Studie Achtvoudig Pad, Chakra’s, Bandha’s en andere subtiele technieken

Beschrijving

Studie Achtvoudig Pad, Chakra’s, Bandha’s en andere subtiele technieken

Yoga is meer dan 5000 jaar oud en een complete levensleer.

Het is veel meer dan lichaamshoudingen of ademtechnieken. Deze versterken en zuiveren lichaam en geest maar bereiden vooral de persoon voor op het bewandelen van het pad van zelfrealisatie. Yoga traint je in zelfonderzoek en waarnemend bewustzijn. Je leert je lichaam, gedachten, gevoelens en je handelen te observeren. Yoga roept je op tot actie en zelfverantwoordelijkheid zodat je meer bewuste reactiepatronen en routines ontwikkelt. Yoga gidts je zo stap voor stap tot meer bekwaamheid in handelen; voor jezelf, je gezondheid, je relaties en in de wereld.

Yoga is meditatie. Je leert de activiteiten in de geest te beheersen en tot stilstand te brengen wat een gevoel van vreugde, stabiliteit en diepe rust geeft.

Tat tvam asi. Dát is wat je bent. Deze verbinding leer je verdiepen.

1. Studie van het achtvoudig pad
De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. (Lees meer).

Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest – dan rust men in zijn ware aard wat een toestand van stabiliteit, bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld. Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.

  1. De Yamas geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe
  2. De Niyamas realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave
  3. De Âsanas (yogahoudingen) en
  4. Prânâyâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig
  5. Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen.
  6. Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object.
  7. Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming.
  8. Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi).

2. Studie van de Chakra’s

Fragment: Sahasrâra chakra: “Gevestigd zijn in deze chakra laat alle activiteiten in de geest tot stilstand komen. Er is geen kenner meer, geen kennis, niets dat nog gekend dient te worden. Alles valt samen. Men ervaart de zuiverste gelukzaligheid, volstrekte bewegingsloosheid (leegte). Tot en met de 6e chakra vertoeft men nog in een soort meditatieve ‘trance’ waar er nog bewustzijn actief is. In Sahasrâra beweegt Prâna en Kundalinï omhoog en bereikt het hoogste punt. Gevoelens, emoties, lossen op. Eénwording wordt bereikt; het individuele zelf valt weg.”

3. Studie van de Bandha’s

De bandha’s zijn technieken om gebieden af te sluiten waardoor energie vastgehouden wordt, zodat deze gestuurd kan worden. Er zijn 3 bandha’s.
Zij openen sushumnâ door idâ en pingala stil te leggen, zodat prâna vâyu en apâna vâyu met elkaar samengaan, kundalinî gewekt wordt en kan opstijgen. Al deze begrippen worden in de cursus uitvoerig toegelicht.

Naast filosofie en uitgebreide theorie, bevat deze cursus erg veel praktijk. Je krijgt ook telkens de praktijkschema’s mee.

LES INHOUD, INCL 50 PAGINA’s DOCUMENTATIE.

DAG 1 – Basisbeginselen van de Yogafilosofie – Achtergrond Yoga, belangrijkste werken – De 6 traditionele vormen van yoga – Hatha yoga versus Raja Yoga – De 4 levensdoelen – Het ontstaan en verdwijnen van een persoon – wat is Zelfrealisatie – Boeddha natuur – Studie van het achtvoudig pad (verspreid over de eerste 3 lessen en wordt verdiept via praktijk en filosofie in lessen 1 t.e.m. 9) – Kundalinî – nâdî’s – prâna – de 5 prânastromen – chakra’s – de 5 kosha’s/lichamen – de 3 belangrijkste nâdî’s (Ída, Pingala, Sushumnā) – wat is prânâyâma

DAG 2 – Mûlâdhâra Chakra, (volledige studie: betekenis, locatie, element, kleur, loka, yantra, vâyu, mantra, mudrâ, wanneer uit balans, zelfonderzoek, filosofie, huiswerk) – Mûlâ Bandha en Jâlandhara banda (basis)

DAG 2 – Svâdhiṣṭhâna chakra, volledige studie

DAG 3 – Maṇipûra chakra, volledige studie incl. lesstof rond Samâna vâyu / Jaṭharâgni / Bhastrikâ / Uddiyâna Bandha / Tadâka mudrâ / Nâbhicakra / Laghu sankhapraksâlana

DAG 4 – Anâhata chakra, volledige studie

DAG 4 – Viśuddhi chakra, volledige studie incl de techniek van Kanthakûpa en Jâlandhara Banda (verdieping) – toelichting mantra’s/japa + mantra om de elementen/chakra’s te balanceren

DAG 4 – Ājñâ chakra, volledige studie incl. lesstof en praktijk Mahâ Mudrâ – Soma chakra, volledige studie – Sahasrâra chakra, volledige studie

 

Praktische info

Voor deze cursus heb je voorkennis nodig van ofwel (!)

  • Wekelijkse lessen hier in groep
  • Minstens 1 jaar yogales volgen elders

Deze cursus is voor de serieuze geïnteresseerden in de leer en subtiele technieken van yoga.