Studie Achtvoudig Pad & basis Yogafilosofie

Beschrijving

Studie Achtvoudig Pad & basis Yogafilosofie (enkel 3 eerste lessen van jaartraject)

UPDATE: wordt wegens engagement intensieve bijscholing opgeschoven naar 2024-2025 (!)

1. Studie van het achtvoudig pad
De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. (Lees meer).

Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest – dan rust men in zijn ware aard wat een toestand van stabiliteit, bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld. Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.

  1. De Yamas geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe
  2. De Niyamas realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave
  3. De Âsanas (yogahoudingen) en
  4. Prânâyâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig
  5. Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen.
  6. Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object.
  7. Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming.
  8. Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi).

LES 1 & 2 & 3

Basisbeginselen van de Yogafilosofie – Achtergrond Yoga, belangrijkste werken – De 6 traditionele vormen van yoga – Hatha yoga versus Raja Yoga – De 4 levensdoelen – Het ontstaan en verdwijnen van een persoon – wat is Zelfrealisatie – Boeddha natuur – Studie van het achtvoudig pad (verspreid over de eerste 3 lessen en wordt verdiept via praktijk en filosofie in lessen 1 t.e.m. 9) – Kundalinî – nâdî’s – prâna – de 5 prânastromen –  chakra’s – de 5 kosha’s/lichamen – de 3 belangrijkste nâdî’s (Ída, Pingala, Sushumnā) – wat is prânâyâma

LES 4 t.e.m. 9
HIER kan je de volledige cursusinhoud (9 LESSEN) lezen.

ALTERNATIEF

Losse Satsang & Meditatie-avonden

(nieuwemaan) 14 SEP – 14 OKT – 13 NOV – 12 DEC (20:00 – 22:00)
(volle maan) 29 SEP – 28 OKT – 27 NOV – 26 DEC (20:00 – 22:00)

Voor wie zich wenst te verdiepen in de bijzondere leeren filosofie van yoga.

Yoga is véél meer dan wat lichaamshoudingen of ademtechnieken.

Yoga is meer dan 5000 jaar oud en een complete levensleer richting zelfrealisatie.

Yoga is meditatie. Het leert je de activiteiten in de geest te beheersen en tot stilstand te brengen wat een gevoel van vreugde, diepe rust en eenheid geeft.

Yoga is mindfulness. Mindfulness zien we reeds in de eerste praktijken van de yogi’s in de Indus-vallei (regio Pakistan)ergens tussen 2.300 en 1.500 vóór Christus. Geschriften uit het Hindoeïsmespreken over meditatie, stilte en acceptatie – elementen die we heden ten dage ook in Mindfulness terugvinden. In yoga spreekt men over “Dhyâna” of éénpuntige Aandacht/Aanwezigheid. Yoga traint je in waarnemend bewustzijn. Je leert je lichaam, gedachten, gevoelens en je handelen te observeren. Hierdoor kan je andere keuzes maken en andere reactiepatronen/routines ontwikkelen.

Yoga is bekwaamheid in handelen. Door het integreren van de leer van yoga leer je bewuster te handelen voor jezelf, jegezondheid, je relaties en in de wereld.

Yoga betekent ook verbinding. Door een dagelijkse sâdhana te hebben, engageer je je oprecht naar je lichaam, je gezin,je job, je leven, je relaties, de wereld.

Regelmatig samenkomen in een groep, ook wel een ‘sanga‘ genoemd, is een grote stimulansom dagelijks de praktijken van yoga verder in je leven te verdiepen.

In totaal zijn we telkens 2u samen waarvan we de laatste 30min stiltemeditatie beoefenen volgens de traditie van de Himâlaya’s,voorafgaand door prânâyâma, reciteren en losmakende oefeningen. Het eerste uur wordt besteed aan vragen en filosofie rond telkens één specifiek thema m.b.t.de leer van yoga.
(20€ per avond)