Reiki

Reiki behandelingen & inwijdingen

Did I offer peace today? Did I bring a smile to someone's face? Did I say words of healing? Did I let go of my anger and resentment? Did I forgive? Did I love? These are the real questions. I must trust that the little bit of love that I sow now will bear many fruits, here in this world and the life to come.
~ Henri Nouwen

Reiki cursussen & inwijdingen

Als erkend yogaleraar (8 jaar opleiding) en âyurvedic technician® (3 jaar opleiding) heb ik aanzienlijke ervaring in het werken met de nâdî's (energiebanen), de marmapunten (drukpunten), met de chakra's en met prâna in het algemeen. Mijn opleiding Âyurveda startte in 2007, mijn yoga opleiding in 2009, en in 2011 behaalde ik mijn eerste Reiki graad. Mijn persoonlijke interesse in Reiki werd gewekt toen ik zelf werkzaam was in een Japanse firma hier in België (2005-2016). Intussen, 10 jaar later, mag ik mij Reiki Master Teacher noemen. Onderaan deze pagina kan u meer lezen over mijn weg tot Reiki Meesterschap. Maar graag vertel ik u eerst meer over Reiki zelf!


De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters, met name 霊 rei en 気 ki.

Rei kan op verschillende manieren vertaald worden: geest, ziel, spirit, het universele, het goddelijke, enz. Ki wordt vertaald als levenskracht, energie en is hetzelfde als prâna.

(lees hier meer over prâna, chakra's...) Rei+ki kan men vertalen als 'de levenskracht, of de energie die ondersteund, geholpen, gestuurd kan worden door een universele bron' (Bron)


Reiki is gebaseerd op een 2.500 jaar oude healing techniek, herontdekt rond 1920 door de Japanner Dr. Mikao Usui (1865-1926) nadat hij vele jaren lang oude sûtra's bestudeerd had. Hij was zelf een zen-boeddhist (sommige bronnen zeggen een zen-monnik) en is de grondlegger van wat hijzelf daarna "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie' of 'remedie'. Dr. Mikao Usui ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een spirituele weg naar geluk, harmonie en verlichting. Meditatie en de Gokai (de 5 principes) waren de kern van dit onderwijs en zijn belangrijke leefregels (!) voor reiki-beoefenaars en cliënten.


Je hoeft echter geen Japanner of Boeddhist te zijn om Reiki te beoefenen of te leren. Er zijn overlappingen tussen beide tradities en soms is het moeilijk te ontdekken waar Reiki begint en het Boeddhisme ophoudt en omgekeerd. De levensprincipes en filosofie vullen mekaar erg aan. Beiden vergroten de wens om anderen te helpen en het hogere zelf te ontwikkelen. Reiki is een eenvoudig maar compleet systeem. Het wordt vaak gezien als een opleiding in het energetische leven. Het doet je een krachtig pad tot groei en heling (een veel efficiënter woord dan genezing) bewandelen. Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.


Hoe werkt Reiki?

Energie  - ook genoemd Chi (China) / Qi (Japan) / Prâna (Yoga/Âyurveda) of Licht (Christendom) is in alles aanwezig. In de lucht die we inademen, in ons voedsel, in de natuur, planten, bomen, kruiden, in stenen, in het licht van de zon, in het water dat we drinken, maar ook in het lichaam zelf is dit de 'stroom' tussen de deeltjes. Deze stroom kennen sommigen ook als prâna.

Prâna is in het lichaam echter niet hetzelfde als zuurstof of adem maar is de essentie die alles doordringt. Een principe van waaruit vitaliteit, activiteit en het leven zelf wordt onttrokken. Een vitale energie of levenskracht is de beste vertaling. Ik licht dieper toe:


Wanneer we spreken over onze 'vitaliteit' - spreken we over de vitale energie of qi/prâna. Deze energie wordt voortdurend opgebouwd, geconsummeerd en weer afgebroken. Het fysieke lichaam wordt opgebouwd rond het prânische lichaam of uit het prânische lichaam. Onze levensenergie gaat verloren door het denken en de wil (we verliezen letterlijk levenskracht en fysieke energie door stress en verkeerde denkgewoonten) en ook elke spierinspanning vraagt prâna. Verkeerde, onvoldoende of overmatige beweging is dus ook nefast voor een goede prâna. Het hele zenuwstelsel, de organen, alle processen van groei, opname, circulatie, vertering, beweging, maar ook de zintuigen, de zenuwkracht en geleiding van ons hele systeem - is afhankelijk van prâna. De zonnevlechtchakra (ter hoogte van de navel) is de voorraadkast van prâna en ook de distributeur. Het werkt als een 'brein' waar kracht en energie geproduceerd wordt, vervolgens opgeslagen en verdeeld wordt in het lichaam, maar dus ook weggegeven wanneer we ons hier niet voldoende van bewust blijven (bv. bij een teveel aan prikkels of een gebrek aan stabiliteit en mentale rust). Prâna is een kracht die, wanneer ze voldoende groot is, het lichaam, het brein en de psyche versterkt waardoor iemand ook deze kracht en vitaliteit uitstraalt. Deze kracht kan men ook doorgeven aan anderen via oa. de handchakra's, maar ook via de stem, de ogen, en de algemene aanwezigheid gezien de hele aura gevuld is met deze levensenergie.


Wat kan Reiki in gang zetten?

Werken met de wisselwerking tussen de uitwendige en de inwendige levensenergie kan ons helpen onze eigen vitaliteit in de eerste plaats te optimaliseren. Maar dat is maar het begin. Wanneer we 'de kennis van energie' weer opdiepen, kunnen we de band met het lichaam en met het geheel van het lichaam herstellen; het bestaat dan immers ook niet langer uit aparte stukken. Je bent niet boos omdat er een 'stuk' pijn doet, je wet dat jij hiermee in wisselwerking kan gaan. We worden een goede ruiter voor ons paard en behandelen lichaam en geest als een eenheid. Een ander gevolg is dat we het 'geheel' van de schepping ervaren. Ook op dat vlak bestaat niets 'los' van het andere. We voelen een diepe verwantschap met de medemens, met dieren, bomen, planten, de zon, enz... want alles 'deelt' deze energie. (Zie ook sjamanisme)


Wanneer we 'drijven' op deze energie, ervaren we dat alles waar we naar op zoek zijn: rust, vreugde, lichtheid, aarding, visie, inspiratie, orde,... reeds aanwezig is en altijd ter beschikking. We kunnen er dan elk moment mee in verbinding treden en mogelijke disbalans opheffen. Niet enkel op individueel vlak maar ook collectief.


Reiki geeft ons daarnaast ook een grote innerlijke spiegel, want alles in de buitenwereld spiegelt de binnenkant. Wanneer we blokkades in lichaam-geest of ziel ervaren, nodigt het ons uit te kijken naar onze eigen stroming en reactiepatronen. Een verstoord innerlijk leven of verstoorde innerlijke energie zal zich ook manifesteren naar de buitenwereld en komt zo ook steeds weer terug naar het eigen lichaam en de eigen geest. Men stroomt zo eerder in een vicieuze draaikolk dan op een gracieuze dobberende rivier gedragen door de Bron.


In Boeddhistische teksten wordt Reiki of de Levensenergie omschreven als een Subtiele Wind, als een zegen die uit een specifieke plaats komt. Reiki overstijgt elke vorm van dualiteit en staat voor harmonie, het wegvallen van conflicten, ergernissen of andere beperkingen. Net zoals wanneer we spreken over de Boeddha of een 'ontwaakt' iemand, wordt de geest van iemand die wandelt in Reiki steeds zuiverder, gelijkmoediger, men neemt de essentie achter de dingen waar en streeft naar het zowel voorkomen als verlichten van lijden voor alle levende wezens (en hen te brengen tot heelheid wanneer ze dit wensen).


Mevr. Hawayo Takata

In de lijn van Dr. Mikao Usui hebben we als derde erfopvolger Mevr. Hawayo Takata. Zij legde Reiki als volgt uit aan een krant in 1970:


"I believe there is only one Supreme Being - the Absolute Infinite - a dynamic force that governs the world and the universe. It is a universal force from the divine Spirit and is available to anyone interested in learning the art of healing. Here is the great space that surrounds us – the Universe - is endless and enormous energy. It is Universal, its ultimate source is the creator, and it can stem from the sun, moon, or stars. It is a limitless force. It is the source of energy that makes the plants grow… the birds fly. When a human being has pain, problems, he or she can draw from it. It is an ethereal source, a wave length of great power which can revitalize and restore harmony. It is Nature.  It is God, the power He makes available to His children who seek it.
In Japanese, this is Reiki. (pronounced Ray Kee).”

 

4 Graden in Reiki:

 • Reiki I (2 dagen en 2 oefenavonden)
 • Reiki II (2 dagen en 2 oefenavonden)
 • Reiki III Master Practitioner. (1 dag)
 • Reiki III Master Teacher. (intensief traject van 6 dagen)


Je kan alle cursussen volgen vanuit persoonlijke redenen en/of wanneer je een verlangen voelt om anderen te gaan ondersteunen.

Reiki I opent je kanaal of harmoniseert het. Het wordt gezien als een traject van persoonlijke ontwikkeling, enerzijds vooral voor jezelf, maar anderzijds kan je hiermee ook reeds anderen ondersteunen. 


Mensen beschrijven na Reiki I de volgende 'uitwerkingen'

 • beter gebalanceerd innerlijke energiesysteem
 • grote verfijning voor wie al ervaring had met werken met prâna, marma, chakra, nâdî's
 • meer bewuste kijk op het zelf, de wereld, natuur, maatschappij
 • leven vanuit vreugde, diepe ontspanning en vertrouwen
 • ontwikkelen van blijvende kracht en lichtheid in het leven
 • uitzuivering van de energetische stromen
 • versterking van de aarding
 • ontwikkeling van meer mededogen en mildheid
 • stabiliteit om vanuit een groot zelfbewustzijn met informatie, prikkels om te gaan
 • doorgeven zonder zelf te geven
 • moed en discipline om de leefwijze te optimaliseren en uit te zuiveren
 • keerpunt in het leven richting leven vanuit wijsheid en rust
 • komen tot overgave aan de 'eigen stroom' (zoniet blokkeert de energie)
 • optimaal inzicht in de eigen patronen en deze snel doorzien en transformeren
 • harmoniseren van de relatie met het eigen lichaam, en de wisselwerking lichaam-geest-ziel
 • hervinden van de verbinding met de Bron

 

Reiki I
Meer dan 'leren hoe de handen te leggen, en laten stromen' . Het omvat ook de inleiding tot de levensfilosofie en de praktische toepassing ervan in het dagelijkse leven. Daarnaast wordt in een 2e (verdiepings)dag extra aandacht geschonken aan het leren uitzuiveren van lichaam en geest, en leer je een basis om bewust met anderen te werken. Pas na de 2 dagen is Reiki I 'achter de rug'.

Je inwijding ontvang je de eerste dag reeds.


 • DAG 1: de basiscursus Reiki I
  28 Nov'21 (10-16u)
  (135€ - deze prijs omvat deel 1 op 28 nov'21 en deel 2 op 6 mrt'22)

  Je schrijft minimum 10 dagen vóór aanvang in. Dit gezien je enkele richtlijnen krijgt om thuis een week voor aanvang van de cursus mee aan de slag te gaan (uitzuiveren lichaam, geest, optimaliseren prâna). Na de basiscursus ga je ook 21 dagen lang een intentie volhouden. Dit zorgt ervoor dat je 'frequentie' (als ik het zo mag noemen) hoog blijft en nog verder uitgezuiverd wordt doordat je Reiki actief onderhoudt en integreert.

 • 6 weken na de basiscursus je eerste OEFENAVOND in kleine groep
  9 Jan'22 (18:30-21:30)
  (15€)* de bijdragen voor deze avond gaan naar een goed doel op het einde van het schooljaar

  Deze avonden zijn ook toegankelijk voor mensen die elders REIKI I gevolgd hebben (!) 


  Het is belangrijk je ervaringen te kunnen delen en bespreken, het is ook belangrijk te kunnen oefenen in kleine groepjes.
  Ook helpt de uitwisseling met anderen (zowel in woorden als energetisch) je de betekenis van Reiki meer te bevatten en daarnaast belangrijke inzichten te verwerven/verwerken. Contact met gelijkgestemden versterkt ook de persoonlijke moraal en de omvang/magneet van Reiki ter plekke. De oefenavonden zijn niet verplicht maar worden aanbevolen.

 • DAG2: 8 weken na de basiscursus
  6 Mrt'22 - verdiepingsdag waarin je belangrijke aanvullende principes leert rond het werken met Reiki en healing en met mensen in het algemeen. De Rol van de Reiki Master Teacher is niet enkel het geven van inwijdingen of basiscursussen, maar om voor zowel de beoefenaar, als de reiki gemeenschap, voldoende mogelijkheden aan te bieden waarin ze aangemoedigd worden hun technieken te verfijnen en zo ook hun eigen natuurlijke processen van groei kunnen optimaliseren.

 • 8 weken na de verdiepingsdag je tweede OEFENAVOND
  1 Mei'22 (18:30-21:30)
  (15€)* de bijdragen voor deze avond gaan naar een goed doel op het einde van het schooljaar

 • 8 weken na je tweede oefenavond, wordt een datum geprikt voor Reiki II.
  > Jun'22 (datum in samenspraak met de deelnemers)


Reiki II

Dit zijn ook 2 dagdelen. De planning en prijsbepaling verloopt identiek zoals voor een Reiki I training (zie hierboven)
Dag 1 ontvang je de inwijding en ontdek je de symbolen van Reiki (dewelke ook in verschillende oude Sanskriete teksten terug te vinden zijn).
Dan volgt er 6 weken later weer een oefenavond. 8 weken na de Reiki II volgt de verdiepingsdag waarin je dieper leert werken met de symbolen en er een relatie mee leert opbouwen. Je krijgt daarnaast vele technieken aangereikt om Reiki en je kanaal verder te optimaliseren.
6 à 8 weken na de verdiepingsdag volgt dan weer een oefenavond.
Reiki II wordt verondersteld 4 keer dieper te gaan dan Reiki I.
Er worden minstens 6 maanden geadviseerd tussen Reiki I en II.

8 weken na je tweede oefenavond Reiki II kan je eventueel Reiki III Master Practitioner overwegen.


Nota: wees niet gulzig in Reiki. Het gaat niet om 'graden' verzamelen. Zelf was er in mijn geval 5 jaar tussen Reiki I en II. En nogeens 5 jaar voor ik Reiki III volgde. Je moet wat mij betreft geen 10 jaar wachten, ieder heeft een ander traject (het mijne lees je helemaal onderaan). Maar neem je wel voor om Reiki en de traditie te respecteren + degelijk te absorberen en te integreren voor je een volgende stap zet.


Reiki III Master Practitioner

Op dit niveau leer je subtieler werken met je zintuigen en je krijgt ook het Reiki Master symbool. Als je van hieruit werkelijk je leven ten dienste wenst te zetten voor de gemeenschap en richting meesterschap in Reiki streeft, kan je het pad overwegen tot Reiki Master Teacher.


Reiki Master Teacher

Dit is een Roeping. Je zal je vanaf dat punt wijden aan processen in het leven die dicht bij het hart en liefde staan.

De training zelf wordt in 6 dagdelen gegeven. Je ontvangt de gehele cursus van alle graden en leert zelf de cursus doorgeven.


"The planet does not need more successful. people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds." -Dalai Lama


Van alle cursussen krijg je de volledige documentatie mee.


Een traditionele vorm van Reiki is een belangrijke to toegangspoort.
Je kan Reiki zien als een boom die intussen vele vertakkingen heeft gekregen in de loop van de laatste decennnia.

Ik heb getracht, in al mijn begeleidingsvormen, om authentiek geschoold te worden.

Wat Reiki betreft wil dit zeggen 'in rechte lijn' zodat de essentie van de leer van Reiki bewaard is gebleven.

Reiki is een poort naar een nieuwe dimensie binnen in jezelf en naar de essentie van het leven.

Het is een pad dat de nodige tijd vraagt om verdiept te worden. De spiegel dient gepolijst te worden. De praktijk geworteld anders blijft het bij theorie of filosofie. Reiki dient geïntegreerd te geraken in het eigen leven en dan spreek ik over veel meer dan handoplegging. 


Bij mij persoonlijk zat er 5 jaar tussen elke inwijding - de reden hiervoor is dat ik ook nog doende was met een 5 jarige opleiding tot erkend yogaleraar en als dusdanig, naast Reiki, ook diepe meditatie beoefende - en ook dat pad wenste te vervolmaken. Voor mijzelf gaf meditatie een zeer grote meerwaarde in de begeleiding en ondersteuning van anderen en ook vooral voor mijzelf als stabiel kanaal. Ook een gezonde vorm van lichaamswerk werkt erg ondersteunend (yoga, tai, chi, qi gung, enz) voor het optimaliseren van de eigen chakra's en prâna.


Wie de behoefte voelt om naast de cursussen in Reiki aanvullende cursussen te volgen, kan bij mij ook terecht voor:Wie met anderen wenst te werken en ook anderen in dit pad wenst te ondersteunen/helen, dient in de eerste plaats zelf goed geaard en in balans te zijn. Laat dit een motivatie zijn om Reiki in de eerste plaats 'voor jezelf' te volgen en niets te overhaasten. Het is een pad van heling, waar je je tijd voor mag nemen. Een goede fundering leggen is essentieel als je anderen wenst te dragen.

 

Wens je zelf eerst eens te komen kennismaken met Reiki?

Intussen kan u reeds 10 jaar bij mij terecht voor Reiki behandelingen.


Hieronder lees je mijn persoonlijk verhaal in Reiki


In 2004 had ik een heel bijzondere ervaring in de tempel van Karnak in Egypte. Mijn 'energetische' ogen, hart en ziel werden geopend en de wereld zou er nadien nooit nog hetzelfde uitzien. Dat bracht me aanvankelijk veel zorgen en eenzaamheid. Bij thuiskomst was ik verloren en begon mijn grote Zoektocht. Die bracht me een hele herscholing (3 jaar âyurveda, 5 jaar traditionele meditatie & yoga) en een jaar na de start van mijn praktijk, in 2011, kwam Reiki op mijn pad. De initiatie Reiki I maakte veel los want bracht me terug naar mijn wortels en ervaringen in de Egyptische mystiek. Om mijzelf als energetisch kanaal te verfijnen, volgde ik aansluitend op de Reiki I een cursus healing & reading bij Tim Biot. Mijn eerste reis naar Glastonbury (ook met Tim Biot) brak mijn hart open. Ik zag en ervaarde zaken die me wederom bevestigden dat het pad van de healer en van de sjamaan bij mij hoorde. Al bleef ik er uiteindelijk nog 10 jaar tegen vechten :-)

Maar ik loop op de feiten vooruit.

Ik deed als hoofdpraktijk vooral intensieve sâdhana op vlak van yoga & meditatie. Maar elke zoveel tijd riep 'iets' mij even weer naar 'healing hands' - ik moest gaan helen met mijn handen? In 2013 was dit llahinoor, een Oud Egyptisch systeem van healing en mystieke initiatie. Ik werd geïnitieerd en zou me in 2020 gaan vervolmaken. Maar telkens landde ik weer op mijn mat en bleef me verfijnen in yoga & meditatie. De energie stroomde, dat zeker. Mijn meditaties wierpen vruchten af.

5 jaar na mijn eerste Reikigraad had ik een droom over mijn Reiki leraar. Ik werd weer geroepen naar haar huis en tot het pad van Healer. ik luisterde en volgde mijn tweede reikigraad in 2016. Ik keerde dat jaar ook (toevallig) voor een tweede maal weer terug naar Glastonbury en bezocht ook mystiek Ierland. Deze ervaringen zetten een heleboel processen in gang en brachtten me erg diep tot mijn eigen Kern.
Vele jaren heb ik gedacht nooit een derde graad in Reiki te ambiëren, laat staan Reiki Master Teacher te worden, tot ik opnieuw geroepen werd in 2021. Net als het pad van de sjamaan, of dat van de yogi, heb je bij een dergelijke roeping het gevoel geen keuze te hebben :-)


Je moet dan ook best die 'roeping' volgen. Ik heb hier vele jaren tegen gevochten, vooral vanuit de loyaliteit naar mijn andere tradities.

Tot ik tot het leven in het hart kwam in 2021. Daar heerst geen verdeeldheid of twijfel, noch angst om ermee naar buiten te komen. Bij deze!


Ik ben dankbaar voor de 'lange' tijd dat ik over Reiki Meesterschap heb gedaan. Ik mocht zo 10 jaar oefenen, twijfelen , roepingen weigeren, weglopen en terugkomen, stromen en overstromen. Wees welkom om Reiki aan 'den lijve' te komen ervaren, in lichaam, hart en ziel.