Voorouderwerk - kort traject

Voorouderwerk


PRIVE na afspraak:

Elke ceremonie neemt 1u15min in beslag

Prijs: 80€ per ceremonie incl. de documentatie per ceremonie


IN GROEP:

6 ceremonies, 3 avondworkshops van 18:15-21:45

Prijs: 199€ - je volgt de ceremonies als één geheelDATA '22-'23

05/12/22 - BALANS EN VERBINDING - CONTACT TUSSEN DE WERELDEN

 • Ceremonie 1: Zuiveren van de familieboom
  Onze stam'boom', onze familieboom zullen we tijdens deze ceremonie genezen.  Een familieboom kan immers ook uit balans zijn, zelfs ziek.
  De wortels zijn onze voorouders, de stam onze verbinding met hen en de takken zijn al onze familieverwanten. Ook onze dieren maken deel uit van ons gezin en onze familie. De stam is als de energetische ruggegraat of het energetisch kanaal en deze verspreidt de energie van de voorouders van onderen naar boven - en ook wij als takken brengen hierlangs energie van boven weer naar onderen. In het beste geval hebben alle takken mooie blaadjes en bloemen. Dit duidt op een goede connectie onderling en met al onze andere verwanten in de wereld, onze kosmische verbinding. Bladeren en bloemen nemen de energie van de zon op en voeden de boom. Als onze boom geen blaadjes heeft, er klein of zelfs ziek uit ziet, is hij stervende. In deze ceremonie brengen we diepe healing naar onze familieboom. Zware of belaste energie nemen we weg en dit doet ieder via de sjamanistische reis, onder mijn begeleiding. Een deel van het fysieke, mentale en emotionele 'erfgoed' dat werd doorgegeven, wordt hierdoor al deels gezuiverd.

 • Ceremonie 2: Dankceremonie voor de voorouders en vinden van gidsen
  Onze voorouders zijn de wortels, kracht en energievoorziening van onze familieboom. Ook kinderen die vroegtijdig stierven maken deel uit van de voorouders. Vanuit een goed contact met de voorouders voel je je gedragen, meer zelfzeker, meer geaard en krachtiger. Het is daarom belangrijk om dankbaar te zijn naar hen die gestorven zijn. Ongeacht of er misschien tijdens het leven wrevel of pijn werd achtergelaten. Onze voorouders gaven ons ook vele goede dingen, waaronder het leven zelf. In deze ceremonie gaan we allereerst op zoek naar deze dankbaarheid. Vervolgens gaan we vanuit de 4 richtingen de voorouders uitnodigen en zien wie tot ons komt. We werken hiervoor met de 4 Siberische Spirits om hen tot ons te brengen. Elke Spirit heeft een andere trilling en zo zullen bepaalde voorouders bij een bepaalde Spirit horen. Het is fascinerend om te ontdekken wie waar 'woont' en vaak is dit heel anders dan verwacht. Bepaalde voorouders die zich aanbieden, kunnen een boodschap hebben voor jou. De deur is daarmee geopend en je kan hen hierna nog contacteren.


23/01/23 - LOSMAKEN EN LOSLATEN

 • Ceremonie 3: Zuiveren van familiekarma
  Via de sjamanistische reis leer ik je om via de wereld van Erlik naar de wereld van de Voorouders te reizen. Je gaat verscheidene generaties terug om bepaalde blokkades op te ruimen. Je draagt misschien specifiek familiekarma met je mee, of herkent dit in je familie. Bepaalde routines die doorgegeven lijken te worden van generatie op generatie, specifieke emoties of reactiepatronen. Door deze aan de wortels aan te pakken, heal je heel wat in je familie. Ook volgende generaties geef je zo een 'lichtere' valies mee. Vaak zijn de voorouders erg dankbaar dat iemand deze stap durft zetten om voor iedereen op te ruimen.

 • Ceremonie 4: Helpen losmaken én loslaten voor en van de voorouders
  In de wereld van de Voorouders hep je hen nu om bepaalde gehechtheden los te maken. Vaak zijn de voorouders erg gebonden aan bepaalde familieleden die hen moeilijk kunnen loslaten. Mogelijk heb je zelf nog een band met hen - ook deze zullen we losmaken.  Zo kunnen de voorouders ten volle het pad richting Tengri, of richting hun eigen reïncarnatie inreizen. Ze verdienen het te mogen rusten in de grote Kosmische Oceaan. Ze hoeven niet langer voor ons te zorgen en mogen verder richting hun volgende Bestemming. Voor jezelf en je familie is dit een grote stap.


27/02/23 - HARMONIE/GELUK EN DE FAMILIESPIRIT

 • Ceremonie 5: Behoud van familiegeluk en harmonie
  Na elke workshop nam  de harmonie in je gezin en familie toe. Om dit te behouden en om zelf een goede 'huisvader/huismoeder' te zijn, die je familie beschermt tegen disbalans, leer je in deze ceremonie om het geluk en de gezondheid van je gezinsspirit hoog te houden.

 • Ceremonie 6: De Familiespirit
  In deze ceremonie ontdek je het veld of de Spirit die jouw familie al generaties lang belichaamt of beschermt. Je kan het zien als je Spirituele Voorouder, of de Familie Spirit. Hij/zij zal je bepaalde kwaliteiten, wijsheid en kennis overdragen in de vorm van een initiatie. Hierdoor wordt je een Stamvader/Stammoeder voor je eigen familie en andere families.