Opbouw & voordelen yoga

OPBOUW:


Je gaat in yoga zo diep als je zelf wilt.
Aangewezen is te starten met de wekelijkse lessen en verder stapsgewijs op te bouwen. Er zijn ter verdieping de bijzondere 5-delige reeksen leren ontspannen & prânisch ademen, en leren mediteren. Maandelijks zijn er volle maanmeditaties voor wie de basis van meditatie beheerst. Voor serieuze beoefenaars van yoga zijn er de 8 lessen achtvoudige pad van yoga, incl. studie van de chakra's en bandha's een aanrader. Verder geef ik ook privé yoga & onderricht op maat.VOORDELEN YOGA:


Regelmatige beoefening van 'complete' yoga brengt


  • Een gezonder en sterker lichaam. Je komt tot meer kennis over je lichaam en leert het van onnodige spanningen te bevrijden. Yoga werkt zuiverend en versterkend voor spieren, organen en gewrichten. Het verbetert de vitaliteit en innerlijke kracht. Yoga werkt ook bij pijn, chronische vermoeidheid, slapeloosheid, hyperventilatie, depressie, spijsverteringsklachten en allerlei spanningsproblemen.
  • Een meer rustige en blije geest die vanuit meer stabiliteit, gelijkmoedigheid en efficiëntie zal gaan handelen. Je leert prestatie, onrust of oordeel loslaten en het denken blijvend te transformeren.
  • Een hervonden verbinding met dat wat je in wezen bent. De stilte die je door meditatie ontdekt op de achtergrond in jezelf leer je verdiepen zodat je vanuit deze rust leert leven en handelen. In essentie is yoga een complete levensleer richting zelfrealisatie.

De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet de meeste beoefenaars van yoga helaas soms de levensleer uit het oog verliezen. Yoga begint echter bij het begrijpen van de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. Wie zich traint in het Achtvoudige Pad van yoga, zal vanuit meer gezondheid, vitaliteit, blijheid, helderheid, gelijkmoedigheid en efficiëntie gaan handelen. Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld.  Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van innerlijke rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.
Hier kan je meer lezen over het jaartraject studie van yoga en van de chakra's en bandha's.

OVER DE WORTELS VAN YOGA. (17min)


Met regelmatig mooie zwart/wit foto's van Krishnâmachârya.


Het laatste deel vertelt over zijn 'roeping' en hoe hij authentieke, traditionele yoga weer in de belangstelling bracht. De lessen die je hier kan volgen, worden gegeven vanuit dit traditioneel onderricht.


Een aanrader om te bekijken voor wie niet alleen interesse heeft in yoga, maar ook in âyurveda of de sjamanistische trajecten.

Het Siberisch/Altai sjamanisme zou namelijk een grote invloed gehad hebben op de Rishi's van India, het ontstaan van de Veda's en de legende van de berg Meru.