20 (18u10-19u40) tot en met 20/1/21 (VOLZET)
 • Voorjaar 2021: Start maandag 25/1/21 (20u15-21u45) (VOLZET, WACHTLIJST)
 • Voorjaar 2021: Start woensdag 27/1/21 (18u10-19u40) (NOG 7 PLEKKEN)

GEVORDERDEN:

 • Maandag 7/9/20 (18u10-19u40) - Dinsdag 8/9/20 (20u15-21u45)- Woensdag 9/9/20 (20u15-21u45) - Vrijdag 11/9/20 (20u15-21u45) ALLE LESSEN WACHTLIJST

PRIJS

 • 145€ voor 1 semester (17 weken x 1,5u les) 242€ voor 1 schooljaar (34 weken x 1,5u les)

Yoga Intensieve werkgroep

Voor de serieuze beoefenaars van yoga. Deze lessen omvatten een studie van de chakra's en hun effecten op de persoonlijkheid en de gezondheid. Je komt tot inzicht rond mogelijke disbalans en krijgt vele technieken aangereikt om het energetische, fysieke en emotionele lichaam te balanceren. Theorie al vanaf de eerste les over de verschillende bewustzijnscentra / Kundalinî / Nâdî's  waaronder Ída, Pingala, Sushumnâ / Prâna / 5 prânastromen / Chakra's / Kosha's / De Bandha's enz... Praktijkoefeningen omvatten onder andere een intensief schema waar je de hele maand mee werkt om veranderingen teweeg te brengen op hogervermelde gebieden. Elke les wordt tevens ook 1 chakra uitgediept incl. specifieke âsana's, mantra's & mudrâ, huiswerktaken  en technieken ter harmonisering. Ook komt extra nog aan bod Mûlâdhara chakra / Mûla Bandha / Apâna Vâyu / reinigende ademtechnieken / Prâna meditatie / Laghu sankhapraksâlana of de lichte darmreiniging / Samâna Vâyu / Stimuleren Jaṭharâgni / Kapâlabâti /Bhastrikâ / Uddîyâna Bandha / Nâbhicakra / Prâna Vâyu / adem-en zenuwversterkende oefeningen / longcelstimulatie / Kûrma nâdî / Udâna Vâyu / Jâlandhara Bandha / Klank en uitgebreide les rond mantra's / Kanthakûpa / Vyâna Vâyu / Verkenning van het oneindig grote en het oneindig kleine / enz.

VERLOOP

 • De theorie (waarvan je ook documentatie en huiswerk krijgt) loopt van 18u30 tot +/-20u, dan start de intensieve praktijk met subtiele technieken. Hierdoor wordt  het hele Zijn tegen 21u30 in ideale omstandigheden gebracht om tot diepe ervaring in de stilte komen. Het laatste half uur is stiltemeditatie.

DATA

 • Schooljaar '20-'21: 6 lessen van 18u30 tot 22u:  2/9/20 + 1/10/20 + 30/11/20 + 28/1/21 + 27/4/21 + 26/5/21 (VOLZET)
 • Schooljaar '21-'22: data worden in 2021 gefinaliseerd - plaatsen beperkt, je kan je al vrijblijvend aanmelden (!)

PRIJS

 • 273€ (6 lessen x 3,5u)

Basisbeginselen Yogafilosofie

De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. Wie zich traint in het Achtvoudige Pad van yoga, zal vanuit meer gezondheid, vitaliteit, blijheid, helderheid, gelijkmoedigheid en efficiëntie gaan handelen.


Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld.
Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van innerlijke rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.

 1. De Yamas geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe
 2. De Niyamas realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave
 3. De Âsanas (yogahoudingen) en
 4. Prânâyâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig
 5. Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen.
 6. Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object.
 7. Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming.
 8. Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi).

VERLOOP

 • De cursus bestaat allereerst uit 2 halve dagen waarin alle treden van het 8-voudige pad uitvoerig toegelicht worden. Aansluitend is er (niet-verplicht) de Stiltedag (volledige dag) waarin de laatste 4 'inwendige' treden van het achtvoudige pad subtiel en intensief in de praktijk beoefend worden.

DATA: (geen plekken beschikbaar meer in 2020)

2021: nog te bepalen zondag (8u30 tot 12u30)
Deel 1. Basisbegrippen om yoga te situeren + studie van de Yamas en de Niyamas. De populariteit van Âsana doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder de leefregels die de basis van het karakter en van de houding naar zichzelf en de wereld vormen.


2021: nog te bepalen zondag (8u30 tot 12u30)
Deel 2. Studie van Âsana en Prânâyâma. Meer diepgaande achtergrond rond het hoe en waarom van âsana en prânâyâma om lichaam en geest verder uit te zuiveren en geschikt te maken voor meditatie. Ook de laatste 4 ‘inwendige’ treden worden in theorie reeds toegelicht.


PRIJS: 130€ voor deze 2 halve dagen


Deel 3: Najaar 2020:
21 november'20 en/of 19 juni '21 Stiltedag vanuit 2 grote, authentieke tradities

Kom door middel van een hele dag Stilte en Meditatie tot meer Kennis omtrent het Zelf en tot Diepe Meditatie (zie lager)

Yoga Stiltedag 2 grote tradities

De Stiltedag is aanvullend op de cursus Yogafilosofie maar kan ook los gevolgd worden voor mensen die reeds basiservaring hebben met yoga en meditatie.
De laatste 4 'inwendige' treden van het achtvoudige pad worden subtiel en intensief beoefend in één stiltedag. Kom door middel van een hele dag Stilte en Meditatie tot diepe Ervaring en Kennis omtrent het Zelf. Relaxatie en meditatie volgens de traditie van de Himâlaya’s, zoals onderwezen door Swâmî Râma en Swâmî Veda Bhâratî. Beoefening van âsana’s volgens de viniyoga traditie (Shrî Krishnâmachârya).

Een greep uit het dagprogramma:

 • 8u30 dagopening
 • 8u45 viniyoga, gevolgd door prânâyâma, gevolgd door meditatie
 • 10u pauze
 • 10u15 japa met een korte mantra, gevolgd door meditatie
 • 11u meditatieve wandeling met mantra
 • 11u30 middagmaal + digestief ademen
 • 12u15 âyurvedische wandeling met mantra
 • 13u15 pauze
 • 13u30 yoga nidrâ (diepe ontspanning)
 • 14u30 viniyoga, gevolgd door prânâyâma, gevolgd door meditatie
 • 15u45 korte pauze
 • 16u vervolg japa met een lange mantra + praktijk, gevolgd door meditatie
 • 16u45 dagsluiting en korte nabespreking

PRAKTISCH:

 • Lunchpakket dien je zelf te voorzien voor ’s middags
 • Deze stiltedag kan je, wanneer deze bevallen is en je deze technieken nog intensiever wenst te verdiepen, in augustus jaarlijks uitbreiden naar een stilteretraite van 5 dagen in de Oude Abdij van Kortenberg, meer info ontvang je op de dag zelf.
  Hier kan u nog meer info vinden over de tradities en uw leraar. Enkel erkende leraars, staan borg voor kwaliteitsonderricht in yoga en meditatie!


DATA

 • Najaar 2020: 21 november 8u30-17u
  (NOG 4 PLEKKEN)
 • Zomer 2021: 19/06/2021


PRIJS

 • 104€

Âyurveda Basisbeginselen

Âyurveda bestaat uit de woorden "âyus" wat betekent leven" of "levensprincipe", en "veda" dat "kennis" betekent.  Deze Vedische Wetenschap wordt vertaald als "de kennis van welke kwaliteiten levens- en gezondheidsbevorderend zijn". Vaak weten we niet langer welke kwaliteiten goed zijn voor ons. Vele mensen wensen hun levenskwaliteit te verbeteren door bewuster te leven, een job uit te oefenen die bij hen past en hun hart blij maakt, meer te genieten van het leven in al haar facetten, van relaties, de natuur, creativiteit maar weten niet hoe dit allemaal aan te pakken. Âyurveda is de oudste geneeskunst ter wereld en gaat kijken naar welke kwaliteiten horen bij jouw persoonlijkheid en constitutie. Ze leert je weer in harmonie te leven met het natuurlijke Zelf. Onze dagelijkse routine, beweging, voeding, stress, maar ook verdriet, angsten, enz. brengt ons weg van die eigen Natuur en hierdoor ontstaan klachten. We voelen ons dan niet meer 'in ons Element' of onrustig. Onrust kan je ook lezen als "het niet rusten in dat Zelf" (of in de aangeboren balans of constitutie).

Lees ook meer op de pagina âyurveda


Tijdens de 2 dagen samen kom je meer te weten over de belangrijkste basisprincipes van âyurveda. Je ontdekt inzicht in je constitutie en welke zaken op vlak van voeding, beweging voor jou belangrijk zijn. We kijken dan niet enkel naar fysieke voeding, maar ook met welke overtuigingen, gedachten, gevoelens je jezelf dagelijks voedt - daarnaast hebben we ook spirituele voeding nodig om in evenwicht te blijven (stilte, overgave, vertrouwen, verbinding, contact). Welke vormen van Beweging (mentaal, fysiek) zijn productief en welke niet? Ook de richting waarin je beweegt (doelen, missie) is van belang. Je talenten/passies inzetten, creativiteit ontwikkelen is ook nodig voor een (zinvol) leven in balans.

INHOUD:

1. Achtergrond van Yoga en Âyurveda - Âyurveda; moeder van de Geneeskunst - Ontstaan - Belangrijkste naslagwerken - Astanga Âyurveda - Âyurvedische visie op gezondheid - Spirituele natuur - Yoga, van onwetendheid naar juiste kennis - Astanga Yoga - ...

2. Basisbeginselen van Âyurveda - Bhuta’s - Dosha's - Prakriti en Vikriti - Subdosha's - Guna's - Sattva, rajas en tamas - De mentale vormen van de dosha’s - Ojas of onze levensessentie - Agni of het vuur van de spijsvertering - Ama of afvalstoffen - Beweging in functie van je constitutie

3. Fysieke beweging - Âyurvedische ochtendwandeling en de effecten hiervan op wervelkolom, bekken, spieren, spijsvertering - Spirituele richting waarin je beweegt (levenshouding, doelen, missie)

4. Voeding in functie van je constitutie - Fysieke voeding - Âyurvedisch dieet/Vedisch dieet - Vasten goed of slecht - Voeding volgens seizoenen - Mentale/emotionele voeding - overtuigingen, gedachten, belang van mindfulness

5. Spirituele voeding  - stilte, natuur, verbinding, vertrouwen / sraddhâ 

6. Creatieve voeding  - talenten, passies inzetten voor een vuur in balans

7. Reinigingstechnieken - Abhyanga of oliemassage - Marmapunten/ accupressuurpunten - Zelfmassage (Âyurveda adviseert dagelijkse oliemassage om 'knopen' te vermijden. Hoe ga je hier zelf mee aan de slag? En wat vertellen een aantal spanningspunten je over mogelijke disbalans in lichaam en geest? Theorie over enkele âyurvedische olieën en hun effect op lichaam en geest. Bespreking van enkele Marmapunten; acupressuurpunten of kruispunten waar specifieke weefsels elkaar ontmoeten (bloedvaten, zenuwen, gewrichten, botten, pezen, spieren). Waar de energie verstoord is, geven deze punten aan de oppervlakte blokkades. Swedana of stoomtherapie - Nasya, neti en tongschrapen - Laghu Sankhapraksalana of de lichte darmreiniging

8. Dinacharya of dagelijkse routine

9. Karma en dharma

10. Hoe Yoga en Âyurveda ingezet worden in een persoonlijk therapieplan - en nog veel meer!


DATA

 • Najaar 2020: 22 november (eerste dag) en 6 december (tweede dag) van 8u30 tot 17u
  (NOG 1 PLEK)
 • Voorjaar 2021: 28 maart '21 (eerste dag) en 25 april '21(tweede dag) (NOG 9 PLEKKEN)


PRIJS

 • 240€

Âyurveda marmapunten-massage

Âyurveda staat bekend voor haar diep reinigende en voedende levensadviezen en behandelingen. De welgekende Âyurvedische massage is iets wat je zelf, zij het op een aangepaste manier - kan aanleren in de vorm van zelfmassage.  Ook de meest belangrijke Marmapunten komen in deze workshop aan bod. Dit zijn acupressuurpunten of kruispunten waar specifieke weefsels elkaar ontmoeten (bloedvaten, zenuwen, gewrichten, botten, pezen, spieren). Waar de energie verstoord is, geven deze punten aan de oppervlakte blokkades.


Een Âyurvedische abhyanga/marmamassage reinigt, ontspant en voedt lichaam, emoties en geest. Ze heeft als doel het lichaam gezonder te maken en aan te sterken. Stress en vermoeidheid wordt bestreden. De vitaliteit van het lichaam wordt bevorderd en het zenuwstelsel komt tot diepe ontspanning. De abhyanga/marmamassage stimuleert het zelfherstellende vermogen van ons lichaam en is bijzonder geschikt bij spierspanning, zenuwpijnen, onrust, mentale of fysieke overbelasting of uitputting, krachteloosheid, slapeloosheid, hoofdpijn, depressie, ontstekingen, gewrichtspijnen en hormonale klachten.


Âyurveda adviseert dagelijkse oliemassage om 'knopen' te vermijden. Hoe ga je hier zelf mee aan de slag? En wat vertellen een aantal spanningspunten je over mogelijke disbalans in lichaam en geest? Her-verbind je weer met je lichaam en ga nadien op wolkjes naar huis. Inclusief documentatie.

PRAKTISCH:

 • Kan enkel los gevolgd worden wanneer je ook de cursus Âyurveda volgt/volgde de voorbije jaren.
 • Theorie over enkele âyurvedische oliën en hun effect op lichaam en geest. Bespreking van enkele Marmapunten; dit zijn acupressuurpunten of kruispunten waar specifieke weefsels elkaar ontmoeten (bloedvaten, zenuwen, gewrichten, botten, pezen, spieren). Waar de energie verstoord is, geven deze punten aan de oppervlakte blokkades.
 • Voormiddag: je leert zelf het eigen onderlichaam te behandelen. Na de pauze leer je ook voetmassage (en ontvang je die). 
 • Namiddag: je leert het eigen bovenlichaam te behandelen. Na de pauze leer je ook hoofd-en gelaatsmassage (en ontvang je die).


DATA

 • Voorjaar 2021: 17 januari '21  (8u30 tot 17u) (NOG 3 PLEKKEN)
 • Zomer 2021: 13 juni 2021.


PRIJS

 • 120€

Stresscoaching & Mindfulness

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die mensen anders leert omgaan met stress, burnout, angst, piekeren, pijn, onrust, slapeloosheid, depressie, chronische pijn of ziekte. Het werd ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn die de interactie onderzocht tussen lichaam en geest en de klinische toepassing van aandachtstraining voor mensen met chronische pijn en stressgerelateerde klachten.


Stress is van nature positief. Acute stress zet ons aan tot gerichte actie, verbetert onze focus en onze prestatie. Maar wanneer stress chronisch wordt, kan het onze gezondheid en ons geluk schaden. Niet enkel wie perfectionistisch of prestatiegericht is - maar ook hooggevoelige personen lopen kans zichzelf te verliezen en in een overbelastingstoestand terecht te komen. Onrust is vaak een eerste symptoom van een verkeerde 'belasting'. Wanneer we hier geen aandacht aan schenken, kan deze onrust zich verplaatsen van ons denken, naar onze emoties, naar ons lichaam en zich uiten via allerlei spanningsklachten.


Fysieke/emotionele overbelasting is iets wat geleidelijk opbouwt. Wanneer reserves te lang zijn aangesproken geweest, ontstaat het risico op burnout. Het theoretische deel van de cursus handelt rond zelfzorg. Via verschillende technieken leer je onnodige spanningen die je ervaart in je leven te bevrijden en te komen tot een open en bewuste houding. Je krijgt uitgebreide documentatie EN huiswerk mee. Daarnaast leer je op praktisch gebied degelijke technieken uit mindfulness, relaxatie- en ademtechnieken en groei je richting meditatie. Herverbind je weer met lichaam, gedachten, stilte, overgave, rust, plezier en kracht!


Lees ook nog meer hier.

VOORDELEN:

Vermindering stresshormonen  • Blijvende verlaging van fysieke en mentale symptomen • Lagere pijnniveau's en betere pijnhantering • Meer zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en vitaliteit • Anders omgaan met ongewenste zaken of stressoren • Een vernieuwde verbinding met je lichaam en geest • Meer blijheid, overgave, innerlijk rust, kracht • Bewuste aandacht & relaties

VOOR WIE KAMPT MET
• Stress gerelateerde klachten, vermoeidheid, burnout • Chronische ziekte, chronische pijn • Angsten, zorgen, piekergedachten, verdriet, onrust • Depressie, slapeloosheid, hooggevoeligheid • Of voor wie preventief zorg wenst te dragen voor een gezonde geest in een gezond lichaam!


DATA

 • Najaar 2020: 5+19+26 september '20 en 3+24 oktober van 9u tot 12u (VOLZET)

 • Voorjaar 2021: 6/3+20/3+27/3+24/4+1/5 van 9u tot 12u (NOG 8 PLEKKEN)


PRIJS

 • 225€

Leren ontspannen & ademen

De ademhaling is de belangrijkste van alle lichaamsfuncties. De adem gaat echter snel uit balans. Wanneer ons lichaam druk of 'bedreiging' ervaart, activeert het de fight/flight modus. We krijgen een hoge ademhaling of een borstademhaling. Deze is nuttig en nodig bij werkelijk levensbedreigende vecht/vluchtsituaties. Echter zien we dat 'de gemiddelde moderne westerse mens' deze modus steeds meer en meer activeert bij gewone dagdagelijks stress-situaties wat vele nadelige gevolgen heeft voor zowel lichaam en geest.


Vele mensen zijn gespannen en onrustig en kennen maar al te goed de samengetrokken, gespannen borst en nek, de hoog opgespannen schouders, of andere spierspanningen. Chronische hyperventilatie ligt heden ten dage aan de basis van allerlei stoornissen (mentale onrust en concentratiestoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, spierverzuring, spieruitputting, spierspanning, spierpijnen, ontstekingen, oorsuizen, tintelingen, misselijkheid, paniekaanvallen, enz..)


Een juiste ademgewoonte zorgt voor een verlenging van de levensduur, voor diepe mentale en fysieke ontspanning, een goede vitaliteit en een goede immuniteit. Tijdens de lessen wordt er op 2 gebieden gewerkt: diepe relaxatie en het herstellen van een juiste ademgewoonte via verschillende kwalitatieve technieken.

VERLOOP:

Diepe relaxatie maakt fysieke, mentale en emotionele stress los en wordt geleidelijk aangeleerd via authentieke technieken van lichaamswerk. Je zal ook de klassieke technieken waaronder yogische relaxatie en yoga nidrâ leren, vanuit een 5000 jaar oude traditie. Elke les zie je ook bijzondere ademtechnieken. We zullen deze week na week geleidelijk verfijnen en meer beginnen inwerken op prâna of de vitale levensenergie. Je merkt een verschuiving op van je energie zowel in lichaam als geest en dit zorgt voor een staat van verinnerlijking en meditatie. Na elke les zal je het gevoel hebben dichter te zijn bij de rust die altijd al aanwezig was in jezelf, maar door omstandigheden verborgen wordt. Dit creëert een verlangen de technieken te integreren en ze blijvend in je routine te verankeren. Voor wie deze rust wil verdiepen en wenst te komen tot diepe ervaring met meditatie, is er aansluitend de reeks Leren Mediteren


DATA

 • Najaar 2020: 7 vrijdagen van 18u10 tot 19u40 (11/9/20 Allerheiligenverlof, geen les op 16 oktober) (VOLZET)
 • Voorjaar 2021: 7 vrijdagen op 5/2, 26/2, 5/3, 12/3, 26/3, 2/4 en 30/4 van 18u10 tot 19u50 (NOG 3 PLEKKEN)


  PRIJS

  • 136€

  Leren mediteren

  Meditatie is een diepgaand proces van verinnerlijking én ervaring. Zoiets leer je niet uit een boek, maar met een leraar.


  De reeks is bestemd voor wie meditatie een deel van zijn Zijn wenst te maken en een diep verlangen heeft te komen tot een rustige, ontspannen en blije geest en tot een meer diepgaande ervaring in meditatie. Je leert ontspanning en aandacht te verfijnen en te beheersen. Ook leer je gedachten, emoties en sensaties te observeren zonder hier op in te gaan. De activiteiten van de geest niet te voeden maar tot stilstand te brengen. Je leert meditatie vanuit de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's. 

  Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld.

  Meditatie geeft je een heldere, kalme en blije geest, een diep ontspannen en sterk lichaam, en een optimaal prânisch lichaam in staat tot subtiele realisaties op vlak van meditatie.

  PRAKTISCH:

  Voor deze groepscursus heb je voorkennis ofwel vanuit de wekelijkse groepslessen of de reeks "Leren ontspannen en ademen". Er wordt aandacht geschonken aan zitten in een juiste en ontspannen houding (wanneer dit niet kan op de mat kan je gebruik maken van een stoel of zitbankje), aan correcte ademhaling en aan verschillende concentratietechnieken. Ook technieken zoals japa (inwendig herhalen van een mantra) komen aan bod. Enkel erkende leraars, staan borg voor kwaliteitsonderricht in yoga en meditatie! Zie ook de Stiltedag als aanvulling.


  DATA

  • Najaar 2020: van 18u10 tot 19u40; 8 vrijdagen in totaal waarvan 5 vrijdagen in 2020: 13 november'20 tot 11 december'20 en 3 vrijdagen in 2021: 8 en 15 en 22 januari'21. NOG 1 PLEK
  • Voorjaar 2021: 6 vrijdagen van 18u10 tot 19u40 op 7/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6 en 18/6 met aansluitend de Stiltedag op 19/6.

   PRIJS

   • 136€

  • VERDIEPING STILTEDAG (21 november 2020 of 19 juni 2021). Kom tot diepe ervaring in meditatie. (NOG 4 PLEKKEN)

    Hooggevoeligheid

    Een HSP'er (highly sensitive person) is iemand wiens zenuwstelsel gevoeliger is voor zintuiglijke prikkels - deze mensen (20% van de bevolking) zijn in staat om sneller subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken, echter de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie. Ze kunnen daardoor snel uitgeput geraken en overprikkeld. Ook buikklachten, hoofdpijn, stemmingswisselingen, depressie, burnout en chronische moeheid kunnen ontstaan wanneer deze personen niet tijdig hun ademruimte, ontprikkeling, standvastigheid en rust in het leven terugvinden. De begeleiding leert je de unieke talenten en gevoeligheden van het hsp-zijn te ontwikkelen en bewust aan zelfzorg te doen.


    De dag omvat ook theorie rond:

    1.Definitie en kader, wat is HSP en hoe ziet de wetenschap dit
    2.Het hoogsensitieve lichaam • Lichamelijke en psychische klachten - belangrijke oefeningen voor herstel en zelfzorg
    3.HSP en Sociale Relaties • aangaan en onderhouden van sociale relaties
    4.HSP en Intieme Relaties • valkuilen en kwetsbaarheden in relatie
    4.HSP en Werk • valkuilen en uitdagingen
    5.HSP en Kinderen • de HSp'er als kind maar ook opvoedingsgerelateerde tips
    6.HSP en HSS test • vanzelfsprekend starten we hier mee
    7.HSP en Zelfrealisatie • Hsp-ers staan op een andere manier in het leven en hebben vaak andere overtuigingen, waarden en ook vaak een bepaalde 'missie' of authentieke kracht.

    PRAKTISCH:

    Van 8u30 tot 17u. We doen vele pauzes, wandelingen, lichaamswerk, relaxatietechnieken zodat deze dag werkelijk een aangename herbronning is en een moment om dichter bij jezelf te komen. Om beter je standvastigheid, ademruimte, potentieel en innerlijke kracht te leren ontwikkelen en vooral leert helemaal jezelf en authentiek te zijn!


    Deze workshop wordt gecombineerd met Terug naar je Natuur. Niet verbonden te zijn met de Natuur en het Leven, scheid je van de eigen authentieke Natuur en Levenskracht wat leidt tot diepe gevoelens van onrust, disbalans, ziekte. De Verbinding weer herstellen in alle lagen brengt transformatie op gang.


    DATA:

    • Najaar 2020: 27 september (NOG 4 PLEKKEN)
    • Najaar 2021: data nog niet gekend


      PRIJS

      • 120€

      Jaartraject Wiel v/h Jaar

      Een intense zoektocht vol persoonlijke ontwikkeling en verbinding. Ik begeleid dit intussen al meer dan 15 jaar (sinds 2004) en het is steeds een bijzondere ervaring, waar mensen achteraf vertellen diep veranderd te zijn en nog steeds met vreugde terugkijken op de bijeenkomsten. Je bent gedurende een jaar verbonden als een 'familie'. Als stam.


      Alle Natuurtradities staan voor een grote verbondenheid met dat wat de Aarde ons geeft; dieren, planten, stenen, bomen, mensen - alles is deel van het Grote Geheel en van onszelf. We moeten dit eren en dienen. Wanneer we niet verbonden zijn met de Natuur en het Leven rondom, zijn we ook afgescheiden van onze eigen Natuur en Levenskracht. Dit leidt tot vermoeidheid, onrust, en in het slechtste geval tot disbalans of ziekte.


      Pagan betekent 'van het land' en verwijst naar natuurreligies (die bestonden vóór het Christendom). Kelt betekent 'de dappere'. Dit is een basistraject dat nog 'redelijk' dicht bij onze eigen roots ligt (de Kelten). Het traject heeft 3 doelen

      • een diepe connectie op te bouwen met de Natuur, dieren, de elementen, de seizoenen enz.
      • van hieruit inzicht te vinden en transformatie
      • de eerste stappen te zetten in sjamanistisch werk.


      Lees de volledige beschrijving en inhoud hier

      De data van samenkomst voor de groeigroep 2020-2021 zijn:

      1. Samhain (begin van het wiel) (zondag 1 november 2020) van 11u-17u30
      2. Yule - WinterZonnewende (zondag 13 december 2020) van 17u-22u
      3. Imbolc (zondag 31 januari 2021) van 12u-17u30
      4. Ostara/LenteEquinox (zondag 14 maart 2021) van 12-17u30
      5. Beltane (zondag 2 mei 2021) van 12-17u30
      6. Zomer- Zonnewende (zondag 20 juni 2021) van 7u-20u30 (Wéris)
       Ons Belgische Stonehenge (vol menhirs en dolmen) dat een prachtige natuur en energie herbergt. Dit geeft onvergetelijke herinneringen, smeed diepe banden met het landschap en geeft diepe herbronning.
      7. Lughnasadh (zondag 1 augustus 2021) van 10-18u
      8. Mabon/HerfstEquinox (zondag 19 september 2021) van 10-18u
      9. Samhain (Hallow'een, einde van het wiel) (ZATERDAG 31 oktober 2021) van 18u-22u


      • Wiel v/h Jaar 2019-2020 (loopt tot 31 oktober '20): (VOLZET)
      • Wiel v/h Jaar 2020-2021 (begint op 1 november '20 tot 30 oktober '21): (VOLZET)
      • Wiel v/h Jaar 2021-2022: start 31 oktober 2021 - Je kan je al aanmelden (NOG 6 PLEKKEN)


      PRIJS

      • 625€

      Jaartraject Siberisch sjamanisme

      9 bijeenkomsten. Jaartraject van midden maart tot midden maart van het volgende jaar.

      Er wordt bewust begonnen met het verdiepingstraject een half jaar na afronding van het basistraject.

      Dit zodat je enerzijds kan verfijnen vanuit zelfverantwoordelijkheid (even alleen wandelen zonder 'stam' is een goede oefening in integratie van eerder gevonden inzichten) en we kunnen starten rond de Lente-Equinox als dag en nacht even lang zijn.

      Een perfect moment van balans. Een tijd om te herbalanceren of te herkalibreren.

      Dit intensieve traject zal streven richting innerlijke balans namelijk.


      Je gaat een jaar lang het pad van de sjamaan bewandelen vanuit het Siberisch Sjamanisme dat aan de oorsprong ligt van het sjamanisme. Het woord šaman is afkomstig uit Oost Siberië en betekent "one who knows" of "one who sees in the dark".

      De sjamaan wordt gerespecteerd omwille van zijn 'krachten' en deze dankt hij aan zijn relatie met de natuur en de spirits. Hij kan door contact met de onzichtbare wereld inzichten terughalen die hij ten dienste kan stellen van zowel het individu als de samenleving. Hij leeft in een sterke en liefdevolle verbinding met de Natuur, de Aarde en haar schepselen en heeft een belangrijke missie: het herstellen van disbalans en dit zowel in het individu als in het geheel (de aarde, maatschappij). De mens(heid) leeft immers niet in een staat van balans. Vernietigt (of vergallopeert) zijn lichaam door het niet hebben van juiste zelfzorg, vervuilt (of vertroebelt) zijn geest door boosheid, zorgen, stress en angsten, en vernietigt tegelijkertijd ook zijn Dieren, Aarde, Lucht en Wateren... De sjamaan streeft richting een leven in balans voor lichaam, geest en planeet.

      Hij wordt gerespecteerd omwille van zijn persoonlijke kracht. Hoe groter de persoonlijke kracht, hoe beter de intuïtie. Met deze intïtie 'ziet' hij of 'weet' hij wat er moet gebeuren. Soms weet hij dit zo, soms na overleg met de Natuur(spirits). Iedereen heeft Persoonlijke Kracht en het is belangrijk deze hoog te houden. Het bepaalt ook onze vitaliteit en levensvreugde namelijk - en we kunnen deze kracht ook overdragen op anderen wanneer ze goed ontwikkeld is. De persoonlijke kracht verlaagt wanneer iemand negatief denkt, stress heeft, in disbalans is - en dus is één van de belangrijke werken van de sjamaan het terughalen van Kracht (power retrieval, soul retrieval, maar ook het vuur weer aan te wakkeren en brandend te houden)


      De persoonlijke kracht van de sjamaan dient hiervoor groot te zijn en sterk ontwikkeld.  Hij werkt voortdurend in zichzelf - vanuit het centrum van het wiel gaat hij naar buiten en houdt de wereld in balans. Hij is hiervoor voortdurend 'in gesprek'. Zij het met de natuur, of de natuur spirits, en met zichzelf. Zo wordt hij 'one who knows' - of 'one who sees in the dark'.


      Lees de volledige beschrijving en inhoud hier


      DATA

      • MAART 2021- Data worden eind 2020 gefinaliseerd - Je kan je al aanmelden


      PRIJS

      • 625€

      Ook op aanvraag voor uw centrum

      Sofie Van Mensel

      Erkend Naturopaat aangesloten bij Naturopathica.

      Wettig erkende beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire methodes in hulpverlening.

      Erkend Yogaleraar aangesloten bij Yogafederatie.

      Overkoepelend orgaan dat waakt over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude, authentieke yogatraditie uit India.

      Enkel erkende leraars staan borg voor kwalitatief onderricht in yoga en meditatie.

      Copyright © 2010-2020. Alle rechten voorbehouden