Missie Per-Neser

Kwalitatieve overdracht vanuit oude tradities


Per-Neser heeft als Missie het Oude Weten terug te brengen en Verbinding en Balans te herstellen.

Zowel in de individuele mens, als in het collectief.


In al mijn begeleidingsvormen heb ik getracht naar de Bron van oude tradities terug te gaan.  Ik werd jarenlang intensief geschoold (+15 jaar) zowel door binnenlandse als buitenlandse leraren. Dit onderricht geef ik door vanuit de essentie, zonder aan de authentieke technieken iets te veranderen.Daarnaast ben ik Reiki Master Teacher, en geschoold in het Siberisch Sjamanisme.
In mijn praktijk ben ik sinds 2010 ook werkzaam als Stress-& Mindfulnesscoach.


    Wees van harte welkom wanneer je je geroepen voelt om een pad van heling of diepere betekenis te bewandelen.

    Een pad van zelfverantwoordelijkheid, wetende dat alles begint in jou en je onnoemelijk krachtig bent om een verschil te maken.


    Sofie Van Mensel °21-06-1980

    Per-Neser bestaat sinds 2010.

    De naam is Oud Egyptisch en betekent het Heiligdom van het Vuur. In het Oude-Egypte waren er 2 heilige plaatsen: Per-wer ("Great House") dat behoorde tot Boven Egypte en Per-nu (of Per-neser: "Flame House") het heiligdom van Beneden Egypte. Per-wer stond symbool voor de hemel en goddelijkheid; Per-neser daarentegen was de verblijfplaats van de goden. Het staat symbool voor wederopstanding of Wedergeboorte en de Vernieuwing van het Leven.