Mindfulness & HSP Coaching

Mindfulness & HSP

"When our mind is calm, it reflects reality accurately, without distortion. Breathing, sitting, and walking with mindfulness calms disturbing mental formations such as anger, fear, and despair, allowing us to see reality more clearly."
~Thich Nhat Hanh

Hsp/Hooggevoeligheid

Artikel hooggevoeligheid (VUB).


Een HSP'er (highly sensitive person) is iemand wiens zenuwstelsel gevoeliger is voor zintuiglijke prikkels.


Deze mensen (20% van de bevolking) zijn in staat om sneller subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken, maar de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie.

Ze kunnen daardoor snel uitgeput geraken en overprikkeld.


De hoeveelheid aan positieve of eerder negatieve ervaringen die een HSP'er meedraagt vanuit zijn jeugd bepaalt de draagkracht als volwassene.


Vaak wachten HSP'ers tot ze zijn vastgelopen en vele klachten hebben vooraleer ze hulp zoeken. Op dat punt kunnen ze moeite hebben met druk, prikkels, dagelijkse relaties en wordt het leven vaak als zwaar ervaren.


Buikklachten, hoofdpijn, depressie / stemmingswisselingen, burnout en chronische moeheid zijn 5 typische 'klachten' die kunnen ontstaan wanneer HSP'ers niet tijdig hun ademruimte, standvastigheid en rust in het leven terugvinden. 


De begeleiding leert je de unieke talenten en gevoeligheden van het hsp-zijn te ontwikkelen en bewust aan zelfzorg te doen.


De cursus in groep omvat theorie rond:

1.Definitie en kader, wat is HSP en hoe ziet de wetenschap dit
2.Het hoogsensitieve lichaam • Lichamelijke en psychische klachten - belangrijke oefeningen voor herstel en zelfzorg
3.HSP en aangaan en onderhouden van Sociale Relaties
4.HSP en Intieme Relaties • valkuilen en kwetsbaarheden
4.HSP en Werk • valkuilen en uitdagingen
5.HSP en Kinderen • de HSp'er als kind
6.HSP en HSS test • vanzelfsprekend starten we hier mee
7.HSP en Zelfrealisatie • Hsp-ers staan op een andere manier in het leven en hebben vaak andere overtuigingen, waarden en ook vaak een bepaalde 'missie' of authentieke kracht.


PRAKTISCH:


Van 8u30 tot 17u. We doen vele pauzes, wandelingen, lichaamswerk, relaxatietechnieken zodat deze dag een herbronning is en een keuze om dichter bij jezelf te komen.

op aanvraag


   PRIJS

   • 120€ (1 dag)


   De cursus in groep staat momenteel nog niet ingepland voor schooljaar 2021-2022. Aanvullende vormen van begeleiding:


   • Massages, healing, yoga of relaxatie zijn onderzochte methoden die voor een HSP'er effectief zijn gebleken.
   • Meditatie kan hen de rust, de regelmaat en de ruimte die ze zo nodig hebben, geven.
   • Âyurveda en komen tot inzicht in hun constitutie en het integreren van een Vata-verlagende levensstijl kan disbalans blijvend helpen herstellen.
   • Door hun bijzondere band met de Natuur en dieren hebben ze vaak ook affiniteit met het sjamanisme.
   • Je kan ook de cursus HSP privé volgen
    (240€ voor 2 halve dagen van 4u)

   Leven in Aandacht

   Mindfulness wordt ook 'leven in aandacht' genoemd. 


   De wortels ervan kan je terugvinden in het Boeddhisme (+/- 2.500 jaar oud). Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de beoefening van mindfulness de structuur en functie van het brein verandert. Hierdoor veranderen:

   • je ervaringen
   • je reactiepatronen
   • de kwaliteit van emoties en relaties
   • je lichaam en ademhaling
   • je zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en vitaliteit


   De verandering zelf gebeurt als een gevolg van aandacht en oefening en het integreren van de technieken in je routine. Mindfulness leert 'de moderne mens' anders omgaan met stress, tegenslag, burnout, angst, onrust, depressie, slapeloosheid, chronische pijn of ziekte.


   Het geeft een vernieuwde verbinding met lichaam en geest en leert je te leven vanuit aanwezigheid, mildheid, overgave en te streven naar innerlijke rust en geluk.


   De recente ontwikkeling van mindfulness wordt toegeschreven aan Jon Kabat-Zinn, een Amerikaanse moleculair bioloog en hoogleraar die zelf mindfulness leerde bij zen leraar Seung Sahn en bij Thich Nhat Hanh.


   Deze laatste is de ware grondlegger van Mindfulness en koppelt het aan een levenshouding in voortdurend bewustzijn, vanuit mededogen, dienstbaarheid en ethische leefprincipes (voor jezelf en de ander).


   Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die mensen anders leert omgaan met stress, burnout, angst, piekeren, pijn, onrust, slapeloosheid, depressie, chronische pijn of ziekte.

   Stress wordt gedefinieerd als de innerlijke (emotionele) spanning die ontstaat door de complexe wisselwerking tussen een individu en zijn omgeving. Elke dag komen er prikkels op ons af vanuit de werkvloer, het gezins- en sociale leven, de wereld (uitwendige prikkels). Maar ook vanuit ons hoofd waarin we ons 'omgeven' met specifieke gedachten en reactiepatronen (inwendige prikkels).


   Hoe we ons gedragen, voelen en onze levenshouding begint in onze gedachten. Negatief denken of fixeren op bepaalde gedachten of problemen leidt tot de ervaring van meer lijden.


   1. Het probleem dat iemand ervaart, gaat gepaard met
   2. een bepaald gedrag (bv. het herhalen van gedachten, of van specifieke routines) én met
   3. bepaalde gevoelens rond het probleem (bv. frustratie, angst, verdriet, schaamte, schuldgevoel).


   Dit creëert een vicieuze cirkel die de levenskwaliteit en gezondheid verlaagt en voor bijkomstige klachten kan zorgen. Mindfulness leert je uit deze vicieuze cirkel te stappen en zet je op weg richting blijheid, heelheid en innerlijke rust.


   VOORDELEN MINDFULNESS:


   Vermindering stresshormonen  • Blijvende verlaging van fysieke en mentale symptomen • Lagere pijnniveau's en betere pijnhantering • Meer zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en vitaliteit • Anders omgaan met ongewenste zaken of stressoren • Een vernieuwde verbinding met je lichaam en geest • Meer blijheid, overgave, innerlijk rust, kracht • Bewuste aandacht & relaties

   VOOR WIE KAMPT MET:


   • Stress gerelateerde klachten, vermoeidheid, burnout • Chronische ziekte, chronische pijn • Angsten, zorgen, piekergedachten, verdriet, onrust • Depressie, slapeloosheid, hooggevoeligheid • Of voor wie preventief zorg wenst te dragen voor een gezonde geest in een gezond lichaam!


    PRIJS

    • 225€ (5 lessen van 2,5u) in groep
    • prijzen privé op aanvraag


    De cursus in groep staat momenteel nog niet ingepland voor schooljaar 2021-2022. Overweeg eventueel: