Foto's

Per-Neser - inspiratie


Het Oude Egypte is voor mij een belangrijke bakermat. Ook voor ons als Westerse mens is het de bron van de geneeskunst, kinésitherapie, wiskunde, architectuur, filosofie en van de alchemie. Ik verdiepte mij als klein kind reeds in de mystiek van het Oude Egypte en nog steeds. Dus was het logisch dat de naam van mijn zaak toen ik startte in 2010 Oud Egyptisch moest zijn. Het betekent het Huis of Heiligdom van het Innerlijk Vuur. Dit vuur dient men brandend te houden; het zorgt immers voor een goede gezondheid, voor moed, toewijding, kracht, vitaliteit, levensvreugde, creatie en inspiratie. Sinds 2010 inspireer ik mensen in levenswijzen die u uzelf doen herinneren en die de algehele gezondheid bevorderen. Het woord inspiratie zelf komt van het Latijnse "in-spirare" wat betekent inademen of inblazen. Spiritus betekent geest of ziel. Inspiratie kan zo gelezen worden als "de ziel of de geest weer inblazen of inademen". 

Cursuscentrum - groepsruimte

Gezondheidspraktijk

Tuin

Sofie Van Mensel

Erkend Naturopaat aangesloten bij Naturopathica.

Wettig erkende beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire methodes in hulpverlening.

Erkend Yogaleraar aangesloten bij Yogafederatie.

Overkoepelend orgaan dat waakt over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude, authentieke yogatraditie uit India.

Enkel erkende leraars staan borg voor kwalitatief onderricht in yoga en meditatie.

Copyright © 2010-2020. Alle rechten voorbehouden