Siberisch Sjamanisme - Pad v/d Sjamaan

Siberisch Sjamanisme & Healing
Het pad van de sjamaan (basis jaartraject)


Lees hier meer over het sjamanisme en alle trajecten in groep.


Dit jaartraject is het basistraject Het Pad van de Sjamaan. Het traject heeft 3 doelen:


 • op een diep niveau werken met jezelf, je drum, met persoonlijke kracht, intentie, de sjamanistische reis, spirit helpers en de natuur.
 • van hieruit healing te brengen voor jezelf en de ander
 • belangrijke basisprincipes, filosofie en technieken leren integreren vanuit het Siberisch sjamanisme


Introductie: de sjamaan:


Het woord šaman is afkomstig uit Oost Siberië en betekent "one who knows" of "one who sees in the dark".

De sjamaan wordt gerespecteerd omwille van deze gave en zijn inzicht dankt hij aan zijn relatie met de natuur en de spirits. Hij kan door contact met de onzichtbare wereld informatie terughalen die hij ten dienste kan stellen van zowel het individu als de samenleving. Hij leeft in een sterke en liefdevolle verbinding met de Natuur, de Aarde en haar schepselen. Hierdoor heeft hij ook een belangrijke missie: het herstellen van disbalans en dit zowel in het individu als in het geheel (de aarde, maatschappij).


Hoe groter de sjamaan zijn persoonlijke kracht, hoe beter zijn intuïtie. Met deze intïtie 'ziet' hij of 'weet' hij wat er moet gebeuren. Soms weet hij dit zo, soms na overleg met de spirits. Iedereen heeft Persoonlijke Kracht en het is belangrijk deze hoog te houden. Het bepaalt onze vitaliteit en levensvreugde en we kunnen deze kracht ook overdragen op anderen wanneer ze goed ontwikkeld is. De persoonlijke kracht verlaagt wanneer men negatief denkt, stress heeft, boos is, in disbalans is, door trauma enz.. Eén van de belangrijkste werken van de sjamaan is het terughalen van Kracht en het herstellen van Zielsverlies (power retrieval, soul retrieval).


De sjamaan werkt voortdurend in zichzelf - vanuit het centrum van het wiel gaat hij naar buiten en houdt de wereld in balans. Hij is voortdurend 'in gesprek'. Met de natuur, de spirits, en met zichzelf. Zo wordt hij 'one who knows' - of 'one who sees in the dark'. Met dat laatste wordt bedoeld dat hij kennis heeft van het ego en de schaduw en als dusdanig weet hoe te navigeren van dualiteit naar non-dualiteit. Hij helpt zichzelf en de ander door belangrijke transformatie- en loslaatprocessen om te komen tot een leven in 'flow', verbinding, heelheid en lichtheid. Hij streeft, net als de yogi, naar een mentale staat van éénheidsbewustzijn vanuit een diepe connectie met de Bron. De band die de sjamaan met de natuur, de dieren, stenen, enz. heeft maar ook zijn kracht en intuïtie werd 'gekregen'. Aanvankelijk geeft dit geschenk hem veel zorgen en twijfels. Hij is immers een vreemde vogel en voelt zich niet thuis in de moderne wereld. De sjamaan wordt gekozen door de Spirits. Meestal manifesteert deze 'roeping' zich in de latere tienerjaren of de vroegere twintigerjaren. Spirit kiest hem door initiatie en de initiatie kan via erflijn zijn, of na een jarenlange ziekte of bijna-dood ervaring. Het is vaak een trauma voor de uitverkoren persoon maar hij krijgt door deze ziekte "visie" wat de eigenlijke initiatie is. Als hij ermee akkoord gaat een sjamaan te worden, zal hij geheald kunnen worden.


3 taken van de sjamaan en 3 fases van ontwikkeling:


De sjamaan is de Gewonde Krijger die 'herstellingswerken' uitvoert in de mens en de wereld. (mooi naamkaartje).
Hij is dorpsgenezer, therapeut, priester en een tolk tussen de werelden.
Hij brengt healing, zegeningen, bescherming en zorgt voor het welzijn van de gemeenschap en de natuur.


In principe heeft een sjamaan 3 belangrijke taken:

 1. Healing / het brengen van heelheid, genezing. Vroeger waren er geen dokters en waren het de medicijnmannen/vrouwen die met hun kennis van energie en van planten, bomen, harsen, mineralen, enz. kwalen behandelden. Vele sjamanen zijn heden ten dage leraar, energetisch of therapeutisch werker, kruiden-of natuurkundige. Elke sjamaan, ongeacht zijn 'specialiteit', werkt met een uitgezuiverde intuïtie. Hij ziet de mens als een wezen dat recht heeft op éénheid en heelheid, blijheid, gezondheid en rust en tracht door middel van zijn eigen bijzondere talenten te laten stromen wat geblokkeerd is.
 2. Gidsing / therapie. Ook het beantwoorden van allerlei levensvragen, over het te volgen pad, het optimaliseren van relaties of de relatie met het zelf of het eigen lichaam behoren tot het takenpakket van de sjamaan.
 3. Ceremonieel werk. Bij overgangen van de ene levensfase naar de andere (rites of passage), voor healing van de aarde, de gemeenschap, voor het vragen van gunsten (bv. een goede jacht, regen, ...), om intenties te richten en te bekrachtigen (bv. meer zelfvertrouwen en kracht in de gemeenschap)

Een sjamaan kent in zijn eigen 'opleidingsweg' verschillende fasen van ontwikkeling:

 1. Fase 1: sjamaan healer. Het brengen van healing en gidsing (zie hierboven punt 1 en 2).
 2. Fase 2: ceremonieleider, space holder. De sjamaan werkt vanuit de Heilige Ruimte voor het hoogste goed van de groep. Hij creëert en begeleid ceremonies, rituelen, workshops of andere bijeenkomsten rond specifieke intenties (zie ook hierboven punt 3).  Op dit niveau dient de sjamaan over een grotere persoonlijke kracht te beschikken. De sjamaan draagt nu immers niet enkel de verantwoordelijkheid voor één individu maar voor een hele groep. Dit vraagt een zeer geaarde en tegelijk geopende verbinding om als kaneel te fungeren. Ook dient hij te beschikken over mededogen, assertiviteit en vaak ook over een heleboel therapeutische vaardigheden om een veilige en betrouwbare 'space holder' te kunnen zijn. Wie met groepen wenst te werken, kan aansluitend het jaartraject Het Pad van de Space Holder volgen.
 3. Fase 3: niveau van bewustzijn. Vele sjamanen zijn grote healers en/of ceremonieleiders maar lijden zelf aan vele kwalen of ziekten omdat ze niet met zichzelf werken. Ze zeggen vaak geen tijd te hebben omdat ze zovele andere mensen dienen te helpen. Als we echter het concept Persoonlijke Kracht er bij halen, is het belangrijk deze hoog te houden en blijvend te evaluëren en verder te ontwikkelen. Het bepaalt immers de vitaliteit, het mentale en emotionele welzijn, de fysieke gezondheid en levensvreugde. Een sjamaan die streeft richting een hoge mate van Bewustzijn, kan veel kracht en bewustzijn overdragen op anderen. De derde fase is het hoogste niveau van ontwikkeling gezien de sjamaan nu werkt zowel met mensen, ceremonie als met de eigen energie en het eigen bewustzijn. Hij doet aan zelfonderzoek, zelfontwikkeling en streeft richting zelfrealisatie. Hij heeft een dagelijkse praktijk van zelfzorg, contact met de natuur, spirit, van contemplatie, beweging, enz.


  Trajectinhoud: Het Pad van de Sjamaan


  Door dit traject kom je tot het bewandelen van het pad van de sjamaan healer zoals hierboven beschreven en tot diepe transformatie.

  Voor het traject heb je geen voorkennis nodig. Enkel een sterk verlangen om

  • de '3 taken van de sjamaan' op vlak van healing/gidsing en eventueel ceremonieel werk in de wereld te willen brengen
  • en/of om voor jezelf grote processen van transformatie op gang te brengen, die je brengen tot een meer bewust handelen in de wereld en in al je relaties


  • 7 bijeenkomsten in groep van eind september tot eind juni van het jaar nadien = 7 zondagen van 9:15-17u:
   • 26/09/2021
   • 14/11/2021
   • 16/01/2022
   • 27/02/2022
   • 24/04/2022
   • 05/06/2022
   • 26/06/2022
  • De data voor de volgende groep (van 'sep 22 tot juni '23) worden tegen juni gefinaliseerd.
   Wie op de hoogte wenst te blijven, kan zich op de nieuwsbrief abonneren. Stamplekken zijn beperkt tot 9 deelnemers (!)


  Detail 7 Modules:


  Module 1: 

  Voorbereidend werk:
  zuivering van je uitwendige en inwendige huis - werken met tijd - de wereld van verleden, heden en toekomst - een houding van dankbaarheid

  Basisbegrippen:
  De sjamaan - 5 waarden van een sjamaan - de Roeping en het Pad van de sjamaan - 3 taken van de sjamaan - 3 niveaus' van ontwikkeling als sjamaan - Leven in cirkel; meer over de Cirkumpunkt - De sjamanistische reis - de droomrealiteit en materiële realiteit - 3 soorten trance - de taal van Spirit - opbrengst van werken met de Andere wereld + onderhouden van relatie met spirit helpers. Sjamanisme - Siberisch Sjamanisme - Altai strekking - De 4 spirits - uitzuiveren van dualiteit man/vrouw - Wereldboom
  Reizen:
  handleiding hoe te reizen + oefeningen: werken met het droomlichaam - reizen naar je wereldboom - verbinden met de spirit van Siberië - verbinden met de berg Belukha - zuiveren van 3 organen - uitzuiveren van de persoonlijke kracht


  Inzicht in de 4 soorten 'trillingen' en oefeningen om te shiften tussen deze 4 dimensies:

   • De laagste trilling is de zijnstoestand vanuit dewelke we ergernis, stress, angst, onrust of andere disbalans in het leven ervaren.

   • De tweede trilling is die van de natuur, van veiligheid, gedragenheid, geborgenheid, harmonie, vreugde, liefde en balans.

   • De derde trilling is die van lichtheid, creatie, inspiratie en 'flow'. Manifestatie volgt intentie; je voelt je geïnspireerd, open en vrij.

   • De hoogste trilling is deze van de kosmos; van stilte en bewustzijn. Hier is alles verbonden en overheerst diepe rust en gelukzaligheid.

  Module 2:

  Ceremonieel werk:
  werken met de Elementen - maken van een Amulet

  Basisbegrippen:
  inzicht vinden in het concept ritme (van de natuur, de dag, je drum)  - Sur of het droomlichaam - De 5 delen van de ziel - Symbolen op de wereld kaart: 'river of life', wereldboom, reïncarnatiecyclus

  Reizen:
  Shapeshifting (connectie met verschillende totems hert, wolf, arend, uil ) - leren shiften in emoties - vinden van de spirit van je geboorteplaats (ayami spirit, eerste connectie en werken met healing) - connectie leren maken met Sur of het droomlichaam en werken met healing - inzicht vragen aan en ontvangen van Tengri

  Vision quests:
  vinden van materialen voor het maken van een Amulet - verder werken met de 2 nature spirits en deze gedurende 8 weken opzoeken voor inzichten - vinden van krachtplaatsen in de natuur die corresponderen met de 4 spirits voor transformatief werk - vinden van 1 specifieke spirit helper geconnecteerd aan 1 van de 4 spirits en hier gedurende 8 weken mee werken


  Ceremonies: * aanvullend, niet inbegrepen in deze module: voorouderwerk en zuiveren van familiekarma en relaties (19/11/21, 17/1/22, 18/3/22)

  Practica: * aanvullend, niet inbegrepen in deze module: maken van je sjamanendrum (18/12/21)


  Module 3:

  Basisbegrippen:
  Symbolen op de wereld kaart: 'river of life'

  Ceremonieel werk:
  Leren werken met je drum en vinden van de Spirit van de drum - vinden van het Lied van de drum - leren drummen en dansen tegelijk / vinden van de Dans van de drum - Rituelen:

  jezelf zuiveren met Vuur - creëren van een heilige 'sacred space' ruimte - aanroepen van de Spirits - leren creëren van je eigen ceremonie/ritueel

  Reizen:
  Begeleide trance River of Life healing - Begeleide trance Shapeshifting 2, met verschillende totems wolf, vos, arend, hert, uil, paard, slang - Huiswerktaken: Spirit of Beauty - healing/vreugde/schoonheid brengen via je drum naar je oefenpartner - reizen naar je Ziel

  Vision quests:
  vinden van 4 stenen voor het maken van een Heilige ruimte


  Module 4:

  WERKEN MET DE 4 SPIRITS - DEEL 1. Spirit van Moeder Aarde voor het vinden van kracht, harmonie, balans, en voor het brengen van healing en bescherming.

  Basisbegrippen:
  Umai; Moeder Aarde - meer over de yurt van Umai - werken met stenen - voeding & healiing

  Ceremonieel werk:
  Gebed van dankbaarheid - Krans voor je huis, thuis - Umai poppetje

  Reizen:
  dansen voor Umai - healing in de yurt van Umai - herhaling: HEALING van Koet/de persoonlijke kracht - HEALING: helend veld van Umai - READING Buik - Herhaling HEALING interne organen - Spirit Helper van Umai - Vinden van je Umai symbool

  Partneroefeningen:
  Healing met beer - Veld van liefde, veiligheid & bescherming

  Vision quests:
  dag van wandelen in dankbaarheid - vinden van 4 stenen voor Umai - dag met de Spirit Helper van Umai  Module 5:
  WERKEN MET DE 4 SPIRITS - DEEL 2. Spirit(s) van de Onderwereld / Transformatie.

  Basisbegrippen:
  Erlik; Spirit van Transformatie en Groei - transformeren van diepe blokkades

  Vision quests:
  PRAKTIJK DAG: halve dag vision quest in de velden/bossen met praktijkoefeningen om tot integratie van de materie te komen

  Ceremonieel werk:
  40 Dagen offer/ belofte door middel van een ritueel - Actief komen tot loslaten d.m.v. een gebed voor Erlik - Transformeren van angst d.m.v. een ceremonie

  Reizen:
  Transformeer negatieve levenservaringen door een soft soul retrieval voor jezelf in de River of Life met behulp van Tuss - Introspectieoefening: Gehechtheid leidt tot verslaving leidt tot fanaticisme
  - Healingsoefening: Healing 4 Spirits om weer balans te brengen na de vision quest - Reading vanuit Umai / soft soul retrieval - Werken met 'fury energy' - Zegening/Initiatie van Erlik om te komen tot grote transformatiekracht voor jezelf en de ander
  Verdiepingsoefeningen:
  Uitwendig en inwendig zuiveren - controleren van negatieve emoties - Breken van trauma's / beperkende lagen en het meer van schoonheid


  Module 6:

  WERKEN MET DE 4 SPIRITS - DEEL 3. Spirit van Inspiratie / Lucht, van overgave, lichtheid, openheid en 'flow'.
  Zegening van Ulgen op het pad van inspiratie. Reizen: hoe te shiften van spoor richting je doelen - hoe te werken vanuit overgave, vertrouwen, inspiratie en flow - zaadjes planten en groot brengen - leren werken met verhalen / storytelling - leren werken met de spirit van water en intenties - wensenboom en persoonlijke kracht - spirit van de arend - groepsintentie en healing - zelfliefde - de belangrijkste sjamanistische healings en readings (deel 1)  incl. leren werken 1 op 1 en vanop afstand -

  Module 7:

  WERKEN MET DE 4 SPIRITS - DEEL 4. Spirit van Onbewogenheid / Ether, non-dualiteit, stilte en eenheidsbewustzijn.
  Zegening van Tengri en connectie leren maken met het Kosmisch bewustzijn - Reizen: centrum van het universum, de kosmische oceaan &  éénheidsbewustzijn - Beoefenen van stiltemeditatie en integratie in je praktijk - rituelen/healing: openen van de kruinchakra van de cliënt - hoe leer je zelf een zuiver kanaal te zijn zonder 'zelf' te geven.

  Aanvullende practica / losse avonden:
  Leren lezen en interpreteren van de geboortehoroscoop - 7 planeten - Optimaliseren van de eigen intuïtie en uitzuiveren van het derde oog - Connectie met de eigen Ziel en de zielsmissie - Leren optimaliseren van de Waarnemer - Reizen en stromen in de Kosmische Oceaan - Werken met de Droom - Nieuwe Wegen en je eigen Weg van nu af aan.

  Aanvullend bij interesse:
  Prijzen en Praktisch

  • Engagement in groep

   Bedoeling is dat je max. 1 keer afwezig bent. Je kan immers altijd een keertje ziek vallen. Plaatsen zijn beperkt tot 9 'stamleden'.

  • Prijs
   Het traject kost 795€, hierin zitten +50 uren bijeenkomst inbegrepen, +90 pagina's documentatie


  • Motivatie
   Graag ontvang ik van jou een motivatiemail waarom je wenst deel te nemen. Deze is geenszins ter evaluatie maar een eerste oefening om stil te staan bij wie je bent op dit punt in je zoektocht en waar je naartoe wilt.

  • BELANGRIJK
   Er zitten gemiddeld 7 weken tussen elke bijeenkomst. De bedoeling is dat je tijdens die weken de technieken die je leerde tijdens de bijeenkomst opnieuw herhaalt, verfijnt en ook hierover verslag uitbrengt bij je leraar. Insturen van je huiswerkopdrachten is verplicht. Dit kunnen vision quests zijn die je moet doen, sjamanistische reizen, voorwerpen maken, healingsoefeningen, enz.

  • Na dit basistraject, kan je verdergaan, indien interesse, met het verdiepingstraject Werken met Animal Spirits & Healing; meer zie alle sjamanistische trajecten