Leren Ontspannen & Prânisch Ademen

Leren ontspannen & prânisch ademen (5 lessen, 2-wekelijks, incl. 22 pagina's documentatie)


Waarom leren ademen?

De ademhaling is de belangrijkste van alle lichaamsfuncties. De adem gaat echter snel uit balans. Wanneer ons lichaam 'stress' of 'bedreiging' ervaart, activeert het de fight/flight modus. We krijgen een hoge ademhaling of een borstademhaling. Deze is nuttig en nodig bij werkelijk levensbedreigende vecht- of vluchtsituaties. Echter zien we dat 'de gemiddelde moderne westerse mens' deze fight/flight modus steeds meer en meer activeert bij gewone dagdagelijks stress-situaties wat vele nadelige gevolgen heeft voor zowel lichaam en geest. Vele mensen zijn gespannen en onrustig en kennen maar al te goed de samengetrokken, gespannen borst en nek, de hoog opgespannen schouders, of andere spierspanningen. Chronische hyperventilatie ligt heden ten dage aan de basis van allerlei stoornissen (mentale onrust, concentratiestoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, spieruitputting, spierspanning, spierpijnen, ontstekingen, oorsuizen, tintelingen, misselijkheid, paniekaanvallen, enz..)


Een juiste ademgewoonte zorgt voor een verlenging van de levensduur, voor diepe mentale en fysieke ontspanning, een goede vitaliteit en een goede immuniteit. Om een rustige ademhaling te hebben, hebben we een rustige geest nodig.


Waarom leren ontspannen?

Stress is "de innerlijke spanning die ontstaat door de wisselwerking tussen een individu en zijn omgeving. Elke dag komen er prikkels op ons af vanuit de werkvloer, het gezins- en sociale leven, en vanuit de wereld. Maar anderzijds ook vanuit ons hoofd waarin we ons vaak 'omgeven' met specifieke gedachten, overtuigingen en reactiepatronen (inwendige prikkels). Stress is van nature positief en zet ons aan tot gerichte actie. Het verbetert focus en prestatie. Maar wanneer stress chronisch wordt, kan het onze gezondheid en ons geluk schaden. Niet enkel wie perfectionistisch of prestatiegericht is - maar ook hooggevoelige personen lopen kans zichzelf te verliezen en in een overbelastingstoestand terecht te komen.


Tijdens de lessen wordt er op 2 gebieden gewerkt: diepe relaxatie en het herstellen van een juiste ademgewoonte via kwalitatieve technieken.

Je zal klassieke technieken leren, vanuit een 5000 jaar oude traditie. We zullen deze sessie na sessie verfijnen en meer beginnen inwerken op prâna of de vitale levensenergie. Je merkt hierdoor een verschuiving op van je energie zowel in lichaam als geest en dit zorgt voor een staat van verinnerlijking en meditatie. Na elke les zal je het gevoel hebben dichter te zijn bij de rust die altijd al aanwezig was in jezelf, maar door omstandigheden verborgen wordt. Dit creëert een verlangen de technieken te integreren en ze blijvend in je routine te verankeren.


De cursus wordt 2x/jaar gegeven. INCL 22 PAGINA's DOCUMENTATIE.


LES 1 Waarom leren ontspannen en ademen - Enkele symptomen van chronische stress opgesomd - De werking van ons autonome zenuwstelsel kort toegelicht - De werking van ons onze 'gaspedaal en onze rem' - Driehoeksverhouding adem-lichaam-emoties - Over Yoga nidrâ - Herontdekking van de adem - Werking van de ademhaling en correctie van een mondademhaling - Theorie over de 4 ademmethodes - PRAKTIJK 1 Lage ademhaling of Buikademhaling - PRAKTIJK 2 - De ujjâyî ademhaling - PRAKTIJK 3 Buikademhaling met ujjâyî - PRAKTIJK 4 Basis Leren mediteren 1  - PRAKTIJK 5 Yoga nidrâ eerste techniek, Basisontspanning en verinnerlijking


LES 2 Verdieping driehoeksverhouding lichaam-adem-emoties - PRAKTIJK 6: Losmakend schema dat je inzicht geeft omtrent mogelijke spanningen en je leert deze los te maken met behulp van de adem. Het heeft ook een diepgaand effect op spieren, gewrichten, organen, adem en geest + Basisontspanning en verinnerlijking


LES 3 Leren werken richting een subtiele middenrifademhaling - PRAKTIJK 7: Makarâsana; het losmaken van het diafragma en inoefenen van de diafragmatische ademhaling - Toelichting de diafragmatische ademhaling - PRAKTIJK 8: Diafragmatische ademhaling versterken - PRAKTIJK 9: Van diafragmatische ademhaling naar meditatief ademen - PRAKTIJK 10 Yoga nidrâ techniek t.e.m. ShavaYâtrâ, de reis langsheen 61 marmapunten.


LES 4 Toelichting: de Yogische ademhaling - PRAKTIJK 11: 4 oeroude technieken om de borst en longen te openen en te zuiveren - PRAKTIJK 12: Aanleren van borstademhaling, borst+buikademhaling samen gebruiken - Aanleren van de flankademhaling - Komen tot de volledige yogische ademhaling - PRAKTIJK 13 Basis Leren mediteren; eerste basistechniek van de traditite van de Himâlaya's - PRAKTIJK 14: Yoga nidrâ opbouw t.e.m. Shitilî Karana of de actie van het diep losmaken en punt tot punt ademen - Toelichting: wat is prâna - wat is prânâyâma - energetische effecten van ademen door aparte neusgaten - Idâ en pingala - de neusreiniging


LES 5 Toelichting: prânâyâma en het zenuwstelsel - belang van het ontspannen van de nervus vagus voor lichaam, geest en spijsvertering - aanleren van de meest toegankelijke basis prânâyâma's: PRAKTIJK 15: anuloma ujjâyî prânâyâma - PRAKTIJK 16: viloma ujjâyî prânâyâma - PRAKTIJK 17: nâdisodhanam prânâyâma - PRAKTIJK 18 Bhrâmâri ademhaling gevolgd door stiltemeditatie - PRAKTIJK 19 Basis Leren mediteren; tweede basistechniek van de traditite van de Himâlaya's - PRAKTIJK 20: Volledige yoga nidrâ: Basis ontspanning + 61 punten (ShavaYâtrâ) + (Shitilî Karana) + de laatste erg subtiele technieken om te komen tot de ruimte van het hart.


  PRIJS

  • Groep: 150€
   Minimum 4 deelnemers, maximum 18.


  DATA GROEP

  • Maandelijks 1 vrijdagavond en 1 maal op volle maan
  • Start 2022: 10/10/22 (ander uur: 19u30-21u) +  21/10/22  + 28/10/22 + 25/11/22 + 02/12/22 telkens van 18:15-19:45
  • Start 2023: 17/02/23 (vrijdag) + 07/03/23 (volle maan) + 24/03/23 (vrijdag) + 06/04/23(volle maan) + 21/04/23 (vrijdag) telkens van 18:15-19:45
  • Je kan bij interesse aansluitend op de data van volle maan, de volle maanmeditatie bijwonen
  • Voor wie deze rust wil verdiepen en wenst te komen tot diepe ervaring met meditatie, is er aansluitend de reeks Leren Mediteren vanuit een 5000 jaar oude traditie


  Je wordt begeleid vanuit 2 grote, authentieke tradities door een erkend yogaleraar, die meer dan 8 jaar geschoold is. Lees hier meer over de voordelen van complete yoga. Je gaat in yoga zo diep als je zelf wilt. De meeste mensen starten met de wekelijkse lessen en verdiepen stapsgewijs hun beleving in yoga. Er zijn ter verfijning de bijzondere reeksen leren ontspannen & ademen, of leren mediteren of het jaartraject studie achtvoudige pad van yoga en van de chakra's en bandha's. Je kan ook steeds privé terecht voor onderricht op maat.