Âyurveda, oudste geneeskunst

Âyurveda

The practice of Âyurveda is designed to promote human happiness, health and creative growth. It is the science of daily living and this system of knowledge evolved from the sage's practical, philosophical and religious illumination which was rooted in their understanding of the creation.

Ayurveda helps the healthy person to maintain health and the diseased person to regain health.

Oudste geneeskunst ter wereld

Âyurveda is erkend als 1 van de 3 wetenschappelijke geneeskundes door de WHO (World Health Organisation). De andere 2 zijn de traditionele, klassieke geneeskunde en de Chinese Geneeskunde (TCM).


Âyurveda is de oudste geneeskunst ter wereld. Ze wordt geschat 5000 jaar oud te zijn, maar sommige bronnen vermelden tot 12.000 jaar oud. Het is een compleet gezondheidssysteem dat de mens als geheel bekijkt en het lichaam niet los ziet van de geest noch van de ziel.


Er wordt gesteld dat elk individu uniek is en als dusdanig ook zo begeleid en behandeld dient te worden. Bij dit 'uniek' zijn hoort een specifieke geboorte 'aanleg' of Natuur; een specifieke samenstelling van de 5 elementen die âyurveda groepeert tot 3 'dosha's' of energieën. Onze dagelijkse routine, beweging, voeding,  maar ook stress, verdriet, angsten, trauma, enz. brengt ons weg van deze eigen Natuur en hierdoor ontstaat disbalans.


We voelen ons dan niet meer 'in ons Element' of voelen ons 'onrustig'. Âyurveda vertaalt deze onrust als 'het niet langer rusten in het Zelf" of in de aangeboren balans of geboorteconstitutie.


 • Âyurveda bestaat uit de woorden "âyus" wat betekent leven" of "levensprincipe", en "veda" dat "kennis" betekent. Je kan âyurveda dus lezen als "de kennis van welke kwaliteiten of routines levens- en gezondheidsbevorderend zijn - en welke niet".


De meeste mensen zijn zich niet bewust van de effecten die hun voedings,- denk, - beweeg,- en levensroutines hebben op hun emotionele en fysieke gezondheid. Er wordt weinig of geen aandacht geschonken aan de Kern van ons Wezen en we geraken hier bijgevolg steeds verder van verwijderd. Âyurveda helpt je de eigen intuïtie weer op te diepen en de kennis van het zelf weer te herinneren - lichaam, geest en ziel komen weer op 1 lijn. Gezondheid en geluk stroomt.


Als Âyurvedic Technican® ben ik gedurende 3 jaar geschoold in anatomie, filosofie van Âyurveda, de 6 wijsheidsscholen, de 5 elementenleer en de praktische toepassing van Âyurveda in het dagelijkse leven. Ik volg ook sinds 2009 nog steeds jaarlijks bijscholingen.


Op deze pagina kan je de gedetailleerde inhoud vinden van de 2-daagse basiscursus die ik aanreik. Wie interesse heeft in privé begeleiding dient deze cursus te volgen om over voldoende achtergrond te beschikken. Idem wanneer je de behandelingen vanuit âyurveda wenst te laten doen.

2-daagse Basiscursus Âyurveda


De cursus is bijzonder uitgebreid en omvat meer dan 25 pagina's documentatie. Je krijgt ook nog voedingslijsten.


Met deze basiscursus kan je aan de slag voor jezelf om disbalans op verscheidene gebieden te corrigeren. Het is geen opleiding om andere mensen vanuit âyurveda te gaan behandelen (!) Zulk een opleiding duurt afhankelijk van het land en de aangeboden diepgang 2,3,4 of zelfs 7 jaar.


De 2-daagse cursus is een ideale start voor

 • wie kampt met klachten en inzicht wilt vinden in de eigen constitutie, het onevenwicht en herstel hiervan
 • geïnteresseerden in een lange âyurvedische opleiding die wensen te 'voelen' of âyurveda is wat ze zoeken
 • yoga beoefenaars die âyurveda wensen te leren kennen; beide zijn immers zusterwetenschappen; waar yoga de leer van de geest is, is haar zusterwetenschap âyurveda de wetenschap van het lichaam die zich richt op het hebben van juiste routines voor een goede mentale en fysieke gezondheid.


Overzicht onderwerpen die aan bod komen:

 1. Âyurveda; moeder van de Geneeskunst - Belangrijkste naslagwerken - Astanga Âyurveda - Âyurvedische visie gezondheid - Spirituele natuur - Zusterwetenschap Yoga, van onwetendheid naar kennis - Astanga Yoga
 2. Basisbeginselen Âyurveda - Bhuta’s - Dosha's - Prakriti Vikriti - Subdosha's - Guna's - Sattva, rajas en tamas - De mentale vormen v/d dosha’s Prâna, Tejas en Ojas - Agni/vuur van de spijsvertering - Ama/afvalstoffen
 3. Beweging in functie van je constitutie - Fysieke / Mentale / Emotionele beweging - Spirituele richting waarin je beweegt (levenshouding, doelen, missie)
 4. Voeding in functie van je constitutie - Fysieke voeding - Âyurvedisch dieet/Vedisch dieet - Vasten goed of slecht - Voeding volgens seizoenen - Mentale, emotionele, spirituele, creatieve voeding
 5. Toelichting Reinigingstechnieken - Pancha Karma - Abhyanga of oliemassage - Marmamassage - Shirodhara - begrippen als prâna, nâdî's, chakra's  - Swedana of stoomtherapie - Nasya, neti, tongschrapen - Laghu Sankhapraksalana / darmreiniging
 6. Dinacharya of dagelijkse routine - uren van de dosha's
 7. Karma - Dharma - Svadharma
 8. Yoga en Âyurveda in een persoonlijk therapieplan
 9. Analyse constitutielijsten - Bespreken van bepaalde klachten of aandoeningen - advies dieet enz!


Volgende cursus: zie Agenda

Verdiepende vervolgworkshop Marma-& Zelfmassage zie de Agenda.

Privébegeleiding

Behandelingen


Âyurveda valt onder de noemer "alchemistisch sjamanisme" gezien het, naast het geven van adviezen voor het herstel van de levenskwaliteit, de mens opnieuw leert leven volgens de seizoenen en de natuur en werkt met verscheidene delen van die Natuur. Lees hier meer over het sjamanisme.