Leren Mediteren

Leren mediteren (5 lessen, 25 pagina's documentatie)


Meditatie is een diepgaand proces van verinnerlijking én ervaring.

Zoiets leer je niet uit een boek, maar met een leraar. De reeks is bestemd voor wie meditatie een deel van zijn Zijn wenst te maken en een diep verlangen heeft te komen tot een rustige, ontspannen en blije geest en tot een meer diepgaande ervaring in meditatie. Je leert ontspanning en aandacht te verfijnen en te beheersen. Ook leer je gedachten, emoties en sensaties te observeren zonder hier op in te gaan. De activiteiten van de geest niet te voeden maar tot stilstand te brengen.
Je leert meditatie vanuit de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's. 


Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld. Meditatie geeft je een heldere, kalme en blije geest, een diep ontspannen en sterk lichaam, en een optimaal prânisch lichaam in staat tot subtiele realisaties op vlak van meditatie.


Voor deze groepscursus heb je bij voorkeur voorkennis vanuit de reeks "Leren ontspannen en ademen". Deze is in principe de voorbereiding op de reeks Leren Mediteren. Ook wie de wekelijkse groepslessen volgt, of elders yoga volgt, of basis ervaring heeft met meditatie, kan zich aanmelden. Er wordt aandacht geschonken aan zitten in een juiste en ontspannen houding (je kan hiervoor ook gebruik maken van een stoel of zitbankje), aan correcte ademhaling en aan verschillende concentratietechnieken. Ook technieken zoals japa (inwendig herhalen van een mantra) komen aan bod. Enkel erkende leraars, staan borg voor kwaliteitsonderricht in yoga en meditatie!


INCL 25 PAGINA's DOCUMENTATIE.


LES 1 Theorie diafragmatische ademhaling - losmaken van het diafragma - praktijk diafragmatische ademhaling in makarâsana - praktijk versterken van de diafragmatische ademhaling - praktijk van buikademhaling naar diafragmatische buikademhaling naar meditatief ademen - praktijk diepe ontspanning- inspiratie: de ware betekenis van meditatie - achtergrond de traditie van de Himâlaya's - achtergrond leven van Swâmî Râma - toelichting Raja Yoga - toelichting Achtvoudige Pad, Patañjali en de Yoga sûtra's - toelichting de 5 kosha's - toelichting japa - toelichting mantra's


LES 2 Praktijkschema met heupopeners en rugversterkende technieken voor het zitten - praktijk hoe te komen tot een juiste zithouding en uitlijning - Basis Leren mediteren; korte basistechniek van de traditie van de Himâlaya's - 12 tips die belangrijk zijn voor het opbouwen van een goede praktijk - praktijk 45min 7 diep verinnerlijkende technieken die leiden richting de Stilte


LES 3 Inspirerende tekst - praktijk 30 min losmakende oefeningen uit de traditie die alle spieren in het gelaat en de ogen losmaken, diep ontspannend werken op het zenuwstelsel en stilte opwekken - 20 min praktijk zitmeditatie met telkens 4 AH in belangrijke centra - lange mantrameditatie - toelichting mâla en werken met de mâla - toelichting waarom 108 als belangrijk getal?


LES 4 Inspirerende tekst - 3 belangrijke yoga sûtra's - de 3 gûna's van de geest sâttva, rajas en tâmas - praktijk 45min diep verinnerlijkende technieken die leiden richting de Stilte waaronder ook de Bhrâmâri ademhaling en lange japa met de mâla


LES 5 Inspirerende teksten - toelichting Atma Tattva Avalokanam en verdieping hiervan gedurende de komende 2 weken in het dagelijkse leven - praktijk 20min Dieper naar binnen leren gaan - toelichting Neti Neti - praktijk verinnerlijkende technieken die leiden richting de Stilte zoals opgebouwd vanuit de traditie van de Himâlaya's incl. 40min stiltemeditatie.


PRIJS

  • Groep: 150€
    Minimum 4 deelnemers, maximum 18.


DATA GROEP

  • Maandelijks 1 vrijdagavond en 1 maal op volle maan
  • De reeks wordt 2x/jaar gegeven
  • Start eerste reeks: 08/12/22 (volle maan) + 23/12/22 (vrijdag) + 07/01/23 (volle maan) + 20/01/23 (vrijdag) + 03/02/23 (vrijdag) telkens van 18:15-19:45
  • Start tweede reeks: 05/05/23 (volle maan, vrijdag) + 19/05/23 (vrijdag) + 04/06/23(volle maan, zondag) + 16/06/23 (vrijdag) + 03/07/23 (volle maan, guru purnima, maandag) telkens van 18:15-19:45
  • Je kan bij interesse aansluitend op de data van volle maan, de volle maanmeditatie bijwonen.
  • Inschrijving is verplicht.


Je wordt begeleid vanuit 2 grote, authentieke tradities door een erkend yogaleraar, die meer dan 8 jaar geschoold is. Lees hier meer over de voordelen van complete yoga. Je gaat in yoga zo diep als je zelf wilt. De meeste mensen starten met de wekelijkse lessen en verdiepen stapsgewijs hun beleving in yoga. Er zijn ter verfijning de bijzondere reeksen leren ontspannen & ademen, en leren mediteren of het jaartraject studie achtvoudige pad van yoga en van de chakra's en bandha's. Je kan ook steeds privé terecht voor onderricht op maat.