Individuele coachings

Individuele Coachings

"Vele mensen zijn onrustig, uitgeput of in disbalans en ervaren lijden; psychisch, fysisch en/of spiritueel. Lijden, onrust of ziekte ontstaat wanneer we afgescheiden zijn. Van onszelf, onze adem, ons lichaam, ons gevoel, maar ook wanneer we afgescheiden zijn van de Natuur, de Ander, het Universum.
De Verbinding weer herstellen in alle lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) brengt transformatie op gang. Een proces van ontwaken.
Dit kent verschillende stadia."
Terug naar de Kern


Ik begeleid zowel binnen in de praktijkruimte, als buiten in de tuin of in de volle natuur.
De natuur helpt je te verstillen en op verschillende niveaus tot rust en intuïtief tot de kern te komen. We groeien met de seizoenen zelf mee.
Hier kan u meer lezen over mijn werkwijze & achtergrond als naturopaat.

Vision Quest / Soul Retrieval

Vision Quest. Een queeste is een zoektocht naar dat wat verloren is. We gaan samen een stukje 'visie' terughalen. Dit kan in sessies van 1,5u, 4u of 8u. Lees meer hier.


Soul Retrieval. Richt zich op het herstellen van de  (af)scheiding geest/lichaam die bv. door overbelasting, verdriet of trauma ontstaan is. Deze scheiding kan leiden tot angsten en emotioneel of fysiek krachtverlies. Vaak ontstaan hierdoor ook mentale of fysieke klachten en een verkeerde relatie met zelfzorg. Er kan ook een afgescheidenheid zijn met de Bron wat leidt tot een algemeen gevoel van onrust of verloren te zijn.


Hier kan je meer info vinden over soul retrieval healing vanuit het Siberisch Sjamanisme.


Ook kan je aanvullend of als alternatief de Soul retrieval coachings overwegen. We werken in dat geval met diverse meditatie -en healingstechnieken om je te herverbinden met dat wat je verloren bent.

Âyurveda - adviezen op maat

Voor âyurvedische begeleiding op maat dient u voorkennis te hebben van âyurveda. Dit wil zeggen ofwel de 2-daagse cursus in groep gevolgd te hebben of elders een vergelijkbare introductie zodat u de belangrijkste basisprincipes kent (de verschillende dosha's, de guna's, enz...).

U kan de basiscursus ook privé volgen (2 halve dagen van 13u30-17u30) aan dezelfde prijs als de groepscursus en incl. 25 pagina's documentatie en voedingslijsten. Zie meer hier. U krijgt dan ook basisadvies op maat.

Als Âyurvedic Technician® ondersteun ik je om je dosha's en guna's weer in balans te brengen. Na het overlopen van een uitgebreide vragenlijst om de disbalans te achterhalen, zal ik ook de kwaliteiten in mijn cliënt observeren: huid, spraak, beweging, kwaliteit van de emoties, enz. om het geheel van heersende kwaliteiten te kennen. Ook houd ik rekening met de energieën van de omgeving (job, leeftijd, seizoen, gezinssituatie) gezien deze lichaam en geest mee beïnvloeden. Hierna adviseer ik een aangepaste 'op maat' levensstijl om disbalans op fysiek, mentaal en emotioneel niveau te corrigeren. We werken zacht maar intens samen. Sessieduur 1,5u, prijs is 75€


Als Âyurvedic Technican® ben ik gedurende 3 jaar geschoold in anatomie, filosofie van Âyurveda, de 6 wijsheidsscholen, de 5 elementenleer en de praktische toepassing van Âyurveda in het dagelijkse leven. Ik ben ook geschoold in de traditionele Âyurvedische lichaamsbehandelingen. Deze werken aanvullend op de privébegeleiding. Meer info kan u hier terugvinden.

Bij chronische klachten plant u best eens per 6 weken coaching en eens per 3 weken behandeling.

Coaching spasmofilie/fibromyalgie

De eerste 10 jaren begeleidde ik als Stresscoach en Naturopaat/ Âyurvedic Technician® vele mensen met burnout, chronische vermoeidheid, spasmofilie en fibromyalgie richting revalidatie en de herverbinding geest/lichaam. Sinds 2021 verwijs ik voor burnout door naar mijn collega Greet Hillen. Zelf doe ik nog wel de begeleiding bij spasmofilie en fibromyalgie. Daarnaast ondersteun ik hulpverleners wanneer zij meer holistisch wensen te werken in de begeleiding van burnout, cvs, depressie, fibromyalgie, spasmofilie, of andere spanningsgerelateerde / chronische klachten.


Spasmofilie/fibromyalgie?
Deze syndromen zijn meestal het gevolg van langdurige (vaak jarenlange) emotionele en/of fysieke overbelasting of overspanning.
Stress is van nature positief en zet ons aan tot actie. Het verbetert onze focus en onze prestatie. Maar wanneer stress chronisch wordt, kan het onze gezondheid en ons geluk schaden. Niet enkel wie perfectionistisch of prestatiegericht is - maar ook hooggevoelige personen lopen kans zichzelf te verliezen en in een over'spanning'stoestand terecht te komen wanneer reserves te lang zijn aangesproken geweest. Naast een bezoek aan je arts is het belangrijk om levensstijl, beweeg- en denkgewoontes kritisch onder de loep te nemen en bewust te gaan werken richting het herstellen van de innerlijke rust en veerkracht.


Bij spasmofilie/fibromyalgie is er vaak ook sprake van hyperventilatie. Chronische hyperventilatie ligt heden ten dage aan de basis van allerlei stoornissen (mentale onrust en concentratiestoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, spierverzuring, spieruitputting, spierspanning, spierpijnen, ontstekingen, oorsuizen, tintelingen, misselijkheid, paniekaanvallen, enz..). We doorlopen tijdens de begeleiding daarom, als belangrijke basis, ook de cursus Leren ontspannen & prânisch ademen. Je ontvangt hiervan ook de documentatie en alle audiobestanden.


Ik begeleid je op 8 gebieden;


 1. Inzicht te vinden in de wisselwerking geest/emoties/lichaam (zie Leren ontspannen & prânisch ademen)
 2. Inzicht te vinden in de mechanismen van stress en de invloed hiervan op lichaam en geest (zie Leren ontspannen & prânisch ademen)
 3. Te leren ontspannen op mentaal en fysiek vlak (zie Leren ontspannen & prânisch ademen)
 4. Een gebalanceerd en gepassioneerd leven na te streven waar meer genieten en speelsheid centraal staan. (adviezen op maat)
 5. Juiste routines na te streven op vlak van werk, privé, beweging, voeding, ontspanning, slaap (adviezen op maat)
 6. Anders om te gaan met gedachten, gevoelens en prikkels (zowel uitwendig als inwendig) (adviezen op maat)
 7. Stabiliteit, mobiliteit, vitaliteit, ergonomie, kracht en ontspanning te bevorderen.
  (Je kan hiervoor extra afspraken maken voor yoga op maat)
 8. De weefsels te zuiveren, afvalstoffen af te voeren, het zenuwstelsel aan te sterken en te ontspannen
  (Je kan hiervoor aanvullend warme medicinale oliemassages laten doen of reiki)
  .

De revalidatieperiode voor spasmofilie wordt geschat op 9 maanden.

Que begeleiding zijn er verschillende 'formules' mogelijk:
Reken sowieso op minimum 5 afspraken om de cursus Leren ontspannen & prânisch ademen te doorlopen.

Voor deze cursus adviseer ik 3 weken tussen elke afspraak.

Voor 5 sessies betaal je 375€ als je deze los betaalt. Wie ineens de hele cursus reserveert, betaalt 300€


Ik adviseer om naast de coachings ook aanvullend behandelingen te laten doen of nog extra lichaamswerk in te zetten. (zie hierboven punt 7 en 8). Indien je dat overweegt, is een goed 'ritme' 1 keer per maand coaching en 1 keer per maand behandeling/lichaamswerk.

Je bent dan elke 2 weken hier, de ene keer voor de cursus en oefeningen; de andere keer om je te laten onderdompelen.

Na enkele behandelingen kan er meer tijd zitten tussen je vervolgsessies. Je komt dan i.p.v. elke 4 weken voor een behandeling nog maar om de 6 weken, dan maar om de 8 weken, uiteindeljk nog maar om de 12 van zodra de weefsels en het zenuwstelsel weer aangesterkt zijn.


Prijzen behandelingen âyurveda oliemassages en/of reiki zie de links.

Je plant best tijdig je afspraken in zodat je niet onnodig langer moet wachten als de agenda hier vol is.

Traditionele yoga

Voor wie

 • de groepslessen of studiegroep niet kan volgen
 • of een specifieke revalidatieproblematiek heeft
 • of specifieke doelen in yoga / meditatie wenst te realiseren of specifieke technieken van mantra, mudrâ wenst te bestuderen
 • de leer van yoga of de geschriften persoonlijk met een leraar wenst te bestuderen.


Vanuit de totale leer (lees hier meer) van yoga tracht ik uw levenskwaliteit te verbeteren en u op uw zoektocht te begeleiden, zowel op fysiek, mentaal als op spiritueel gebied. rivéles is steeds 1 op 1 en op maat.


De sessies vinden plaats eens per 2 (beginner) of 3 (gevorderde) weken. Sessieduur is 1,5u, prijs is 75€

Traditionele meditatie

 • Wanneer u basismeditatie privé zou willen leren, spreken we over 4 afspraken van 1u (50€/u)
 • Wanneer u aansluitend meer gevorderde technieken privé wenst te leren, spreken we over 5 afspraken.


Privé onderricht is erg bijzonder maar jaagt u op kosten. In groep ligt de kostprijs aanzienlijk lager.


Leren mediteren in groep: zie hier - of u opteert voor de basisreeks Leren ontspannen en prânisch ademen (deze kan u ook privé volgen) met aansluitend de reeks Leren Mediteren. 


Wie nadien wenst te blijven mediteren in groep, is welkom in de Yoga Studiegroep (start september'21) en op de Stiltedagen.

Training voor hulpverlenersOok hulpverleners kunnen bij mij terecht voor training of ondersteuning op-maat wanneer ze meer holistisch wensen te werken in de begeleiding van hun cliënten. Of wanneer zij zelf op zoek zijn naar zelfzorg of verinnerlijking.


Ik heb +10 jaar praktijkervaring als Erkend Naturopaat, Âyurvedic Technician®,Erkend Yogaleraar, Stress- en Mindfulnesscoach & Healer

De eerste 10 jaar van mijn praktijk ondersteunde ik vooral cliënten met burnout, cvs, fibromyalgie, spasmofilie en spanningsgerelateerde klachten. Ik ben ook jaren werkzaam geweest in het dagelijks bestuur, de raad van bestuur & toetredingscommissie van Naturopathica.

Wettig erkende beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire methodes in hulpverlening.

Wanneer u zich op termijn bv. ook zou willen vestigen als naturopaat, kan ik u steeds informeren rond de voorwaarden en valkuilen.


Met valkuilen bedoel ik dat werken met mensen vanuit het hart (en/of met de handen) een proces is dat de nodige zelfzorg vraagt.

Vele goede hulpverleners verliezen zich in hun passie om mensen te helpen en blijven in het slechtste geval opgebrand of overprikkeld achter.

Ik help je vanuit Per-Neser (het Heiligdom van het Innerlijke Vuur) te waken over jouw innerlijke vlam, om vanuit je passie het beste van jezelf te geven én tegelijk verbonden, stil en in balans te blijven. Dit via begeleiding op maat.

Ook kan ik je ter plekke, vanuit een samenwerkingverband, ondersteunen bij bepaalde cliënten of doelgroepen waar je zelf minder ervaring mee hebt. Zorgen voor mekaar werd een belangrijk motto in 2020-2021.


Hoe kan ik voor jou zorgen, of je helpen meer aanvullend te zorgen voor je eigen cliënten/patiënten?

Er wordt na een eerste contactname (sessie 1,5u, prijs 75€) een begeleidingstraject op maat uitgewerkt/aangereikt.