2025-03-xx Siberisch Sjamanisme – Basistraining Pad v/d Sjamaan/Healer (informeer tijdig bij interesse! max 6 deelnemers)

 

Categorie:

Beschrijving

Siberisch Sjamanisme & Healing
Het pad van de sjamaan/healer (basistraining)

Het traject heeft 3 doelen:

 • op een diep niveau werken met jezelf, je drum, persoonlijke kracht, intentie, de sjamanistische reis, spirit helpers en de natuur.
 • van hieruit healing te brengen voor jezelf en de ander
 • belangrijke basisprincipes, filosofie en technieken leren integreren vanuit het Siberisch sjamanisme

LESDATA
De vorige training eindigde op 4 juni 2023. Gezien de intensiteit van deze training wordt deze slechts om de 2 jaar ingepland.
Deelnemers hebben de gelegenheid om het jaar aansluitend op de training het pad te verdiepen door de verdiepingstrajecten rond werken met Animal Spirits en Voorouders te volgen.

Een nieuwe training “pad van de sjamaan/healer” zal starten maart 2025. Data komen online vanaf november 2024.
Je kan je nu al vrijblijvend aanmelden via het contactformulier om als eerste op de hoogte te worden gesteld van zodra de data gekend zijn.
LET OP: dit traject kan slechts door 6 mensen gevolgd worden (!) wees er dus tijdig bij wanneer interesse.

 • 7 lesmomenten van 18:00-22:00 op donderdagavond
 • EXTRA (niet inbegrepen in het lesgeld + vrijblijvend bij interesse; richtprijs 175€) Workshop Maak je eigen Drum (Maasmechelen) – de groep kan dan samen, of enkelen, een drum maken.

PRIJS:

 • 799€, max. 6 deelnemers
 • er wordt gestart vanaf 3 inschrijvingen

INHOUD TRAINING PAD V/D SJAMAAN/HEALER:
In totaal +80 pagina’s documentatie, 90 huiswerktaken.
Wie tijdig na elke module de huiswerkopdrachten instuurt, ontvangt een certifcaat na succesvolle afronding van de hele training.
Onderaan kan je de lesinhoud van alle 7 modules terugvinden.


Introductie: de sjamaan:

Het woord šaman is afkomstig uit Oost Siberië en betekent “one who knows” of “one who sees in the dark”.

De sjamaan wordt gerespecteerd omwille van deze gave en zijn inzicht dankt hij aan zijn relatie met de natuur en de spirits. Hij kan door contact met de onzichtbare wereld informatie terughalen die hij ten dienste kan stellen van zowel het individu als de samenleving. Hij leeft in een sterke en liefdevolle verbinding met de Natuur, de Aarde en haar schepselen. Hierdoor heeft hij ook een belangrijke missie: het herstellen van disbalans en dit zowel in het individu als in het geheel (de aarde, maatschappij).

Hoe groter de sjamaan zijn persoonlijke kracht, hoe beter zijn intuïtie. Met deze intïtie ‘ziet’ hij of ‘weet’ hij wat er moet gebeuren. Soms weet hij dit zo, soms na overleg met de spirits. Iedereen heeft Persoonlijke Kracht en het is belangrijk deze hoog te houden. Het bepaalt onze vitaliteit en levensvreugde en we kunnen deze kracht ook overdragen op anderen wanneer ze goed ontwikkeld is. De persoonlijke kracht verlaagt wanneer men negatief denkt, stress heeft, boos is, in disbalans is, door trauma enz.. Eén van de belangrijkste werken van de sjamaan is het terughalen van Kracht en het herstellen van Zielsverlies (power retrieval, soul retrieval).

De sjamaan werkt voortdurend in zichzelf – vanuit het centrum van het wiel gaat hij naar buiten en houdt de wereld in balans. Hij is voortdurend ‘in gesprek’. Met de natuur, de spirits, en met zichzelf. Zo wordt hij ‘one who knows’ – of ‘one who sees in the dark’. Met dat laatste wordt bedoeld dat hij kennis heeft van het ego en de schaduw en als dusdanig weet hoe te navigeren van dualiteit naar non-dualiteit. Hij helpt zichzelf en de ander door belangrijke transformatie- en loslaatprocessen om te komen tot een leven in ‘flow’, verbinding, heelheid en lichtheid. Hij streeft, net als de yogi, naar een mentale staat van éénheidsbewustzijn vanuit een diepe connectie met de Bron. De band die de sjamaan met de natuur, de dieren, stenen, enz. heeft maar ook zijn kracht en intuïtie werd ‘gekregen’. Aanvankelijk geeft dit geschenk hem veel zorgen en twijfels. Hij is immers een vreemde vogel en voelt zich niet thuis in de moderne wereld. De sjamaan wordt gekozen door de Spirits. Meestal manifesteert deze ‘roeping’ zich in de latere tienerjaren of de vroegere twintigerjaren. Spirit kiest hem door initiatie en de initiatie kan via erflijn zijn, of na een jarenlange ziekte of bijna-dood ervaring. Het is vaak een trauma voor de uitverkoren persoon maar hij krijgt door deze ziekte “visie” wat de eigenlijke initiatie is. Als hij ermee akkoord gaat een sjamaan te worden, zal hij geheald kunnen worden.

 

3 taken van de sjamaan:

De sjamaan is de Gewonde Krijger die ‘herstellingswerken’ uitvoert in de mens en de wereld. (mooi naamkaartje).
Hij is dorpsgenezer, therapeut, priester en een tolk tussen de werelden.
Hij brengt healing, zegeningen, bescherming en zorgt voor het welzijn van de gemeenschap en de natuur.

In principe heeft een sjamaan 3 belangrijke taken:

 1. Healing / het brengen van heelheid, genezing. Vroeger waren er geen dokters en waren het de medicijnmannen/vrouwen die met hun kennis van energie en van planten, bomen, harsen, mineralen, enz. kwalen behandelden. Vele sjamanen zijn heden ten dage leraar, energetisch of therapeutisch werker, kruiden-of natuurkundige. Elke sjamaan, ongeacht zijn ‘specialiteit’, werkt met een uitgezuiverde intuïtie. Hij ziet de mens als een wezen dat recht heeft op éénheid en heelheid, blijheid, gezondheid en rust en tracht door middel van zijn eigen bijzondere talenten te laten stromen wat geblokkeerd is.
 2. Gidsing / therapie. Ook het beantwoorden van allerlei levensvragen, over het te volgen pad, het optimaliseren van relaties of de relatie met het zelf of het eigen lichaam behoren tot het takenpakket van de sjamaan.
 3. Ceremonieel werk. Bij overgangen van de ene levensfase naar de andere (rites of passage), voor healing van de aarde, de gemeenschap, voor het vragen van gunsten (bv. een goede jacht, regen, …), om intenties te richten en te bekrachtigen (bv. meer zelfvertrouwen en kracht in de gemeenschap)


3 fases van ontwikkeling:

Een sjamaan kent in zijn eigen ‘opleidingsweg’ verschillende fasen van ontwikkeling:

 1. Fase 1: sjamaan healer. Het brengen van healing en gidsing (zie hierboven punt 1 en 2).
 2. Fase 2: ceremonieleider, space holder. De sjamaan werkt vanuit de Heilige Ruimte voor het hoogste goed van de groep. Hij creëert en begeleid ceremonies, rituelen, workshops of andere bijeenkomsten rond specifieke intenties (zie ook hierboven punt 3).  Op dit niveau dient de sjamaan over een grotere persoonlijke kracht te beschikken. De sjamaan draagt nu immers niet enkel de verantwoordelijkheid voor één individu maar voor een hele groep. Dit vraagt een zeer geaarde en tegelijk geopende verbinding om als kaneel te fungeren. Ook dient hij te beschikken over mededogen, assertiviteit en vaak ook over een heleboel therapeutische vaardigheden om een veilige en betrouwbare ‘space holder’ te kunnen zijn.
 3. Fase 3: niveau van bewustzijn. Vele sjamanen zijn grote healers en/of ceremonieleiders maar lijden zelf aan vele kwalen of ziekten omdat ze niet met zichzelf werken. Ze zeggen vaak geen tijd te hebben omdat ze zovele andere mensen dienen te helpen. Als we echter het concept Persoonlijke Kracht er bij halen, is het belangrijk deze hoog te houden en blijvend te evaluëren en verder te ontwikkelen. Het bepaalt immers de vitaliteit, het mentale en emotionele welzijn, de fysieke gezondheid en levensvreugde. Een sjamaan die streeft richting een hoge mate van Bewustzijn, kan veel kracht en bewustzijn overdragen op anderen. De derde fase is het hoogste niveau van ontwikkeling gezien de sjamaan nu werkt zowel met mensen, ceremonie als met de eigen energie en het eigen bewustzijn. Hij doet aan zelfonderzoek, zelfontwikkeling en streeft richting zelfrealisatie. Hij heeft een dagelijkse praktijk van zelfzorg, contact met de natuur, spirit, van contemplatie, beweging, enz.


TRAJECTINHOUD:
Het Pad van de Sjamaan

Voor het traject heb je geen voorkennis nodig. Enkel een sterk verlangen om

 • de ‘3 taken van de sjamaan’ op vlak van healing/gidsing en eventueel ceremonieel werk in de wereld te willen brengen
 • en/of om voor jezelf grote processen van transformatie op gang te brengen, die je brengen tot een meer bewust handelen in de wereld en in al je relaties

Module 1

Voorbereidend werk:
zuivering van je uitwendige en inwendige huis – werken met tijd – de wereld van verleden, heden en toekomst – een houding van dankbaarheid

Basisbegrippen:
De sjamaan – 5 waarden van een sjamaan – de Roeping en het Pad van de sjamaan – 3 taken van de sjamaan – 3 niveaus’ van ontwikkeling als sjamaan – Leven in cirkel; meer over de Cirkumpunkt – De sjamanistische reis – de droomrealiteit en materiële realiteit – 3 soorten trance – de taal van Spirit – opbrengst van werken met de Andere wereld + onderhouden van relatie met spirit helpers. Sjamanisme – Siberisch Sjamanisme – Altai strekking – De 4 spirits – uitzuiveren van dualiteit man/vrouw – Wereldboom
Reizen:
handleiding hoe te reizen + oefeningen: werken met het droomlichaam – reizen naar je wereldboom – verbinden met de spirit van Siberië – verbinden met de berg Belukha – zuiveren van 3 organen – uitzuiveren van de persoonlijke kracht

Inzicht in de 4 soorten ‘trillingen’ en oefeningen om te shiften tussen deze 4 dimensies:

  • De laagste trilling is de zijnstoestand vanuit dewelke we ergernis, stress, angst, onrust of andere disbalans in het leven ervaren.

  • De tweede trilling is die van de natuur, van veiligheid, gedragenheid, geborgenheid, harmonie, vreugde, liefde en balans.

  • De derde trilling is die van lichtheid, creatie, inspiratie en ‘flow’. Manifestatie volgt intentie; je voelt je geïnspireerd, open en vrij.

  • De hoogste trilling is deze van de kosmos; van stilte en bewustzijn. Hier is alles verbonden en overheerst diepe rust en gelukzaligheid.

Module 2:

Ceremonieel werk:
openen van de Heilige ruimte: eerste aanschouwing en ervaring – maken van een Amulet

Basisbegrippen:
Symbolen op de wereld kaart – De 5 delen van de ziel – Sur of het droomlichaam –  inzicht vinden in het concept ritme (van jezelf en anderen, van de natuur, de tijdperken, de maan, je drum)  – Werken met Animal Spirits 

Reizen:
verleden:heden/toekomst – 10 gebeurtenissen – healing met Sur voor jezelf – reizen naar de berg Belukha en terugbrengen van een inzicht – reizen naar het Meer en zuiveren van 3 organen  – reizen naar de Spirit van Ritme – shapeshifting: de 4 seizoenen – shapeshifting: healing met een eerste Animal Spirit – leren shiften in Emoties

Vision quests:
vinden van materialen voor het maken van een Amulet – verder werken met de 2 nature spirits

 

Module 3:

Basisbegrippen:
verdieping ‘river of life’ – werken met de elementen – reïncarnatiecyclus

Ceremonieel werk:
Leren werken met je drum en vinden van de Spirit van de drum – vinden van het Lied van de drum – leren drummen en dansen tegelijk / vinden van de Dans van de drum – Rituelen:

jezelf zuiveren met Vuur – creëren van een heilige ‘sacred space’ ruimte – aanroepen van de Spirits – leren creëren van je eigen ceremonie/ritueel

Reizen:
Begeleide trance River of Life healing – Vinden van de spirit van je geboorteplaats (ayami spirit, 1e connectie en werken met healing) – Inzicht vragen aan en ontvangen van Tengri – – Huiswerktaken: Spirit of Beauty – healing/vreugde/schoonheid brengen via je drum naar je oefenpartner – reizen naar je Ziel

Vision quests:
vinden van 4 stenen voor het maken van een Heilige ruimte – vinden van krachtplaatsen in de natuur die corresponderen met de 4 spirits voor transformatief werk – vinden van 1 specifieke spirit helper geconnecteerd aan 1 van de 4 spirits en hier gedurende 8 weken mee werken

 

Module 4:

WERKEN MET DE 4 SPIRITS – DEEL 1. Spirit van Moeder Aarde voor het vinden van kracht, harmonie, balans, en voor het brengen van healing en bescherming.

Basisbegrippen:
Umai; Moeder Aarde – meer over de yurt van Umai – werken met stenen – voeding & healiing

Ceremonieel werk:
Gebed van dankbaarheid – Krans voor je huis, thuis – Umai poppetje

Reizen:
dansen voor Umai – healing in de yurt van Umai – herhaling: HEALING van Koet/de persoonlijke kracht – HEALING: helend veld van Umai – READING Buik – Herhaling HEALING interne organen – Spirit Helper van Umai – Vinden van je Umai symbool

Partneroefeningen:
Healing met beer – Veld van liefde, veiligheid & bescherming

Vision quests:
dag van wandelen in dankbaarheid – vinden van 4 stenen voor Umai – dag met de Spirit Helper van Umai

 

Module 5:

WERKEN MET DE 4 SPIRITS – DEEL 2. Spirit van de Onderwereld / Transformatie.

Basisbegrippen:
Erlik; Spirit van Transformatie en Groei – transformeren van diepe blokkades

Vision quests

Ceremonieel werk:
40 Dagen offer/ belofte door middel van een ritueel – Actief komen tot loslaten d.m.v. een gebed voor Erlik – Transformeren van angst d.m.v. een ceremonie

Reizen:
Transformeer negatieve levenservaringen door een soft soul retrieval voor jezelf in de River of Life met behulp van Tuss – Introspectieoefening: Gehechtheid leidt tot verslaving leidt tot fanaticisme
Healingsoefening: Healing 4 Spirits om weer balans te brengen na de vision quest – Reading vanuit Umai / soft soul retrieval – Werken met ‘fury energy’ – Zegening/Initiatie van Erlik om te komen tot grote transformatiekracht voor jezelf en de ander
Verdiepingsoefeningen:
Uitwendig en inwendig zuiveren – controleren van negatieve emoties – Breken van trauma’s / beperkende lagen en het meer van schoonheid

 

Module 6:

WERKEN MET DE 4 SPIRITS – DEEL 3. Spirit van Inspiratie / Lucht, van overgave, lichtheid, openheid en ‘flow’.
Spirit van de Toekomst, van Verandering, Vrijheid en Realisatie van Dromen

Vision quest

Introspectieoefening:
Werken met bewuste intenties – werken met vertrouwen – nadenken over meningen – transformeren van lege dromen

Ceremonieel werk / Reizen:

Zegenen van water tot medicijn; leren werken met de spirit van water en intentie

Healingsoefening:
Ulgen healing : wensenboom en persoonlijke kracht – Healing met Arend – Zelfliefde – 9 Niveau’s van de lucht

Verdiepingsoefeningen:
Zuiveren van je relatie met geld –

Ceremonieel werk:
“Zegening van de hemel” ceremonie – Groepsintentie/ceremonie

Parteroefeningen:
Reizen door de tijd en voorspelling; hoe te shiften van spoor richting je doelen – Story Telling

Module 7:

WERKEN MET DE 4 SPIRITS – DEEL 4. Spirit van Rust & Herstel, verbinding met de Kosmische Oceaan en met Bewustzijn, het Zelf
Vision quests:

Introspectieoefening: Herlezen van je gemaakte huiswerkopdrachten in dit traject (90) + samenvatten van de belangrijkste inzichten & werkpunten + integratie

Basisbegrippen:
Werken met Tengri; de Kosmische Oceaan van Leegte . Theorie: wat is het Zelf, Zelfrealisatie, komen tot Onderscheidende Kennis – Ayi en het verhogen van je Bewustzijn.

Verdiepingsoefeningen:
Trainen van het waarnemend bewustzijn d.m.v. concentratieoefening en stilte-meditatie – Bewustzijn & het activeren ervan door nieuwe wegen te wandelen en nieuw gedrag aan te leren in spraak, routine, enz..

Ceremonieel werk / Reizen:
Droomreis naar de Tengri Oceaan van Leegte – Vision quest overdag – Wandelen met de Waarnemer

Parteroefeningen:
Verbinding met Tengri openen – healing brengen met Tengri als healer

Eindopdrachten:

Integratie-opdracht van het hele traject + case study

 

Extra Bonus Module

die je ontvangt nadat alle modules werden ingestuurd:
Werken met de Droom – Siberische Astrologie – De 7 planeten – Leren lezen en interpreteren van de geboortehoroscoop

 

 

 

 

Archief sjamanistische trajecten:
Keltische Wiel v/h Jaar. (2004 t.e.m 2009 + 2016-2017, 2019-2020, 2021-2022)
Siberisch Sjamanisme Basistraining (2021-2022, 2022-2023)
Siberisch Sjamanisme Verdieping Voorouderwerk (2021-2022-2023)
Siberisch Sjamanisme Verdieping Diertotems & Healing (2023)
Siberisch Sjamanisme Verdieping Kruiden (2023)
Kruidenkracht (samen met herboriste Joke Custers) (2022-2023)