Reiki

Reiki

In Boeddhistische teksten wordt Reiki omschreven als een "Subtiele Wind" die als een zegen uit een specifieke plaats komt, de dualiteit overstijgt en staat voor harmonie.
"A universal force available to anyone interested in learning the art of healing."


Het is moeilijk te ontdekken waar Reiki begint en het Boeddhisme ophoudt en omgekeerd. De levensprincipes en filosofie vullen mekaar erg aan. Beiden vergroten de wens om anderen te helpen en een hogere bewustzijn te ontwikkelen. Reiki is een eenvoudig maar compleet systeem. Het wordt gezien als een 'opleiding in het energetische leven'.


Reiki is een spiritueel pad, dat erg geaard bewandeld kan worden. Zelfreflectie, zelfkennis en meditatie zijn hierin belangrijk, zowel voor de eigen persoonlijke groei, als voor het geaard neerzetten van de technieken. Wie het pad van Reiki wilt opwandelen, heeft een verlangen elke vorm van dualiteit uiteindelijk te leren overstijgen, en te komen tot harmonie - in zichzelf en zijn relaties.


Reiki staat voor het wegvallen van conflicten, ergernissen of andere beperkingen. Net zoals wanneer we spreken over de Boeddha of een 'ontwaakt' iemand, wordt de geest van iemand die wandelt in Reiki steeds zuiverder, gelijkmoediger, men neemt de essentie achter de dingen waar en streeft naar het zowel voorkomen als verlichten van lijden voor alle wezens (en hen te brengen tot heelheid wanneer ze dit wensen).


Als erkend yogaleraar en âyurvedic technician® heb ik ervaring in het werken met de nâdî's (energiebanen), de marmapunten (drukpunten), met de chakra's en met prâna in het algemeen en ben ik geïnitieerd in verschillende healing systemen.


Ik heb in al mijn begeleidings vormen getracht om authentiek geschoold te worden. Wat Reiki betreft, wil dit zeggen 'in rechte lijn' zodat de essentie van de leer van Reiki bewaard is gebleven. Mijn eigen Reiki Master werd geschoold door Kathleen Milner (USA). Zij komt uit de lijn van Iris Ishikuro, één van de 22 Masters die door mevrouw Takata zijn ingewijd. Takata is de derde erfopvolger van Dr. Mikao Usui.


Mijn interesse in Reiki werd gewekt door een ervaring die ik had in 2004 in de tempel van Karnak in Egypte. Dit zette een hele zoektocht in gang en het duurde uiteindelijk nog tot 2011 alvorens ik mijn eerste Reiki graad behaalde. Sinds 2021 mag ik mij Reiki/Seichem Master Teacher noemen en begon ik ook de Reiki inwijdingen door te geven. U kan bij mij al 12 jaar terecht voor Reiki behandelingen.


"I believe there is only one Supreme Being - the Absolute Infinite - a dynamic force that governs the world and the universe. It is a universal force from the divine Spirit and is available to anyone interested in learning the art of healing.


Here is the great space that surrounds us – the Universe - is endless and enormous energy. It is Universal, its ultimate source is the creator, and it can stem from the sun, moon, or stars. It is a limitless force. It is the source of energy that makes the plants grow, the birds fly. When a human being has pain, problems, he or she can draw from it.


It is an ethereal source, a wave length of great power which can revitalize and restore harmony. It is Nature. It is God, the power He makes available to His children who seek it.
In Japanese, this is Reiki.
(pronounced Ray Kee).”


~ Mevr. Hawayo Takata, derde erfopvolger van Dr. Mikao Usui

Meer over de traditie van Reiki

De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters, met name 霊 rei en 気 ki. Rei kan op verschillende manieren vertaald worden: geest, ziel, spirit, het universele, het goddelijke. Ki wordt vertaald als levenskracht, energie en is hetzelfde als prâna. Rei+ki kan men vertalen als 'de levenskracht, of energie die ondersteund, geholpen, gestuurd kan worden door een universele bron' (meer)


Reiki is gebaseerd op een 2.500 jaar oude healing techniek, herontdekt rond 1920 door de Japanner Dr. Mikao Usui (1865-1926) nadat hij vele jaren lang oude sûtra's bestudeerd had. Hij wenste zelf te kunnen 'healen' zoals Jezus dat kon en zijn leven werd een zoektocht naar de bron van deze 'gave' of kennis. Hij was zelf een zen-boeddhist (sommige bronnen zeggen een zen-monnik) en werd de grondlegger van wat hijzelf daarna "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie' of 'remedie'. Dr. Mikao Usui ontwikkelde zijn therapie oorspronkelijk als een spirituele weg naar geluk, gezondheid, harmonie en verlichting. Meditatie en de Gokai (de 5 principes) waren de kern van dit onderwijs en zijn nog steeds belangrijke leefregels (!) voor reiki-beoefenaars en cliënten.

Voordelen van Reiki

Werken met de wisselwerking tussen de uitwendige en de inwendige levensenergie kan ons helpen onze eigen mentale en fysieke gezondheid te optimaliseren.
Wanneer we 'de kennis van energie' weer opdiepen, kunnen we de band met het lichaam en met het geheel van het lichaam herstellen; het bestaat dan immers niet langer uit aparte stukken. Je bent niet boos omdat er een 'stuk' pijn doet of gespannen is, je weet dat jij hiermee in wisselwerking kan gaan. We worden een goede ruiter voor ons paard en behandelen lichaam en geest weer als een eenheid. Een ander gevolg is dat we het 'geheel' van de schepping ervaren. Ook op dat vlak bestaat niets 'los' van het andere. We voelen een diepe verwantschap met de medemens, met dieren, bomen, planten, de zon, enz... want alles 'deelt' deze energie.


Wanneer we 'drijven' op deze energie, ervaren we dat alles waar we naar op zoek zijn: rust, vreugde, lichtheid, aarding, visie, inspiratie, orde,... reeds aanwezig is en altijd ter beschikking. Reiki geeft ons een innerlijke spiegel, want alles in de buitenwereld spiegelt de binnenkant. Wanneer we blokkades in onze relaties of gezondheid ervaren, nodigt het ons uit te kijken naar onze eigen stroming en reactiepatronen. Een verstoord innerlijk evenwicht zal zich ook manifesteren naar de buitenwereld en komt zo ook steeds weer terug naar het eigen lichaam en de eigen geest.

Reiki behandelingen


Energetisch werk omvat technieken die inwerken op het subtiele lichaam. Dit subtiele lichaam is rechtstreeks verbonden met het fysieke, emotionele en mentale lichaam. Bij een reikibehandeling treedt de beoefenaar op als tussenpersoon voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger en zet in gang wat nodig is.


Door zuiver een kanaal te zijn voor de Reiki energie kan Reiki zichtbaar maken wat onzichtbaar was en weer te laten stromen wat geblokkeerd is. Reiki zou een harmoniserende werking hebben op prâna en op de nâdî's en chakra's en werkt ondersteunend bij klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en ter versterking van de innerlijke rust.


Reiki wordt liggend gegeven bovenop de kleren. (1u= 55€)
Advies: minstens 2 weken (!) na bv. een osteopathie behandeling of âyurvedische behandeling

4 Graden in Reiki

Je kan alle cursussen volgen vanuit persoonlijke redenen en/of wanneer je een verlangen voelt om anderen te gaan ondersteunen. Alle inwijdingen zijn incl. de volledige cursusdocumentatie en certificaat. Opgelet: max. 6 deelnemers per inwijding/cursus! Schrijf tijdig in.


 • Reiki I / Seichem I
  2 lesmomenten. Meer dan 'leren hoe de handen te leggen, en laten stromen'. Het omvat ook de inleiding tot de levensfilosofie en de praktische toepassing ervan in het dagelijkse leven. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het leren uitzuiveren van lichaam en geest, en leer je een basis om bewust met anderen te werken.

 • Reiki II / Seichem II
  Voor wie min 1 jaar Reiki/Seichem I heeft.
  2 lesmomenten. Les 1 ontvang je de inwijding en ontdek je enkele symbolen van Reiki (dewelke ook in verschillende oude Sanskriete teksten terug te vinden zijn). Les 2 leer je dieper werken met nog enkele andere bijzondere symbolen en er een relatie mee opbouwen. Je krijgt daarnaast vele technieken aangereikt om Reiki en je kanaal verder te optimaliseren. Reiki II wordt verondersteld 4 keer dieper te gaan dan Reiki I.

 • Reiki III Master Practitioner (A) / Seichem III Master Practitioner (A)
  Voor wie min 3 jaar Reiki/Seichem I heeft, en minstens 2 jaar Reiki / Seichem II.
  2 Lesavonden. Op dit niveau leer je subtieler werken met je zintuigen en krijg je het Reiki Master symbool. Als je van hieruit werkelijk je leven ten dienste wenst te zetten voor de gemeenschap en richting meesterschap in Reiki streeft, kan je het pad overwegen tot Reiki Master Teacher.

 • Reiki III Master Teacher (B) / Seichem III Master Teacher (B)
  (intensief traject van 6 dagen). Dit is een Roeping. Je zal je vanaf dat punt wijden aan processen in het leven die dicht bij het hart en liefde staan. De training zelf wordt in 6 dagdelen gegeven. Je ontvangt de gehele cursus van alle graden en inwijdingen en leert zelf de cursus doorgeven.
 • Neveninwijdingen
  (1) Yod, (2) Violette Vuur, (3) Witte Broederschap.
  Meer info ontvang je na je Reiki I inwijding.


"The planet does not need more successful. people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds."
~ Dalai Lama

Data


Je schrijft bij voorkeur minimum 10 dagen vóór aanvang in. Dit gezien je enkele richtlijnen krijgt om thuis een week voor aanvang van de cursus mee aan de slag te gaan.


REIKI I: de basiscursus (+ Seichem I)

 • 2 lesmomenten
  prijs is 220€
 • 25 SEP - 9 OKT (09:30-15:30)

REIKI II: (+ Seichem II)

 • Minimum 1 jaar Reiki/Seichem I (!)
  2 lesmomenten

  prijs is 220€
 • 11 MRT - 25 MRT (10:00-14:00)


REIKI oefenmomenten

 • 27 NOV (13:00-16:00)
 • 22 JAN (13:00-16:00)*
 • 27 MEI (13:00-16:00)**

* vm: YOD inwijding voor wie Reiki II heeft
** vm: Violette Vuur inwijding voor wie Reiki II heeft

REIKI III: (+ Seichem III) (A en B)

 • schooljaar 2024-2025
 • Voor wie min 3 jaar Reiki/Seichem I heeft, en minstens 2 jaar Reiki / Seichem II en een gedegen praktijk voor zichzelf heeft op vlak van healing en meditatie.

Wees niet gulzig in Reiki

Reiki is een poort naar een nieuwe dimensie binnen in jezelf en naar de essentie van het leven. Het is een pad dat de nodige tijd vraagt om verdiept te worden. De spiegel dient gepolijst te worden. De praktijk geworteld anders blijft het bij theorie of filosofie. Reiki dient geïntegreerd te geraken in het eigen leven en dan spreek ik over veel meer dan handoplegging leren.


Wie met anderen wenst te werken en ook anderen in dit pad wenst te ondersteunen/helen, dient in de eerste plaats zelf goed geaard en in balans te zijn. Laat dit een motivatie zijn om Reiki in de eerste plaats 'voor jezelf' te volgen en niets te overhaasten. Het is een pad van heling, waar je je tijd voor mag nemen. Een goede fundering leggen is essentieel als je anderen wenst te dragen.


Bij mij persoonlijk zat er 5 jaar tussen elke inwijding - de reden hiervoor is dat ik ook nog doende was met een 5 jarige opleiding tot erkend yogaleraar en als dusdanig ook dat pad wenste te vervolmaken. Voor mijzelf gaf meditatie een zeer grote meerwaarde in de begeleiding en ondersteuning van anderen en ook vooral voor mijzelf als stabiel kanaal. Ook een gezonde vorm van lichaamswerk werkt erg ondersteunend (yoga, tai, chi, qi gung, enz) voor het optimaliseren van de eigen chakra's en prâna.

Meer over Prâna, chakra's, nâdi's, marma, ...


Energie - ook genoemd Chi (China) / Qi (Japan) / Prâna (Yoga/Âyurveda) of Licht (Christendom) is in alles aanwezig. In de lucht die we inademen, in ons voedsel, in de natuur, planten, bomen, kruiden, in stenen, in het licht van de zon, in het water dat we drinken, maar ook in het lichaam zelf is dit de 'stroom' tussen de deeltjes. Deze stroom kennen sommigen ook als prâna. Prâna is in het lichaam niet hetzelfde als zuurstof of adem maar is de essentie die alles doordringt. Een principe van waaruit vitaliteit, activiteit en het leven zelf wordt onttrokken. Een vitale energie of levenskracht is de beste vertaling.


Deze energie wordt voortdurend opgebouwd, geconsummeerd en weer afgebroken. Het fysieke lichaam wordt opgebouwd rond het prânische lichaam of uit het prânische lichaam. Onze levensenergie gaat verloren door het denken en de wil (we verliezen letterlijk levenskracht/energie door stress en verkeerde denkgewoonten). Ook elke spierinspanning vraagt prâna. Onjuiste, onvoldoende of overmatige beweging is nefast voor een goede prâna. Het zenuwstelsel, de organen, alle processen van groei, opname, circulatie, vertering, beweging, maar ook de zintuigen, de zenuwkracht en geleiding van ons systeem - is afhankelijk van prâna. De zonnevlechtchakra (ter hoogte van de navel) is de voorraadkast van prâna en ook de distributeur. Het werkt als een 'brein' waar kracht en energie geproduceerd wordt, opgeslagen en vervolgens verdeeld wordt in het lichaam. Maar ook weggegeven wanneer we ons hier niet voldoende van bewust zijn (bv. bij een teveel aan prikkels of een gebrek aan stabiliteit en rust). Prâna is een kracht die, wanneer ze voldoende groot is, zowel lichaam, brein als psyche versterkt waardoor iemand deze kracht en vitaliteit uitstraalt. Deze kracht kan men doorgeven aan anderen via oa. de handchakra's, maar ook via de stem, de ogen, en de aanwezigheid.


Prâna verplaatst zich door het lichaam via de nâdî's. Dit zijn kanalen waardoor 'iets' stroomt in het lichaam (bloed, lymfe, enz). Ook buiten het lichaam wordt er gesproken over de kanalen van de geest en de kanalen van het zijn. Er zijn dus ook 'subtiele, energetische nâdî's. Lichaam, geest en emoties zijn zo verbonden.


Prâna of de vitale energie komt samen en aan de oppervlakte op een aantal specifieke punten in het lichaam. Dit zijn de marmapunten of de 'zetels van vitale energie' waar specifieke weefsels elkaar ontmoeten (bloedvaten, zenuwen, gewrichten, botten, pezen, spieren, enz). Waar de energie verstoord is, geven de punten aan de oppervlakte blokkades.


De belangrijkste marmapunten zijn de chakra's. Dit zijn plaatsen waar 1 of meer nâdî's zich kruisen. Het zijn centra van subtiele prâna-activiteit die verbonden zijn met het sympathische, parasympathische en autonome zenuwstelsel én met de persoonlijkheid.
In het jaartraject Studie Achtvoudig Pad en chakra's, bandha's & subtiele technieken komen deze zaken uitvoerig aan bod.

De marmapunten zelf kan je bestuderen tijdens de verdiepingsdag marmapunten.

De Abhyanga/marmamassages werken diep in op al deze zaken.

Ook degelijk aangeleerde yogische technieken van âsana, prânâyâma, mudrâ, mantra en meditatie.
Als Erkend Yogaleraar (8 jaar geschoold) kan u bij mij terecht voor het aanleren van al deze zaken.