Healings Reiki-Seichem

Energetisch werk omvat technieken die inwerken op het subtiele lichaam.  Dit subtiele lichaam is rechtstreeks verbonden met het fysieke, emotionele en mentale lichaam. Vanuit mijn jarenlange opleidingen in Reiki/Seichem tracht ik voor de persoon in kwestie zichtbaar te maken wat onzichtbaar was, te laten stromen wat geblokkeerd was en te openen datgene waar de tijd rijp voor is.
Reiki Behandelingen


Lees hier een uitgebreide beschrijving over wat Reiki is en hoe het werkt.

U vindt daar ook de info over de cursussen Reiki I, II, III.
Meer over Seichem kan je lezen op hogervermelde pagina onder neveninwijdingen. Reiki is een onderdeel van Seichem.


Bij een reikibehandeling treedt de beoefenaar op als tussenpersoon voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger en zet in gang wat nodig is voor transformatie. Reiki wordt in de westerse opvatting gezien als universele en niet persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. De westerse opvatting staat echter in contrast met de originele opvatting van Reiki (!) - daar is de kwaliteit van Reiki afhankelijk van de spirituele ontwikkeling en staat van zijn.  Reiki brengt diepe rust en herverbindt lichaam, geest en ziel. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op prâna en op de nâdî's en chakra's. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en ter versterking van gezondheid en welbevinden. Gesteld wordt dat energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bv. onverwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg. (bron: Wikipedia) 


Een reiki behandeling verloopt erg sereen en wordt liggend gegeven bovenop de kleren.


Sessieduur 1u (behandeltijd 45min), prijs 50€

Voor kinderen duurt een sessie 30min, prijs 25€

Sessieduur 1,5u (coaching), prijs 75€


Meer over Prâna, chakra's, nâdi's, marma, ...


In de yoga studiegroep, de Reiki cursussen en ook op de verdiepingsdag rond marmapunten worden deze begrippen in detail toegelicht.

Ik beperk me hier tot een korte definitie:

  • Wanneer de vitaliteit of fysieke, mentale kracht uit balans is, is een disbalans op gebied van Prâna of de vitale energie. Deze vitale energie wordt voortdurend opgebouwd en afgebroken door onze routines en verplaatst zich door het lichaam via de nâdî's.
  • Dit zijn kanalen waardoor 'iets' stroomt in het lichaam (bloed, lymfe, enz). Ook buiten het lichaam wordt er gesproken over de kanalen van de geest en de kanalen van het zijn. Er zijn dus ook 'subtiele, energetische nâdî's. Lichaam, geest en emoties zijn zo verbonden.
  • De vitale energie komt samen en aan de oppervlakte op een aantal specifieke punten in het lichaam. Dit zijn de marmapunten of de 'zetels van vitale energie' waar specifieke weefsels elkaar ontmoeten (bloedvaten, zenuwen, gewrichten, botten, pezen, spieren, enz). Waar de energie verstoord is, geven de punten aan de oppervlakte blokkades.
  • De belangrijkste marmapunten zijn de chakra's. Dit zijn plaatsen waar 1 of meer nâdî's zich kruisen. Het zijn centra van subtiele prâna-activiteit die verbonden zijn met het sympathische, parasympathische en autonome zenuwstelsel én met de persoonlijkheid.


Zowel Reiki als de Abhyanga/marmamassages werken diep in op al deze zaken. Maar ook degelijk aangeleerde Yogatechnieken van âsana, prânâyâma, mudrâ, mantra en meditatie werken diep in op zowel lichaam, geest, emoties als op de chakra's, de nâdi's en op prâna.