Studie Yoga Achtvoudig Pad & Chakra's

Studie Achtvoudig Pad en chakra's, bandha's & subtiele technieken


(8 lessen van 3,5u); incl 50 pagina's documentatie

 

LES 1

wat is kundalinî - wat zijn nâdî's - wat is prâna - de 5 prânastromen - wat zijn chakra's - hoe tot zuivering te komen - wat zijn de 5 kosha's/lichamen - de 3 belangrijkste nâdî's (Ída, Pingala, Sushumnā) - belang van prânâyâma - herhalen van de 10 belangrijkste prânâyâma's incl. effecten (theorie, praktijk komt in de volgende lessen aan bod)

 

LES 2

Studie van het achtvoudig pad

De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. Wie zich traint in het Achtvoudige Pad van yoga, zal vanuit meer gezondheid, vitaliteit, blijheid, helderheid, gelijkmoedigheid en efficiëntie gaan handelen. Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld.  Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van innerlijke rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.

 1. De Yamas geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe
 2. De Niyamas realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave
 3. De Âsanas (yogahoudingen) en
 4. Prânâyâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig
 5. Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen.
 6. Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object.
 7. Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming.
 8. Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi).


LES 3

- Mūlādhāra Chakra, (uitgebreide studie: betekenis, locatie, element, kleur, loka, yantra, vāyu, mantra, mudrā, wanneer uit balans, zelfonderzoek, meditaties) + aanleren Mūlā Bandha en Jālandhara banda (basis)

 

BELANGRIJK: vanaf nu leer je technieken ter harmonisering van de chakra's. Dit alles wordt ook in een lesschema gegoten waar je een maand mee werkt om veranderingen teweeg te brengen. Elke les eindigt met 1,5u het inoefenen van dit bijzondere schema. Je leert ook de bandha's aan (energetische technieken om gebieden af te sluiten waardoor energie vastgehouden wordt, zodat deze gestuurd kan worden. Er zijn 3 bandha's. Zij openen sushumnā door idā en pingala stil te leggen, zodat prāna vāyu en apāna vāyu met elkaar samengaan, kundalinî gewekt wordt en kan opstijgen)

 

LES 4

- Svādhiṣṭhāna chakra, volledige studie

 

LES 5

- Maṇipūra chakra, volledige studie

incl. lesstof rond Samāna vāyu / Jaṭharāgni / Bhastrikā / Uddiyāna Bandha / Tadāka mudrā / Nābhicakra / Laghu sankhapraksālana - intro yoga sûtra's

 

LES 6

- Anāhata chakra, volledige studie

 

LES 7

- Viśuddhi chakra, volledige studie incl de techniek van Kanthakūpa en Jālandhara banda (verdieping)

- toelichting mantra's, aanleren van japa + bijzondere mantra om de elementen/chakra's te balanceren


LES 8

- Ājñā chakra, volledige studie

- Soma chakra, volledige studie

- Sahasrāra chakra, volledige studie

 

'Fragment: Sahasrāra chakra: "Gevestigd zijn in deze chakra laat alle activiteiten in de geest tot stilstand komen. Er is geen kenner meer, geen kennis, niets dat nog gekend dient te worden. Alles valt samen. Men ervaart de zuiverste gelukzaligheid, volstrekte bewegingsloosheid (leegte). Tot en met de 6e chakra vertoeft men nog in een soort meditatieve 'trance' waar er nog bewustzijn actief is. In Sahasrāra beweegt Prâna en Kundalinï omhoog en bereikt het hoogste punt. Gevoelens, emoties, lossen op. Eénwording wordt bereikt; het individuele zelf valt weg." (**) zie aanvullend op dit jaartraject de 5-delige reeks Diep Leren Mediteren

 

DATA:

8 lesmomenten, jaartraject

 • maandagavonden 16/01/23 + 13/02/23 + 27/03/23 + 17/04/23 + 08/05/23 + 22/05/23 + 12/06/23 telkens van 18u15-21u45
  + 1 zondagvoormiddag
  2 juli van 09u00 – 12u30

 

PRIJS:

8 lessen. 499€

Minimum 5 deelnemers, maximum 18.Je wordt begeleid vanuit 2 grote, authentieke tradities door een erkend yogaleraar, die meer dan 8 jaar geschoold is. Lees hier meer over de voordelen van complete yoga. Je gaat in yoga zo diep als je zelf wilt. De meeste mensen starten met de wekelijkse lessen en verdiepen stapsgewijs hun beleving in yoga. Er zijn ter verfijning de bijzondere reeksen leren ontspannen & ademen, en leren mediteren of het jaartraject studie achtvoudige pad van yoga en van de chakra's en bandha's. Je kan ook steeds privé terecht voor onderricht op maat.