Reiki

Reiki

In Boeddhistische teksten wordt Reiki omschreven als een "Subtiele Wind" die elke vorm van dualiteit overstijgt en staat voor harmonie. "A universal force available to anyone interested in learning the art of healing."

Als erkend yogaleraar en âyurvedic technician® heb ik ervaring in het werken met de nâdî's (energiebanen), de marmapunten (drukpunten), met de chakra's en met prâna in het algemeen. Mijn interesse in Reiki werd gewekt door een bijzondere ervaring die ik had in 2004. Dit zette een hele spirituele zoektocht in gang en het duurde uiteindelijk nog tot 2011 alvorens ik mijn eerste Reiki graad behaalde. Intussen, 10 jaar later, mag ik mij Reiki/Seichem Master Teacher noemen (Reiki IIIA&B, seichem IIIA&B).


Op deze pagina kan je volgende info terugvinden:

 • Reiki behandelingen / Meer over de traditie van Reiki / Hoe werkt Reiki / Voordelen van Reiki / Opvolging Dr. Mikao Usui in rechte lijn / 4 Graden / Wees niet gulzig in Reiki / Neveninwijdingen / Mijn persoonlijk verhaalReiki behandelingen


Intussen kan u reeds 11 jaar bij mij terecht voor Reiki behandelingen. Zie de link voor het maken van een afspraak.
Reiki tracht zichtbaar te maken wat onzichtbaar was en weer te laten stromen wat geblokkeerd is.


Meer over de traditie van Reiki

De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters, met name 霊 rei en 気 ki.

Rei kan op verschillende manieren vertaald worden: geest, ziel, spirit, het universele, het goddelijke. Ki wordt vertaald als levenskracht, energie en is hetzelfde als prâna.

(meer over prâna) Rei+ki kan men vertalen als 'de levenskracht, of energie die ondersteund, geholpen, gestuurd kan worden door een universele bron' (meer)


Reiki is gebaseerd op een 2.500 jaar oude healing techniek, herontdekt rond 1920 door de Japanner Dr. Mikao Usui (1865-1926) nadat hij vele jaren lang oude sûtra's bestudeerd had. Hij wenste zelf te kunnen 'healen' zoals Jezus dat kon en zijn leven werd een zoektocht naar de bron van deze 'gave' of kennis. Hij was zelf een zen-boeddhist (sommige bronnen zeggen een zen-monnik) en werd de grondlegger van wat hijzelf daarna "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie' of 'remedie'. Dr. Mikao Usui ontwikkelde zijn therapie oorspronkelijk als een spirituele weg naar geluk, gezondheid, harmonie en verlichting. Meditatie en de Gokai (de 5 principes) waren de kern van dit onderwijs en zijn nog steeds belangrijke leefregels (!) voor reiki-beoefenaars en cliënten.


Het is moeilijk te ontdekken waar Reiki begint en het Boeddhisme ophoudt en omgekeerd. De levensprincipes en filosofie vullen mekaar erg aan. Beiden vergroten de wens om anderen te helpen en het hogere zelf te ontwikkelen. Reiki is een eenvoudig maar compleet systeem. Het wordt gezien als een opleiding in het energetische leven. Het doet je een krachtig pad tot groei en heling (een veel efficiënter woord dan genezing) bewandelen.


Hoe werkt Reiki en Prâna/Chi?


Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.

Energie  - ook genoemd Chi (China) / Qi (Japan) / Prâna (Yoga/Âyurveda) of Licht (Christendom) is in alles aanwezig. In de lucht die we inademen, in ons voedsel, in de natuur, planten, bomen, kruiden, in stenen, in het licht van de zon, in het water dat we drinken, maar ook in het lichaam zelf is dit de 'stroom' tussen de deeltjes. Deze stroom kennen sommigen ook als prâna. Prâna is in het lichaam niet hetzelfde als zuurstof of adem maar is de essentie die alles doordringt. Een principe van waaruit vitaliteit, activiteit en het leven zelf wordt onttrokken. Een vitale energie of levenskracht is de beste vertaling. Ik licht dieper toe:


Wanneer we spreken over 'vitaliteit' - spreken we over de vitale energie of qi/prâna. Deze energie wordt voortdurend opgebouwd, geconsummeerd en weer afgebroken. Het fysieke lichaam wordt opgebouwd rond het prânische lichaam of uit het prânische lichaam. Onze levensenergie gaat verloren door het denken en de wil (we verliezen letterlijk levenskracht/energie door stress en verkeerde denkgewoonten). Ook elke spierinspanning vraagt prâna. Onjuiste, onvoldoende of overmatige beweging is nefast voor een goede prâna. Het zenuwstelsel, de organen, alle processen van groei, opname, circulatie, vertering, beweging, maar ook de zintuigen, de zenuwkracht en geleiding van ons systeem - is afhankelijk van prâna. De zonnevlechtchakra (ter hoogte van de navel) is de voorraadkast van prâna en ook de distributeur. Het werkt als een 'brein' waar kracht en energie geproduceerd wordt, opgeslagen en vervolgens verdeeld wordt in het lichaam. Maar ook weggegeven wanneer we ons hier niet voldoende van bewust zijn (bv. bij een teveel aan prikkels of een gebrek aan stabiliteit en rust). Prâna is een kracht die, wanneer ze voldoende groot is, zowel lichaam, brein als psyche versterkt waardoor iemand deze kracht en vitaliteit uitstraalt. Deze kracht kan men doorgeven aan anderen via oa. de handchakra's, maar ook via de stem, de ogen, en de algemene aanwezigheid gezien de hele aura gevuld is met deze levensenergie.Voordelen van Reiki

Werken met de wisselwerking tussen de uitwendige en de inwendige levensenergie kan ons helpen onze eigen vitaliteit te optimaliseren.
Wanneer we 'de kennis van energie' weer opdiepen, kunnen we de band met het lichaam en met het geheel van het lichaam herstellen; het bestaat dan immers niet langer uit aparte stukken. Je bent niet boos omdat er een 'stuk' pijn doet of gespannen is, je weet dat jij hiermee in wisselwerking kan gaan. We worden een goede ruiter voor ons paard en behandelen lichaam en geest als een eenheid. Een ander gevolg is dat we het 'geheel' van de schepping ervaren. Ook op dat vlak bestaat niets 'los' van het andere. We voelen een diepe verwantschap met de medemens, met dieren, bomen, planten, de zon, enz... want alles 'deelt' deze energie. (Zie ook sjamanisme)


Wanneer we 'drijven' op deze energie, ervaren we dat alles waar we naar op zoek zijn: rust, vreugde, lichtheid, aarding, visie, inspiratie, orde,... reeds aanwezig is en altijd ter beschikking. We kunnen er dan elk moment mee in verbinding treden en mogelijke disbalans opheffen. Niet enkel op individueel vlak maar ook collectief.


Reiki geeft ons daarnaast een innerlijke spiegel, want alles in de buitenwereld spiegelt de binnenkant. Wanneer we blokkades in lichaam-geest of ziel - of in onze relaties - ervaren, nodigt het ons uit te kijken naar onze eigen stroming en reactiepatronen. Een verstoord innerlijk evenwicht zal zich ook manifesteren naar de buitenwereld en komt zo ook steeds weer terug naar het eigen lichaam en de eigen geest. Men stroomt zo eerder in een vicieuze draaikolk dan op een gracieuze dobberende rivier gedragen door de Bron.


In Boeddhistische teksten wordt Reiki of de Levensenergie omschreven als een Subtiele Wind, als een zegen die uit een specifieke plaats komt. Reiki overstijgt elke vorm van dualiteit en staat voor harmonie, het wegvallen van conflicten, ergernissen of andere beperkingen. Net zoals wanneer we spreken over de Boeddha of een 'ontwaakt' iemand, wordt de geest van iemand die wandelt in Reiki steeds zuiverder, gelijkmoediger, men neemt de essentie achter de dingen waar en streeft naar het zowel voorkomen als verlichten van lijden voor alle levende wezens (en hen te brengen tot heelheid wanneer ze dit wensen).Opvolging Dr. Mikao Usui in rechte lijn

In de lijn van Dr. Mikao Usui hebben we als derde erfopvolger Mevr. Hawayo Takata. Zij legde Reiki als volgt uit aan een krant in 1970:


"I believe there is only one Supreme Being - the Absolute Infinite - a dynamic force that governs the world and the universe. It is a universal force from the divine Spirit and is available to anyone interested in learning the art of healing. Here is the great space that surrounds us – the Universe - is endless and enormous energy. It is Universal, its ultimate source is the creator, and it can stem from the sun, moon, or stars. It is a limitless force. It is the source of energy that makes the plants grow… the birds fly. When a human being has pain, problems, he or she can draw from it. It is an ethereal source, a wave length of great power which can revitalize and restore harmony. It is Nature.  It is God, the power He makes available to His children who seek it.
In Japanese, this is Reiki. (pronounced Ray Kee).”

 

Je kan Reiki zien als een boom die intussen vele vertakkingen heeft gekregen in de loop van de laatste decennnia.

Ik heb getracht, in al mijn begeleidingsvormen, om authentiek geschoold te worden. Wat Reiki betreft, wil dit zeggen 'in rechte lijn' zodat de essentie van de leer van Reiki bewaard is gebleven. Mijn eigen Reiki Master werd geschoold door Kathleen Milner (USA). Zij komt uit de lijn van Iris Ishikuro, één van de 22 Masters die door mevrouw Takata zijn ingewijd.4 Graden in Reiki:

 • Reiki I
 • Reiki II
 • Reiki III Master Practitioner.
 • Reiki III Master Teacher. (intensief traject van 6 dagen)


Je kan alle cursussen volgen vanuit persoonlijke redenen en/of wanneer je een verlangen voelt om anderen te gaan ondersteunen.

Reiki I opent je kanaal of harmoniseert het. Het wordt gezien als een traject van persoonlijke ontwikkeling, enerzijds vooral voor jezelf, maar anderzijds kan je hiermee ook reeds anderen ondersteunen. 


Mensen beschrijven na Reiki I de volgende 'uitwerkingen'

 • beter gebalanceerd innerlijke energiesysteem
 • grote verfijning voor wie al ervaring had met werken met prâna, marma, chakra, nâdî's
 • meer bewuste kijk op het zelf, de wereld, natuur, maatschappij
 • leven vanuit vreugde, diepe ontspanning en vertrouwen
 • ontwikkelen van blijvende kracht en lichtheid in het leven
 • uitzuivering van de energetische stromen
 • versterking van de aarding
 • ontwikkeling van meer mededogen en mildheid
 • stabiliteit om vanuit een groot zelfbewustzijn met informatie, prikkels om te gaan
 • doorgeven zonder zelf te geven
 • moed en discipline om de leefwijze te optimaliseren en uit te zuiveren
 • keerpunt in het leven richting leven vanuit wijsheid en rust
 • komen tot overgave aan de 'eigen stroom' (zoniet blokkeert de energie)
 • optimaal inzicht in de eigen patronen en deze snel doorzien en transformeren
 • harmoniseren van de relatie met het eigen lichaam, en de wisselwerking lichaam-geest-ziel
 • hervinden van de verbinding met de Bron

 

Reiki I
Meer dan 'leren hoe de handen te leggen, en laten stromen' . Het omvat ook de inleiding tot de levensfilosofie en de praktische toepassing ervan in het dagelijkse leven. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het leren uitzuiveren van lichaam en geest, en leer je een basis om bewust met anderen te werken. Incl. certificaat.


 • REIKI I: de basiscursus (+ Seichem I)
  25+27 januari '23 (2 lesdelen van 3,5u)
  135€ incl. uitgebreide documentatie & certificaat

  Je schrijft bij voorkeur minimum 10 dagen vóór aanvang in. Dit gezien je enkele richtlijnen krijgt om thuis een week voor aanvang van de cursus mee aan de slag te gaan (uitzuiveren lichaam, geest, optimaliseren prâna). Na de basiscursus ga je ook 21 dagen lang een intentie volhouden. Dit zorgt ervoor dat je 'frequentie' (als ik het zo mag noemen) hoog blijft en nog verder uitgezuiverd wordt doordat je Reiki actief onderhoudt en integreert.

  Je kan REIKI I: de basiscursus (+ Seichem I) ook privé volgen na afspraak indien het groepsmoment je niet past.
  Je bent dan 3,5u hier. Prijs privé is 210€ incl. de volledige documentatie en certificaat.


 • OEFENMOMENT in kleine groep
  maart'23 - juni'23 (data nog niet gekend)
  35€ per avond
  Deze avonden zijn ook toegankelijk voor mensen die elders hun REIKI inwijding(en) gehad hebben alsook reeds Reiki II of III hebben.
  We doen enkele Reiki meditaties alvorens aan de energetische uitwisseling te beginnen.

  Het is belangrijk je ervaringen te kunnen delen en te kunnen oefenen in kleine groepjes.
  Ook helpt de uitwisseling met anderen (zowel in woorden als energetisch) je de betekenis van Reiki meer te bevatten en daarnaast belangrijke inzichten te verwerven/verwerken. Contact met gelijkgestemden versterkt de persoonlijke moraal en de omvang/magneet van Reiki ter plekke.


Reiki II

Dit zijn 2 lesmomenten. Dag 1 ontvang je de inwijding en ontdek je de symbolen van Reiki (dewelke ook in verschillende oude Sanskriete teksten terug te vinden zijn).
10 weken na de Reiki II volgt de verdiepingsdag waarin je dieper leert werken met de symbolen en er een relatie mee leert opbouwen. Je krijgt daarnaast vele technieken aangereikt om Reiki en je kanaal verder te optimaliseren. Reiki II wordt verondersteld 4 keer dieper te gaan dan Reiki I.
Er worden minstens 6 maanden geadviseerd tussen Reiki I en II.

Een jaar later kan je eventueel Reiki III Master Practitioner overwegen.


Nota: wees niet gulzig in Reiki. Het gaat niet om 'graden' verzamelen. Zelf was er in mijn geval 5 jaar tussen Reiki I en II. En nogeens 5 jaar voor ik Reiki III volgde. Je moet wat mij betreft geen 10 jaar wachten, ieder heeft een ander traject (het mijne lees je helemaal onderaan). Maar neem je wel voor om Reiki en de traditie te respecteren + degelijk te absorberen en te integreren voor je een volgende stap zet.


 • REIKI II (+ Seichem II) 
  12 maart '23 + 16 april '23 telkens van 14-17u30
  199€ Incl. certificaat & documentatie

  Opgelet: deze cursus is enkel voor de mensen die minstens 1 jaar Reiki I hebben. Contacteer mij bij vragen.
  Je schrijft minimum 10 dagen vóór aanvang in.

  Je kan REIKI II (+ Seichem II) ook privé volgen na afspraak indien het groepsmoment je niet past.
  Je bent dan 2 keer 2,5u hier, met ongeveer een maand tussen de 2 dagen. Prijs privé is 250€ incl. de volledige documentatie en certificaat.

 • OEFENMOMENT in kleine groep
  maart'23 - juni'23
  data nog niet gekend
  35€ per avond
  Deze avonden zijn ook toegankelijk voor mensen die elders hun REIKI inwijding(en) gehad hebben alsook reeds Reiki II of III hebben.
  We doen enkele Reiki meditaties alvorens aan de energetische uitwisseling te beginnen.

  Het is belangrijk je ervaringen te kunnen delen en te kunnen oefenen in kleine groepjes.
  Ook helpt de uitwisseling met anderen (zowel in woorden als energetisch) je de betekenis van Reiki meer te bevatten en daarnaast belangrijke inzichten te verwerven/verwerken. Contact met gelijkgestemden versterkt de persoonlijke moraal en de omvang/magneet van Reiki ter plekke.


Reiki III Master Practitioner

Op dit niveau leer je subtieler werken met je zintuigen en je krijgt ook het Reiki Master symbool. Als je van hieruit werkelijk je leven ten dienste wenst te zetten voor de gemeenschap en richting meesterschap in Reiki streeft, kan je het pad overwegen tot Reiki Master Teacher.


Reiki Master Teacher

Dit is een Roeping. Je zal je vanaf dat punt wijden aan processen in het leven die dicht bij het hart en liefde staan.

De training zelf wordt in 6 dagdelen gegeven. Je ontvangt de gehele cursus van alle graden en leert zelf de cursus doorgeven.


"The planet does not need more successful. people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds."
-Dalai Lama


Seichem I, II, IIIA en IIIB - inwijdingen
Wanneer je ingewijd bent in Reiki en werkt als reiki-healer, voor jezelf en/of voor anderen, kan je er baat bij hebben te leren werken met, en meer te leren over, de 4 elementen. Seichem is de Kosmische energie van de 4 elementen en heeft een duidelijke connectie met het sjamanisme. Het omvat: Reiki = Element Aarde, Sakara = Element Vuur, Sophi-El = Element Water en AngelicLight = Element Lucht/Licht.
Reiki, ofwel de prânische energie van het element aarde, is een voorwaarde om met de andere elementen te kunnen werken.
De Seichem I & II inwijdingen zitten inbegrepen in de Reiki I & II cursussen. Je kiest echter zelf of je ook in Seichem ingewijd wenst te worden.
Je kan wel pas Seichem Master Practitioner (Seichem IIIA) - 1 dagdeel) of Seichem Master Teacher (SeichemIIIB -6 dagdelen) worden nadat je dit in Reiki reeds bent.


Andere Neveninwijdingen

 • YOD inwijding
  maart'23 - juni'23 (data nog niet gekend)
  75€ incl. documentatie & certificaat

  De Yod-initiatie is een bijzondere initiatie. Er zijn 3 soorten Yod-Inwijding:
  Reiki-Yod (voor wie in Reiki geïnitieerd is)
  Seichem-Yod (voor wie in Seichem geïnitieerd is)
  Cartouche-Yod (voor wie ook de Cartouche inwijdingen ontvangen heeft)
  De Yod inwijdingen zijn zeer oude initiaties die stammen uit het oude Egypte. Iedereen mag deze ontvangen, ongeacht of je Reiki of Seichem gevolgd hebt.
  Meer informatie ontvang je nog in de Reiki I cursus.


 • Melchizedek / Witte Broederschap inwijding
  maart'23 - juni'23 (data nog niet gekend)
  75€ incl. documentatie & certificaat

  De Melchizedek initiatie geeft je een basis voor al het healingwerk dat je doet.
  Door middel van deze initiatie wordt je afgestemd op Melchizedek en daarmee op de Witte Broederschap.
  Deze afstemming kan je gebruiken voor jezelf, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld als je Reiki geeft.
  De Melchizedek-initiatie opent ons naar liefde en daarmee naar mededogen.
  Meer informatie ontvang je nog in de Reiki I cursus.


Wees niet gulzig in Reiki


Reiki is een poort naar een nieuwe dimensie binnen in jezelf en naar de essentie van het leven.

Het is een pad dat de nodige tijd vraagt om verdiept te worden. De spiegel dient gepolijst te worden. De praktijk geworteld anders blijft het bij theorie of filosofie. Reiki dient geïntegreerd te geraken in het eigen leven en dan spreek ik over veel meer dan handoplegging leren.


Wie met anderen wenst te werken en ook anderen in dit pad wenst te ondersteunen/helen, dient in de eerste plaats zelf goed geaard en in balans te zijn. Laat dit een motivatie zijn om Reiki in de eerste plaats 'voor jezelf' te volgen en niets te overhaasten. Het is een pad van heling, waar je je tijd voor mag nemen. Een goede fundering leggen is essentieel als je anderen wenst te dragen.


Bij mij persoonlijk zat er 5 jaar tussen elke inwijding - de reden hiervoor is dat ik ook nog doende was met een 5 jarige opleiding tot erkend yogaleraar en als dusdanig, naast Reiki, ook diepe meditatie beoefende - en ook dat pad wenste te vervolmaken. Voor mijzelf gaf meditatie een zeer grote meerwaarde in de begeleiding en ondersteuning van anderen en ook vooral voor mijzelf als stabiel kanaal. Ook een gezonde vorm van lichaamswerk werkt erg ondersteunend (yoga, tai, chi, qi gung, enz) voor het optimaliseren van de eigen chakra's en prâna.

Mijn persoonlijk verhaal


In 2004 had ik een heel bijzondere ervaring in de tempel van Karnak in Egypte. Mijn 'kosmische' ogen, hart en ziel werden geopend en de wereld zou er nadien nooit nog hetzelfde uitzien. Dat bracht me aanvankelijk veel zorgen en eenzaamheid. Bij thuiskomst was ik verloren en begon mijn grote Zoektocht. Die bracht me een hele herscholing (3 jaar âyurveda, 5 jaar traditionele meditatie & yoga) en een jaar na de start van mijn praktijk, in 2011, kwam Reiki op mijn pad. De initiatie Reiki I maakte veel los want bracht me terug naar mijn wortels en ervaringen in de Egyptische mystiek. Om mijzelf als kanaal te verfijnen, volgde ik aansluitend op de Reiki I een cursus healing & reading bij Tim Biot. Mijn eerste reis naar Glastonbury (ook met Tim Biot) brak mijn hart open. Ik zag en ervaarde zaken die me wederom bevestigden dat het pad van de healer en van de sjamaan bij mij hoorde. Al bleef ik er uiteindelijk nog 10 jaar tegen vechten :-)

Maar ik loop op de feiten vooruit. Ik deed als hoofdpraktijk vooral intensieve sâdhana op vlak van yoga & meditatie. Maar elke zoveel tijd riep 'iets' mij weer naar het pad van Healer. In 2013 kwam llahinoor, een Oud Egyptisch systeem van healing en mystieke initiatie op mijn pad. Ik werd hierin geïnitieerd. Daarnaast bleef ik me verfijnen in yoga & meditatie. 5 jaar na mijn eerste Reikigraad had ik een droom over mijn Reiki leraar. Ik werd weer geroepen naar haar huis en tot het pad van Healer. Ik luisterde en kreeg mijn tweede reikigraad in 2016. Ik keerde dat jaar ook (toevallig) voor een tweede maal weer terug naar Glastonbury en bezocht ook Ierland. Deze ervaringen zetten een heleboel processen in gang en brachtten me erg diep tot mijn eigen Kern. Vanaf 2016 'wist' ik ook dat ik me in het sjamanisme diende te vervolmaken; het was mijn Natuur. Ik begon mij te scholen bij een authentieke Siberische sjamaan. En bleef nog steeds vanuit yoga en âyurveda werkzaam, gaf reiki behandelingen, coachings en ik begeleide jaartrajecten. Vele jaren heb ik gedacht nooit een derde graad in Reiki te ambiëren, laat staan Reiki Master Teacher te worden, tot ik opnieuw geroepen werd in 2021. Net als het pad van de sjamaan, of dat van de yogi, heb je bij een roeping het gevoel geen keuze te hebben. Je moet dan ook best die 'roeping' volgen. Ik heb hier vele jaren tegen gevochten, vooral vanuit de loyaliteit naar mijn andere tradities. Tot ik tot het leven in het hart kwam in 2021. Daar heerst geen verdeeldheid of twijfel, noch angst.


Ik ben dankbaar voor de 'lange' tijd dat ik over Reiki Meesterschap heb gedaan. Ik mocht zo 10 jaar oefenen, twijfelen, roepingen weigeren, weglopen en terugkomen, stromen en overstromen. Wees welkom om Reiki aan 'den lijve' te komen ervaren, in lichaam, hart en ziel.