Sjamanisme & Natuurtradities

Sjamanisme & Natuurtradities

"Vele mensen zijn onrustig, uitgeput of in disbalans en ervaren lijden; psychisch, fysisch en/of spiritueel. Lijden, onrust of ziekte ontstaat wanneer we afgescheiden zijn. Van onszelf, onze adem, ons lichaam, ons gevoel, maar ook wanneer we afgescheiden zijn van de Natuur, de Ander, het Universum.

De Verbinding weer herstellen in alle lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) brengt transformatie op gang. Een proces van ontwaken.

Dit kent verschillende stadia."

Oudste vorm van healing, transformatie en probleemoplossing

Alle Natuurtradities staan voor een grote verbondenheid met dat wat de Aarde ons geeft; dieren, planten, stenen, bomen, mensen - alles is deel van het Grote Geheel en van onszelf. We moeten dit eren en dienen. Wanneer we immers niet verbonden zijn met de Natuur en het Leven, zijn we ook afgescheiden van onze eigen Natuur en Levenskracht wat leidt tot onrust, disbalans, ziekte.


Wanneer je aan de slag gaat met sjamanisme bewandel je een Oud Pad. Het is de oudste der natuurtradities (45.000 jaar oud) en we kennen hiernaast nog andere natuurtradities zoals het Taoïsme, Boeddhisme, Shintoïsme, Hindoeïsme, Paganisme, enz). Deze voor-christelijke tradities symboliseren het Oude Weten.


Het sjamanisme is de oudste kennis van de samenhang van al wat leeft. De sjamaan was dorpsgenezer, therapeut, priester en een tolk tussen de werelden. Het woord sjamaan is een Siberische term en betekent 'one who sees, one who knows'. De sjamaan wordt gezien als een hol kanaal en fungeert als een brug tussen de werelden. De Kennis van de Samenhang der Dingen haalt hij allereerst door een bewust contact met de Natuur. 


Het pad van de sjamaan is niet eenvoudig. Hij wordt gekozen door de Spirits - vaak na een jarenlange ziekte of disbalans, of na een bijna-dood ervaring. Wanneer hij zijn pad omarmt, bewandelt hij vanaf dat moment het pad van de Gewonde Krijger. Dan begint een jarenlang parcours van initiatie, vision quests, onderricht en communicatie met zowel de zichtbare (materiële) wereld als met de onzichtbare (droom) wereld en zo komt hij tot verscherpte zintuigen en onderscheidende kennis. Met deze kennis tracht hij te helpen en lijden weg te nemen waar hij kan en mag.


Op deze pagina kan u alle trajecten die ik begeleid op vlak van Sjamanisme & Natuurtradities terugvinden.

 • Spiritueel Jaartraject Wiel v/h Jaar - Keltisch Paganisme - Chakra's - Healing en veel meer
 • Intensief Jaartraject Sjamanistisch Werk -
  Siberisch Sjamanisme & Healing
 • Verdiepingsmomenten als 'onderhoud'
  • 8 ceremonies rond de data van de jaarfeesten
  • 4 vision quests (nacht ) rond de equinoxen
  • weekend vision quests (2 dagen, 1 nacht)
  • uitstappen naar energetische plekken


Daarnaast kan u bij mij ook terecht voor sjamanistische privébegeleiding & healing

 • Soul Retrieval
 • Power retrieval
 • Sjamanistische Healing
 • Energetische Healing / Reiki / Ilahinoor
 • Ritueel / Ceremonieel werk / Overgangsriten
 • Vision-quest (dag, nacht, of meerdere dagen)
 • Lopen van het Labyrint, enz.


Spiritueel Traject Wiel v/h Jaar - Terug naar Je Natuur - Keltisch Paganisme, chakra's, healing..


9 bijeenkomsten. Jaartraject van eind oktober tot eind oktober van het volgende jaar. Pagan betekent 'van het land' en verwijst naar natuurreligies (die bestonden vóór het Christendom). Dit is
een erg diepgaand basistraject dat 'redelijk' dicht bij onze eigen roots ligt (de Kelten). Kelt betekent 'de dappere'. Het traject heeft 4  doelen:

 • een diepe connectie op te bouwen met de Natuur, dieren, de elementen, de seizoenen enz.
 • van hieruit inzicht te vinden en transformatie
 • achtergrond te vergaren rond de belangrijkste energetische principes
 • de eerste stappen te zetten in sjamanistisch werk
  (hierna kan je de verdieping Siberisch Sjamanisme volgen).

Onderaan deze beschrijving kan je meer details lezen van wat allemaal aan bod komt. Ik begin graag met eerst het Wiel zelf toe te lichten. We doorlopen gedurende een jaar het Keltische Wiel v/h Jaar en zullen, net zoals de natuur, op een jaar tijd bijzondere processen ondergaan. Het Keltische jaar begon op 31 oktober (Sam'hain) en staat voor loslaten of wegsnoeien van dat wat je niet langer nodig hebt en het stellen van nieuwe doelen. Indien de natuur niet loslaat in de herfst, komen er in de lente geen nieuwe scheutjes en kent de boom geen groei. Loslaten is met andere woorden een voorwaarde tot groei. In de winter keren we naar binnen, alles verstilt, en net als de natuur sterven we een beetje. Het is de donkere nacht van de ziel en je merkt dat delen van jezelf in die periode ook wat donkerder of meer afgesloten worden maar dat is natuurlijk. Je omarmt deze duisternis als belangrijke baarmoeder waarin de eerste zaadjes veilig geborgen en verwarmd worden. Alle leven ontstaat immers in de duisternis. Rond Winter Zonnewende/Yule keert het tij. De dagen worden lichter - ook wij zelf. De lente (Imbolc) begint. De eerste sneeuwklokjes luiden de lente in. We worden wakker en werken verder aan onze doelen en groeien, doorheen Ostara richting Litha of de Zomer Zonnewende. Hier zijn we in volle expansie (en vieren dit in Wéris!) en naderen zo onze eerste oogst. Lammas of Lughnasadh. We plukken de eerste vruchten en ook met Mabon is er nog een oogst. Daarna begint Sam'hain opnieuw in zicht te komen. We gaan wederom bewust losmaken en loslaten - ook mogelijk mekaar gezien het hele Wiel doorlopen werd... Dankbaar kijken we terug op een heel jaar vol transformatie.... En stellen weer nieuwe doelen. En zo blijft het Wiel elk jaar lopen en kan je de documentatie blijven gebruiken. Elk jaar ben je een nieuwe persoon.


In dit basistraject diepen we ook de chakraprincipes uit.  Chakra is immers Sanskriet voor Wiel en je krijgt de theorie en praktijk hierrond aangereikt vanuit mijn achtergrond als erkend yogaleraar en âyurvedic technician. Ook een aantal andere principes uit âyurveda en yoga (samâdhi/zelfrealisatie, kundalinî, nâdi's/energiebanen, de 3 guna's, de 5 kosha's of lichamen, diepgaande studie van de chakra's en hun effecten op de persoonlijkheid en de gezondheid, praktijktechnieken om het energetische, fysieke en emotionele lichaam te balanceren,

yogafilosofie) komen aan bod. Beide tradities zijn immers ook natuurtradities. Verder zien we alle jaarfeesten met hun Keltische achtergrond en praktijken, Romeinse mythologie en de link met de Christelijke feesten, Oud Egyptische mythologie, af en toe wat numerologie en tarot, associaties rond maan, zon, sterren, persoonlijke valkuilen op het pad, symbolen, veel zelfonderzoek en reflectiewerk, schaduwwerk, boom-en dierensymboliek, basisprincipes uit het sjamanisme, leren maken van sjamanistische reizen, magisch werk, vision quests, de 5 elementen, visualisatie-oefeningen en je leert ook basis stiltemeditatie vanuit een 5000 jaar oude traditie, de eerste stappen op vlak van reading en healing zet je ook.

Je krijgt uitgebreide documentatie (meer dan 60 pagina's) en huiswerk om tussen de bijeenkomsten te verwerken.

Data voor de volgende groep zie hier.


Ik begeleid het Wiel v/h Jaar intussen al meer dan 15 jaar (sinds 2004) en het is steeds een bijzondere ervaring, waar mensen achteraf vertellen diep veranderd te zijn en nog steeds met vreugde terugkijken op de bijeenkomsten. Je bent gedurende een jaar verbonden als een 'familie'. Als stam. Het is een prachtig traject dat me zelf vaak ontroert. Wanneer ik mensen zie openbloeien en zie transformeren, vind ik dit één van de dankbaarste dingen die ik als leraar 'mag' begeleiden. Dit traject is ook bijzonder interessant voor wie hooggevoelig is of een bijzondere band heeft met de Natuur en deze nog verder wenst te ontwikkelen. Ook zijn er verdiepingsmodules mogelijk na afloop van je Wiel zodat je de jaarfeesten en bijhorende transformaties kan onderhouden aan de hand van

  • 8 ceremonies/journeys rond de jaarfeesten
  • 4 vision quests (nacht ) rond de equinoxen
  • weekend vision quests (2 dagen, 1 nacht)
  • uitstappen naar energetische plekkenIntensief Jaartraject Sjamanistisch Werk
Siberisch Sjamanisme & Healing


9 bijeenkomsten.
Jaartraject van midden september tot midden september van het volgende jaar. We starten rond de Herfst-Equinox als dag en nacht even lang zijn. Een perfect moment van balans. Een tijd om te herbalanceren of te herkalibreren.


Dit intensieve jaartraject is voor wie zich geroepen voelt om een jaar lang het pad van de sjamaan te bewandelen vanuit het Siberisch Sjamanisme dat aan de oorsprong ligt van het sjamanisme. Het woord šaman is afkomstig uit Oost Siberië en betekent "one who knows" of "one who sees in the dark". De sjamaan wordt gerespecteerd omwille van zijn 'krachten' en deze dankt hij aan zijn relatie met de natuur en de spirits. Hij kan door contact met de onzichtbare wereld inzichten terughalen die hij ten dienste kan stellen van zowel het individu als de samenleving. Hij leeft in een sterke en liefdevolle verbinding met de Natuur, de Aarde en haar schepselen en heeft een belangrijke missie: het herstellen van disbalans en dit zowel in het individu als in het geheel (de aarde, maatschappij). De mens(heid) leeft immers niet in een staat van balans. Vernietigt (of vergallopeert) zijn lichaam door het niet hebben van juiste zelfzorg, vervuilt (of vertroebelt) zijn geest door boosheid, zorgen, stress en angsten, en vernietigt tegelijkertijd ook zijn Dieren, Aarde, Lucht en Wateren... De sjamaan streeft richting een leven in balans voor lichaam, geest en planeet.


Hij wordt gerespecteerd omwille van zijn persoonlijke kracht. Hoe groter de persoonlijke kracht, hoe beter de intuïtie. Met deze intïtie 'ziet' hij of 'weet' hij wat er moet gebeuren. Soms weet hij dit zo, soms na overleg met de Natuur(spirits). Iedereen heeft Persoonlijke Kracht en het is belangrijk deze hoog te houden. Het bepaalt ook onze vitaliteit en levensvreugde namelijk - en we kunnen deze kracht ook overdragen op anderen wanneer ze goed ontwikkeld is. De persoonlijke kracht verlaagt wanneer iemand negatief denkt, stress heeft,in disbalans is - en dus is één van de belangrijke werken van de sjamaan het terughalen van Kracht (power retrieval, soul retrieval, maar ook het vuur weer aan te wakkeren en brandend te houden)

De persoonlijke kracht van de sjamaan dient hiervoor dus groot te zijn en bijzonder sterk ontwikkeld.  Hij werkt voortdurend in zichzelf - vanuit het centrum van het wiel gaat hij naar buiten en houdt de wereld in balans. Hij is hiervoor voortdurend 'in gesprek'. Zij het met de natuur, of de spirits, en met zichzelf. Zo wordt hij 'one who knows' - of 'one who sees in the dark'. Hij heeft zelf grote kennis van de duisternis, meestal door persoonlijke ervaring, waardoor hij het ego kent en de schaduw en weet hoe te navigeren van dualiteit naar non-dualiteit.


De krachten van de sjamaan werden gekregen, maar niet altijd gevraagd. Vaak geven deze hem aanvankelijk veel zorgen (hij is immers niet zoals de meeste mensen en op jonge leeftijd speelt dit hem vaak parten). De sjamaan wordt 'gekozen' door de Spirits. Spirit kiest hem door initiatie en de initiatie is meestal een jarenlange ziekte of een bijna-dood ervaring.  Het kan ook een zware mentale of fysieke ziekte zijn of een periode van depressie. Meestal manifesteert deze zich in de latere tienerjaren of de vroegere twintigerjaren. Het is een waar trauma voor de "uitverkoren persoon" maar hij krijgt door deze ziekte "visie" wat de eigenlijke initiatie is. Als hij ermee akkoord gaat een sjamaan te worden, zal hij geheald kunnen worden. Daarna volgt een lange initiatieweg. Relaties met de natuurspirits en andere spirit helpers dienen uitgebouwd te worden. Net zoals in het gewone leven, duurt het uitbouwen van een relatie met iemand een lange tijd. Ook zal hij daarnaast lange tijd getraind worden door een meer ervaren sjamaan, die hem/haar rituelen zal leren, krachttechnieken en kennis zal overdragen.


De sjamaan is de Gewonde Krijger die 'herstellingswerken' uitvoert in de mens en de wereld. (mooi naamkaartje). Hij is dorpsgenezer, therapeut, priester en een tolk tussen de werelden. Hij brengt healing, zegeningen, bescherming en zorgt voor het welzijn van de gemeenschap en de natuur. Door dit traject kom je zelf allereerst tot het bewandelen van het pad van de sjamaan zoals hierboven beschreven en tot diepe transformatie. Je leert op een diep niveau jezelf en de ander te helen.

 • voorbereidend werk op gebied van zuivering, welke zaken houden energie vast, ook in je huis enz.
 • cultiveren van een juiste houding (dankbaarheid, overgave, vertrouwen, kracht)
 • werken met de sjamanistische reis en het droomlichaam
 • werken met de drum en vinden van je persoonlijke ritme en de spirit van je drum
 • inzicht vinden in het ritme van de natuur, de dag, de ander, enz.
 • reizen in de 3 werelden en healing en inzichten of kracht terughalen (je doet tussen de 25 à 50 reizen op een jaar tijd)
 • connectie met je geboortetotem en vinden van verscheidene andere totems (beer, hert, ... ) en  andere spirit helpers
 • hoe deze relaties te onderhouden /optimaliseren
 • de andere werktuigen van de sjamaan zoals instrumenten, krachtvoorwerpen, dans, kledij, enz.
 • heling van de interne organen
 • vinden van je persoonlijk medicijn
 • uitkristalliseren van de eigen energie en vitaliteit
 • de 5 delen van de ziel
 • reizen naar het zielenlichaam
 • soul retrieval
 • vison quests
 • optimaliseren van de persoonlijke kracht
 • het maken van amuletten en krachtvoorwerpen
 • leren vinden van krachtplaatsen in de natuur voor transformatief werk
 • leren 'vragen' voor antwoorden van Spirit
 • leren inzetten van deze krachtplaatsen
 • leren werken 1 op 1 en ook vanop afstand
 • leren geven van een sjamanistische healing; je leert verschillende authentieke technieken
 • leren werken met het medicijnwiel
 • leren werken met de elementen
 • leren werken met ceremonie
 • zuiveren met het vuur
 • werken met de 4 grote spirits van het Siberisch sjamanisme en transformeren van stress, negatieve energie, vinden van harmonie en balans, verbinding maken met inspiratie en het hogere zelf - en komen tot de meest subtiele energie, nl. die van stilte en éénheidsbewustzijn
 • visie vanuit het Siberisch sjamanisme - op reïncarnatie - harmoniseren relatie man/vrouw - de yurt -
 • maken van een heilige ruimte
 • werken met en voor de Spirit van Harmonie, Innerlijke Rust, Bescherming en terugbrengen van healing
 • opladen van stenen
 • maken van een huisamulet
 • terughalen van persoonlijke kracht
 • breken van blokkades
 • gebed van dankbaarheid als intensief ritueel
 • vinden van je persoonlijk symbool
 • zuiveren van emoties en leren switchen tussen emoties
 • connectie met de voorouders
 • vinden van een boom-spirit en werken aan een diepgaande connectie
 • vinden van de spirit van je huis, je geboorteplaats (eerste connectie)
 • leren 'readen' voor anderen
 • en nog veel meer!


Data voor de volgende groep zie hier.

Belangrijk voor deze 2 trajecten

 • Engagement

  Bedoeling is dat je minstens 8 van de 9 verplichte bijeenkomsten meedoet. Je kan immers altijd eens een keertje ziek vallen. Je gaat bij inschrijving een engagement aan voor een jaartraject. Ga er dus niet licht over en schrijf je enkel in als je er klaar voor bent. Dit is een intuïtief aanvoelen. Graag ontvang ik van jou een motivatiemail waarom je hieraan wenst deel te nemen. Deze is voor mij een ideale kans om je alvast 'een klein beetje' op voorhand te leren kennen en te lezen wat je heeft geroepen tot dit traject. Het is geenszins een manier van evaluatie (!). Ik ben er namelijk van overtuigd dat iemands aanmelding steeds zo ook hoort te zijn. Niemands plek is 'toevallig' en prachtige mensen 'vallen' ons zo 'toe'. Ook is je motivatiebrief je eerste schrijfoefening om stil te staan bij wie je bent op dit punt in je zoektocht en waar je naartoe wil. In het traject zelf ga je namelijk ook een heel jaar lang werken met een groeiboek waarin allerlei diep reflecterende schrijfsels en prachtige creaties zullen terechtkomen.

 • Betaling
  Bij inschrijving wordt als voorschot 300€ gevraagd om je plek te finaliseren. De andere 325€ dient betaald te worden 1 maand voor aanvang van de eerste les.
  Bij annulatie vóór aanvang van het traject, blijft het voorschot weerhouden.

 • Documentatie, oefeningen en groeiboek
  Je krijgt elke bijeenkomst (en regelmatig ook tussendoor) documentatie en huiswerk. Wie dit gemotiveerd in kaart brengt, groeit snel. Soms is het huiswerk best confronterend en maakt het vele oude patronen los. De natuur laat zich echter niet haasten, dus vertrouw erop dat ook jij op een zacht tempo zal groeien en komen tot loslaten en transformatie. We overhaasten niets en bezinnen veel. Jij bepaalt hoe diep je in het traject gaat gezien jij thuis alle zaken die aangereikt worden in de bijeenkomsten verder kan verdiepen. Je kan ook kiezen om zaken te bewaren voor een later moment. Je volgt steeds je eigen tempo en gevoel. Je houdt een eigen groeiboek bij. Of meerdere :-) Sommige mensen hebben na afloop van een jaartraject een paar boeken bijeengeschreven. Dit zijn steeds pareltjes vol eigen-wijsheid en kennis. Manuscripten van de ziel waar je veel voldoening uit zal halen en na afloop ook best trots op zal zijn. En elk jaar volgt er misschien wel een nieuw groeiboek.

 • Elke groep is UNIEK
  Ik moedig iedereen aan vragen te stellen zodat er in de sessies zelf nog dieper of specifieker op onderwerpen ingegaan kan worden. Zo kan extra materiaal of een extra techniek tijdens de bijeenkomsten zelf aangereikt worden - en kunnen filosofische zijpaden of mystieke paden bewandeld worden. Elke groep is hierdoor UNIEK omdat de input van én voor elke groep steeds anders is. Je hoeft niet meer te delen in de momenten van samenkomst dan je zelf wilt. De natuur groeit immers ook in stilte. Je kan steeds bij mij terecht via mail voor extra vragen. Er is een privé facebook groep per traject om tussen de bijeenkomsten met elkaar in contact te blijven en extra inspiratie te delen. Dit bevordert ook de connectie en de gelijkgestemdheid.


 • Veiligheid en Aarding en STEVIGE WORTELS
  Omdat er in elk traject zoveel rond (en in) de Natuur gewerkt wordt, geven de trajecten een zeer goede aarding. Wanneer je goed geaard bent, ben je rustig, blij, vol vertrouwen, stabiel, gezond en gevuld met kracht en veiligheid. Wanneer de aarding uit evenwicht is, is er onzekerheid, angst, het gevoel vast te zitten op bepaalde levensgebieden, en vaak is het denken, het lichaam en de algehele energie uit balans. Om nog dieper te aarden, doen we naast de dingen die eigen zijn aan elk traject ook veel lichaamswerk en relaxatieoefeningen, meditaties enz.

 • Healing
  Naast erkend yogaleraar/âyurvedic technician® met ervaring in het werken met de nâdî's (energiebanen), de chakra's en met prâna in het algemeen, ben ik geïnitieerd in verschillende energiesystemen, waaronder reiki, ilahinoor...en oeroude sjamanistische technieken die diep inwerken op de mens in alle lagen.

  In het basistraject Keltisch Paganisme zal je basiskennis verwerven rond heaing en reading en er daarna subtieler mee aan de slag kunnen gaan via verdiepingsworkshops. In het traject Sjamanistisch Werk kan je je verdiepen in sjamanistische healings-en readingstechnieken. Weten hoe de wisselwerking is energetisch tussen lichaam en geest is een belangrijke rode draad in onze bijeenkomsten. Ook dat is reading, leren 'zien'. Ik leer je ook hoe contact met de Natuur of dieren je kan helen. Er is tot slot ook de intentie je relatie met het Absolute te helen of te herstellen, met begrippen als vertrouwen, overgave, Stilte... Bij mij persoonlijk kan je ook terecht voor healings.

Verdiepings

modules

Na afloop van een jaartraject:

 • Jaarfeest Vison Quests en/of Ceremonies (data & prijzen worden bezorgd aan wie reeds een jaartraject volgde)

  • 8 ceremonies rond de data van de jaarfeesten
   De sjamanistische reis is een zachte en mooie - maar vooral erg efficiënte en snelle manier van groei en zelftransformatie. Het is één van de balangrijkste tools tijdens deze ceremonies. Je wordt hierin begeleid.
   De sjamanistische reis verbindt ons allereerst met ons onderbewuste, de ware wereld van onze ziel. Waar onze emoties huizen, onze diepgelegen angsten, twijfels, maar waar ook vooral onze innerlijke leraars verblijven en de spirits die ons begeleiden. We volgen de jaarfeesten met telkens een bijhorend thema zodat we nog steeds dezelfde bijzondere processen ondergaan die horen bij het desbetreffende jaarfeest. Deze begeleide sjamanistische reizen of ceremonies zijn een mooie gelegenheid om je te herverbinden met
   1. je diepste ik (inzichten die zullen oprijzen vanuit je Onderbewuste en intuïtieve Hoger Bewuste)
   2. je spirit helpers en de banden hiermee aan te sterken, alsook nieuwe helpers of inzichten te vinden
   3. je groep (werken in de heilige ruimte van de cirkel)


  • 4 vision quests (nacht ) rond de equinoxen (in de toekomst kunnen deze ook gecombineerd worden met de zweethut)
   In de veiligheid van de tuin hier. Je omarmt de duisternis en vindt belangrijke bondgenoten in de maan, de sterren om je pad weer te verlichten en je te inspireren richting dat wat je eigen pad dient te verlichten. Je wordt ondergedompeld in verscheidene processen en technieken ter voorbereiding. Ook waakt ieder in een beurtrol bij zowel het Medicijnwiel of het Vuur om belangrijke inzichten te vergaren. Een bijzondere ervaring.

  • retraiteweekend vision quest (2 dagen, 1 nacht)
   To retreat betekent 'zich terugtrekken'. We stappen een heel weekend even 'uit de maatschappij en stappen de volle natuur in' van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Een retraite is een intensieve maar vooral herbronnende weekendformule waarin je ook ondergedompeld wordt in soul & power retrieval, overgangsriten, en healing. Stilte, verbinding en loslaten worden ook belangrijke onderdelen zodat je aan introspectie en healing kan doen. Er wordt op een plek in de natuur overnacht. Deze worden 2 keer per jaar gepland.

  • uitstappen naar energetische plekken
   Hierin staat beleving centraal. Ook worden er specifieke oefeningen gedaan om banden te smeden met het landschap en de eigen energie aan te sterken. Vooropig zijn dit nog daguitstappen. In de toekomst zal er ook de mogelijkheid zijn tot korte reizen.

Sjamanistische privébegeleiding

Sjamanistische ' 4 spirits' Healing


Dit is een bijzondere sjamanistische techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van de sjamanistische drum, 4 methodieken en lichaamswerk. Er wordt gewerkt van de voeten naar boven. We beginnen met de laagste trilling om bij de hoogste te eindigen. Dit transformeert zaken als disbalans, depressie, negatieve gevoelens en brengt je tot het ervaren van meer harmonie, vreugde, aarding en balans. Vervolgens kom je richting de energie van creatie zelf en kom je terug in 'flow'. Je vindt inspiratie, lichtheid en openheid. Tot slot kom je tot het niet langer ervaren van beweging, tot stilte. Hier is alles verbonden. Het Ene is Al en je komt thuis in Bewustzijn. Sessieduur 1,5u, prijs 72€. We praten niet na (!)
(zie ook hier andere behandelingen die ik geef)


Sjamanistische 'Tree of Life' Healing


Dit is een techniek waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van lichaamswerk. Je ligt zelf ontspannen neer en ikzelf gebruik zowel de sjamanistische drum als andere instrumenten om 4 werelden - zoals we deze in de sjamanistische levensboom kunnen terugvinden - te balanceren in de ontvanger. Deze energieën verankeren stilte - éénheidsbewustzijn - inspiratie en lichtheid - zuiveren het hoofd van overtollige informatie - brengen lichaam en geest tot diepe rust en harmonie - doen je loslaten wat je niet langer nodig hebt. Er wordt gewerkt van de top van het hoofd naar beneden. Deze techniek is anders dan de '4 spirits' healing omdat de energie begint met het 'ontvangen van' - en eindigt met 'het loslaten van'.  Sessieduur 1,5u, prijs 72€ inclusief het napraten en duiden. (zie ook hier andere behandelingen die ik geef)Soul Retrieval


Een proces om je weer te verbinden met dat wat je verloren bent. Door bepaalde levensomstandigheden (oa. trauma) ontstaat er op een gegeven moment een (af)scheiding. Het hoofd sluit zich af van de emoties, van het voelen, misschien zelfs wel volledig van het lichaam als voertuig (te vergelijken met dissociatie). In die gevallen wordt gezegd dat ook de ziel zich tijdelijk afsplitst. Dit leidt tot angsten, emotioneel en fysiek krachtverlies. De intuïtie gaat teniet, het vertrouwen in onszelf en het leven verdwijnt. Er is geen verbinding meer. Vaak zie je ook bij mensen fysieke klachten of ziekten ontstaan hierdoor, en is er daarnaast een verkeerde relatie met zelfzorg. Er kan ook een afgescheidenheid zijn met de Bron wat leidt tot een algemeen diep gevoel van onrust of verloren te zijn. De Zoeker is geboren. Via diepgaande gesprekken en sjamanistisch werk gaan we geleidelijk terughalen wat je verloren bent van je zelf, je Essentie. De sessies kunnen binnen plaatsvinden in de praktijk of buiten in de tuin of in de natuur. Sessieduur 1,5u, prijs 72€.


Power retrieval


Vanuit overgave aan de werelden waarheen gereisd kan worden, tracht ik heling terug te halen om ten dienste te stellen voor het individu. Gedurende deze inwendige reis ligt de ontvanger gewoon ontspannen neer en verblijft in niet-doen. Deze bijzondere techniek wordt op de achtergrond begeleid door sjamanistische muziek (trommel, ratel) en wordt verder volledig in stilte beleefd. Ik reis met de intentie om een Krachtdier of een Inzicht terug te halen voor de ontvanger. Zo kom je tot het vinden van meer zelfvertrouwen, speelsheid, levensvreugde, gezondheid, eenheid met al wat leeft, blijheid, stilte - kortom van dat wat je momenteel kwijt lijkt te zijn. Sessieduur 1,5u, prijs 72€ inclusief het napraten en duiden.Vison quest of dag-retraite


To retreat betekent 'zich terugtrekken'. We stappen een hele dag met z'n twee even 'uit de maatschappij en de volle natuur in' van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Een retraite is een intensieve maar vooral herbronnende dag waarin je ondergedompeld wordt in alle bovenstaande processen met daarnaast nog technieken op maat. Volgens wat zich aandient vanuit jezelf. Stilte, verbinding en loslaten worden ook belangrijke onderdelen van deze dag zodat je aan introspectie en healing kan doen. Duur 12u, prijs 200€.


Nachtelijke vision-quest


In de veiligheid van de tuin hier. Je omarmt de duisternis en vindt belangrijke bondgenoten in de maan, de sterren om je pad weer te verlichten en je te inspireren richting dat wat je eigen pad dient te verlichten. We waken de hele nacht bij ofwel het Medicijnwiel of het Vuur. Je wordt ondergedompeld in verscheidene processen en technieken. Anderzijds komen ook hogervermelde zaken aan bod. Duur 12u, inclusief voorbereiding de avond voor de nacht, prijs 200€.

Sofie Van Mensel

Erkend Naturopaat aangesloten bij Naturopathica.

Wettig erkende beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire methodes in hulpverlening.

Erkend Yogaleraar aangesloten bij Yogafederatie.

Overkoepelend orgaan dat waakt over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude, authentieke yogatraditie uit India.

Enkel erkende leraars staan borg voor kwalitatief onderricht in yoga en meditatie.

Copyright © 2010-2020. Alle rechten voorbehouden