Authentieke yoga & meditatie

Yoga & Meditatie vanuit 2 grote tradities

Yoga is meer dan 5000 jaar oud en - net als âyurveda - een complete levensleer richting zelfrealisatie. In essentie is yoga het leren beheersen en tot stilstand leren brengen van de activiteiten in de geest. Dit geeft een gevoel van vreugde, diepe rust en eenheid.


Yoga betekent echter ook bekwaamheid in handelen. Door het integreren van de leer van yoga leer je bewuster te handelen voor jezelf, je gezondheid, maar ook in je relaties en in de wereld.


Je gaat in yoga zo diep als je zelf wenst, van wekelijkse lessen tot meer uitgebreide cursussen tot privé-onderricht of ondersteuning op maat.


Ik ben gedurende 8 jaar diepgaand geschoold in de technische grondvesten en filosofie van yoga, in anatomie/fysiologie en haar toepassing in yoga, in de technieken van prânâyâma, mudrâ, relaxatie en meditatie en dit vanuit 2 grote, authentieke tradities.

Erkend Yogaleraar


Yoga leraars met een door de Yogafederatie van de Nederlandstaligen van België (YFNB) erkend diploma bieden een garantie op kwaliteit van de lessen. De YFNB is stichtend lid van de Europese Yoga Unie en het overkoepelende orgaan dat waakt over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude yogatraditie uit India.

Meer over de tradities

De 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya’s.


Vanuit deze traditie leer ik diepe relaxatie en stiltemeditatie aan.
Zoals onderwezen door Swâmî Râma en Swâmî Veda Bharatî.


De Himâlaya Traditie is de eerste en oudste meditatieve traditie, die vele tradities heeft geïnspireerd en heden ten dage nog steeds inspireert.


Ze combineert de wijsheid van de Yoga Sûtras van Patañjali, Raja Yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen tot een geïntegreerd geheel.


Ik ben in deze traditie geïnitieerd in 2017 door Swâmî Mâ Râdha Bharatî.

De Viniyoga traditie van Shrî Krishnâmachârya.


Vanuit deze traditie leer ik âsana, prânâyâma, mudrâ en het energetisch werken met de prânastromen en chakra's aan. De term Viniyoga betekent 'aanpassing' en verwijst naar het feit dat elke beoefenaar van yoga zich 'aanpast' of oefent volgens de eigen mogelijkheden zonder geweld te plegen op lichaam, adem, geest. De term zelf komt uit het geschrift “Yoga Rahasya” van Shrî Nâthamuni (900 A.D).


Krishnâmachârya stamt uit deze familie en was één van de meest invloedrijke yogaleraars ooit. Hij wordt de vader van yoga genoemd en bracht yoga naar het Westen.

Indra Devi, K. Pattabhi Jois (Ashtanga Yoga), B.K.S. Iyengar (Iyengar Yoga) werden oorspronkelijk geschoold door hem. Hij was ook âyurvedisch leraar en de vader van T.K.V. Desikachar, die de viniyoga na zijn dood verder ontwikkelde.


Eén van de leerlingen van T.K.V. Desikachar is Claude Maréchal, die Krishnâmachârya nog rechtstreeks gekend heeft tot aan zijn overlijden.

Hij onderwees oa. mijn leraar, Flor Stickens, die mij gedurende 8 jaar opgeleid heeft in de 2 hogervermelde tradities.

Wekelijkse lessen


In de wekelijkse lessen wordt er gewerkt met houdingen (âsana), ademtechnieken (prânâyâma), relaxatie en meditatie om tot bepaalde realisaties te komen. Lees hier meer over wat yoga in essentie is. Ik geef les vanuit 2 authentieke tradities en teken zelf de oefenschema’s, dewelke opgebouwd worden op een doelgerichte en verantwoorde manier. Je neemt niet zo maar de ene yoga houding na de andere aan maar leert alle (!) technieken van âsana (houdingen), prânâyâma (ademtechnieken), relaxatie en meditatie stapsgewijs aan. Ongewone houdingen worden degelijk voorbereid en gecompenseerd. Moeilijkere houdingen worden over verscheidene schema's aangeleerd en er worden alternatieven aangereikt voor wie bepaalde klachten of beperkingen heeft. Je kan voor of na de les ook steeds bij mij terecht voor vragen.


EXTRA:

 • Wie met spanningsgerelateerde klachten zit, kan aanvullend op de wekelijkse lessen het traject Leren Ontspannen overwegen.
 • In de wekelijkse lessen krijg je basis filosofische achtergrond mee.
  Wie dieper in de leer van yoga wenst te duiken, kan aanvullend op de wekelijkse lessen ofwel het korte traject van 3 lesavonden Studie Achtvoudige Pad/Yogafilosofie volgen of bij grote motivatie ineens het hele traject van 9 lesmomenten.

Complete yoga geeft je


Een gezonder en sterker lichaam. Je komt tot meer kennis over je lichaam en leert het van onnodige spanningen te bevrijden. Yoga werkt zuiverend en versterkend voor spieren, organen en gewrichten. Âsana's, ademtechnieken, relaxatie en meditatie verbeteren de vitaliteit en innerlijke kracht en werken helend bij pijn, vermoeidheid, slapeloosheid, hyperventilatie, depressie, spijsverteringsklachten en allerlei spanningsproblemen (lees meer over stress hier)


Een meer tevreden, rustige en blije geest die vanuit meer stabiliteit, gelijkmoedigheid en efficiëntie zal gaan handelen. Je leert prestatie, onrust of oordeel loslaten en het denken blijvend te transformeren (lees meer over mindfulness hier)


Een hervonden verbinding met dat wat je in wezen bent. De stilte die je door meditatie ontdekt op de achtergrond in jezelf leer je verdiepen zodat je vanuit deze rust leert leven en handelen. (Lees meer over de totale yogaleer hier)


Meebrengen naar de les


Een klein kussentje en een dekentje.

En natuurlijk een matje dat anti-slip is.

 • Jaag je hier niet voor op kosten. Wanneer je blijvend yoga wenst te doen, kan ik je adviseren waar je een goede mat kan kopen (+/-30€)

Via de inschrijvingsmodule kan je de praktische info downloaden (parking, etc)

Praktische info


Prijs per semester is 170€ (16 weken les - een les duurt 1,5u zonder pauze).

 • Geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen, zie de leskalender.


BEGINNERS

 • Woensdagavond 18u15-19u45
  1e semester: 20 sep '23 -.24 jan '24
  Proefles 30 aug'23 en 20 sep'23
  2e semester: 7 feb '24 - 19 jun '24
  Proefles 31 jan '24
 • Een proefles (10€) kan enkel mits er nog vrije plekken zijn. Ook hiervoor dien je in te schrijven via onderstaande link.
  Schrijf je na de proefles finaal in, krijg je de 10€ terug.
  Weet je zeker dat je wilt starten, schrijf dan meteen finaal in om je plek in de reeks te verzekeren.

 
8 SCHEMA's - BASIS van ÂSANA - PRÂNÂYÂMA - RELAXATIE - MEDITATIE. Aansluitend kan je naar de gevorderden of je herhaalt de beginners.

GEVORDERDEN

 • vrijdagavond 20u15-21u45
  1e semester: 15 sep '23 - 26 jan '24
  * Geen les op 29 sep '23
  2e semester: 2 feb '24 - 14 jun '24
  * Geen les op 9 feb '24
  * Wél les op 10 mei '24

 • woensdagavond 20u15-21u45
  1e semester: 20 sep '23 - 24 jan '24
  2e semester: 7 feb '24 - 19 jun '24
  * Geen les op 1 mei '24
 • alle data week na week:
  zie de leskalender.


11 SCHEMA's: SPECIFIEKE THEMA'S - VERFIJNING van ÂSANA -  PRÂNÂYÂMA - RELAXATIE - ZITMEDITATIE

Zomerlessen

Blijf geïnspireerd


Om er voor te zorgen dat men niet stilvalt met de beoefening van yoga tijdens de zomermaanden, bied ik enkele zomerlessen aan. Plekken zijn beperkt tot 18 deelnemers (!)


Wie basis-ervaring heeft met yoga, kan hier voor inschrijven.

ZOMERLESSEN

 • maandag 3/7 volle maan guru purnima
  (filosofie, einde 40 dagen intentie)
 • maandag 17/7 van 18:15-19:45
  nieuwe maan meditatie 20:00-22:00
 • dinsdag 1/8 van 18:15-19:45
  volle maan meditatie 20:00-22:00

 • woensdag 16/8 van 18:15-19:45
  nieuwe maan meditatie 20:00-22:00


10€ voor een les van 1,5u.
20€ voor de maan meditaties, lees meer

Privébegeleiding

Yoga-onderricht


Voor meer gevorderde beoefenaars om specifieke technieken van âsana - prânâyâma - meditatie te verfijnen. Voor wie de leer van yoga en de yogateksten wenst te bestuderen samen met een leraar.

Voor wie zit met bepaalde levensvragen of een specifieke, persoonlijke zoektocht.

Lees hier meer over yoga. Klik hier voor meer info over de privé begeleiding.

Yoga-therapie / Yoga-Chikitsa


Voor wie specifieke beperkingen of klachten heeft m.b.t. lichaam en geest.


Naast erkend yogaleraar ben ik âyurvedic technician®.

Als erkend naturopaat bekijk en begeleid ik de mens als één geheel (meer over privé begeleiding)


De Sanskriet term voor therapie in de medische literatuur is Chikitsa, wat verwijst naar de toepassing van bewustzijn (chit) of zorgzaamheid. Yoga therapie wordt Yoga Chikitsa genoemd. Toch komt chikitsa als specifieke term zelden voor in traditionele yogateksten. Deze noemen ziekte wel als één van de belangrijkste obstakels in yoga beoefening, maar maken het behandelen van ziekte als medisch systeem niet tot het hoofddoel van yoga, wat gericht is op de ontwikkeling van bewustzijn en zelfrealisatie.


De term chikitsa komt vooral voor in Âyurvedische teksten, die een Chikitsa Sthana of sectie bevatten die betrekking heeft op therapie of behandeling. (Âyurveda zelf is een complete gezondheidsleer en zusterwetenschap van yoga, lees hier meer). Traditionele Âyurveda omvat yoga als onderdeel van zijn Sattavajaya Chikitsa of therapie voor het verhogen van sattva guna, wat de belangrijkste psychologische therapie is, het verminderen van de rajas en tamas.

In dit verband legt Âyurveda de nadruk op de sattvische levensprincipes van de Yamas en Niyamas, samen met alle acht onderdelen van yoga. Het is niet âsana gecentreerd, maar omvat, naast uitgebreide adviezen m.b.t. alle voorvermelde zaken, âsana op maat van de klachten ter bevordering van het herstel.


Moderne yogatherapie is meestal een aanvullende fysiotherapie voor klachten zoals gediagnosticeerd en behandeld door de moderne geneeskunde. Daar is niets mis mee maar het kan de traditionele connectie van yoga therapie en Vedische chikitsa met Âyurveda verdoezelen.  Er is geen traditionele yoga-diagnose behalve Âyurveda, die alle methoden van observatie, aanraking, pols en patiëntonderzoek toepast volgens de Vedische principes van drie dosha's, drie guna's, vijf elementen, vijf prâna's, vijf kosha's, âgni, citta en Atman.


Voor de beste resultaten in yogatherapie wordt zowel een klassieke medische diagnose van de aandoening aangeraden, als ook een âyurvedische diagnose.

~ Bron Dr. David Frawley (Pandit Vamadeva Shastri)


Wie komt voor yoga-chikitsa wordt op maat begeleid vanuit yoga als âyurveda.

Klik hier voor meer info over de privé begeleiding.

Maandelijkse nieuwe & volle maanmeditaties


De bijeenkomsten zijn voedend voor lichaam, geest, hart en ziel.

In totaal zijn we 2u samen waarvan we de laatste 30min stiltemeditatie beoefenen volgens de traditie van de Himâlaya's, voorafgaand door prânâyâma, reciteren en losmakende oefeningen. Het eerste uur wordt besteed aan vragen en filosofie rond telkens één specifiek thema m.b.t. de leer van yoga.


De avonden zijn een ideale gelegenheid voor wie reeds basiservaring heeft met stiltemeditatie (zie de wekelijkse lessen, of de cursus leren mediteren) om 2 maal per maand in groep je praktijk te verdiepen en ook de basis-filosofie te leren.


De nieuwe maan betekent een frisse start. Nieuwe intenties, nieuwe sâdhana/praktijk.

De volle maan weerkaatst het licht van de zon, de eerste guru of leraar.
Guru betekent dat wat ons leidt van duisternis (gu) naar licht (ru).


Wereldwijd stemmen mensen vanuit de traditie van de Himâlaya's zich af op dit moment van nieuwe en volle maan om samen te mediteren. Het meditatief veld is dan duizend maal sterker dan anders wordt er gezegd.

  Praktische info


  NIEUWE MAAN

  21 JAN - 20 FEB - 21 MAA - 19 APR - 19 MEI - 17 JUN - 17 JUL - 16 AUG - 14 SEP -  14 OKT - 13 NOV - 12 DEC

  • van 20:00 - 22:00


  VOLLE MAAN

  6 JAN - 5 FEB - 7 MRT - 5 APR - 5 MEI - 3 JUN - 3 JUL - 1 & 30 AUG - 29 SEP - 28 OKT - 27 NOV - 26 DEC

  • van 20:00 - 22:00

  Prijs per avond is 20€.

  Cursus Leren Mediteren


  Meditatie is een diepgaand proces van verinnerlijking. Zoiets leer je niet uit een boek, maar met een ervaren leraar.


  Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard (het Zelf) wat een toestand van stabiliteit, (eenheids)bewustzijn en gelukzaligheid geeft.
  Lees meer over de essentie van yoga.


  Je leert technieken aan die je helpen om lichaam en geest diep te ontspannen.  Gedachten, emoties of sensaties die daarna nog oprijzen leer je observeren zonder hier op in te gaan. Je groeit progressief in stiltemeditatie en leert deze technieken aan vanuit de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's.


  LES INHOUD, INCL 25 PAGINA's DOCUMENTATIE.


  LES 1 Inleiding op de cursus - Definitie van meditatie - Een goede voorbereiding is het halve werk - Leren ademen - Adembewustzijn als essentieel onderdeel van de praktijk van meditatie - PRAKTIJK Verdieping Leren observeren/Mindfulnessmeditatie - Losmakende en versterkende oefeningen - verdieping diafragmatische ademhaling en makarâsana - Relaxatie - Basis Stiltemeditatie traditie van de Himâlaya's - BIJLAGE de 4 kwaliteiten van de adem - BIJLAGE achtergrond de traditie van de Himâlaya's - BIJLAGE leven van Swâmî Râma


  LES 2 Inspirerende teksten - Meer over Mindfulness en de link met Meditatie - Wat is belangrijk voor een goede praktijk - PRAKTIJK Herhaling Leren observeren/Mindfulnessmeditatie - Losmakende en versterkende oefeningen - Verdieping diafragmatische ademhaling en makarâsana - Relaxatie - Zitmeditatie met tellen - Zitmeditatie met mantra en paden - BIJLAGE Westerse visie rond het middenrif - Bijlage Traditie Himâlaya's visie middenrif - en versterken middenrifademhaling


  LES 3 Inspirerende teksten - Opbouw, theorie en praktijk hoe te zitten - PRAKTIJK Losmakende en versterkende oefeningen - Verdieping diafragmatische ademhaling en makarâsana - Relaxatie - Zitmeditatie met telkens 4 AH in belangrijke centra - Relaxatie - basis Stiltemeditatie traditie van de Himâlaya's BIJLAGE Prânâyâma - Energetische effecten van ademen door aparte neusgaten - Idâ en pingala en sushumnâ


  LES 4 Inspirerende teksten - PRAKTIJK Losmakende en versterkende oefeningen - Verdieping diafragmatische ademhaling en makarâsana - Relaxatie - Prânâyâma Idâ <=> pingala <=> sushumnâ  gevolgd door basis Stiltemeditatie traditie van de Himâlaya's - Relaxatie - Verdieping Neti/Neti Stiltemeditatie - BIJLAGE over mantra's en japa - BIJLAGE de 5 koshas


  LES 5 Inspirerende teksten - Theorie Nâdi Sódhanam prânâyâma volgens de traditie - PRAKTIJK Losmakende en versterkende oefeningen - Verdieping diafragmatische ademhaling en makarâsana - Relaxatie - Prânâyâma INâdi Sódhanam prânâyâma volgens de traditie - gevolgd door Neti/Neti Stiltemeditatie - BIJLAGE Atma Tattva Avalokanam en verdieping gedurende 2 weken in het dagelijkse leven + info stiltedagen en 2-wekelijkse meditatie-avonden om je praktijk te onderhouden en te vervolmaken.

  Praktische info


  Voor deze groepscursus heb je voorkennis (!) nodig vanuit de reeks "Leren Ontspannen & Ademen"


  De reeks wordt 2x/jaar gegeven, telkens aansluitend op deze reeks.

  2023

  Vrijdagen 24 NOV - 8 DEC - 22 DEC - 12 JAN - 26 JAN

  • van 18:15 - 19:45


  2024

  Vrijdagen 19 APR - 3 MEI - 17 MEI - 31 MEI - 14 JUN

  • van 18:15 - 19:45

  Prijs van de reeks is 175€.


  EXTRA

  Zondag 17 DEC en 16 JUN

  Stiltedag in 2 grote tradities

  Stiltedagen/Dagretraites

  Kom tot diepe ervaring


  Dompel je een hele dag onder in meditatieve en andere yogische technieken. Relaxatie en meditatie volgens de traditie van de Himâlaya’s, en beoefening van âsana’s volgens de viniyoga traditie (Shrî Krishnâmachârya)


  Wie basis-ervaring heeft met yoga en stiltemeditatie, kan zich hier voor inschrijven.

  Er is 1 stiltedag voorzien in de periode rond Midwinter / Winterzonnewende.

  En eentje in de periode rond Midzomer / Zomerzonnewende.


  Dit zijn belangrijke overgangsmomenten in een jaar (zie meer cursus Âyurveda)

  2023

  Zondag 17 DEC'23


  2024

  Zondag 16 JUN


  prijs is 108€


  PROGRAMMA

  8u30 dagopening - 8u45 viniyoga, gevolgd door prânâyâma, gevolgd door meditatie - 10u pauze - 10u15 japa met een korte mantra, gevolgd door meditatie - 11u meditatieve wandeling met mantra - 11u30 middagmaal + digestief ademen - 12u15 âyurvedische wandeling met mantra - 13u15 pauze - 13u30 yoga nidrâ (diepe ontspanning) - 14u15 viniyoga, gevolgd door prânâyâma, gevolgd door meditatie - 15u30 korte pauze - 15u45 vervolg japa met een lange mantra + praktijk, gevolgd door meditatie - 16u30 dagsluiting


  Zie ook de andere dagretraites

  Cursus Leren Ontspannen & Ademen


  Waarom leren ademen?

  De ademhaling is de belangrijkste van alle lichaamsfuncties. De adem gaat echter snel uit balans. Wanneer ons lichaam 'stress' of 'bedreiging' ervaart, activeert het de fight/flight modus. We krijgen een hoge ademhaling of een borstademhaling. Deze is nuttig en nodig bij werkelijk levensbedreigende vecht- of vluchtsituaties. Echter zien we dat 'de gemiddelde moderne westerse mens' deze fight/flight modus steeds meer en meer activeert bij gewone dagdagelijks stress-situaties wat vele nadelige gevolgen heeft voor zowel lichaam en geest. Vele mensen zijn gespannen en onrustig en kennen maar al te goed de samengetrokken, gespannen borst en nek, de hoog opgespannen schouders, of andere spierspanningen. Chronische hyperventilatie ligt heden ten dage aan de basis van allerlei stoornissen (mentale onrust, concentratiestoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, spieruitputting, spierspanning, spierpijnen, ontstekingen, oorsuizen, tintelingen, misselijkheid, paniekaanvallen, enz..)


  Een juiste ademgewoonte zorgt voor een verlenging van de levensduur, voor diepe mentale en fysieke ontspanning, een goede vitaliteit en een goede immuniteit.

  Om een rustige ademhaling te hebben, hebben we een rustige geest nodig.


  Waarom leren ontspannen?

  Stress is "de innerlijke spanning die ontstaat door de wisselwerking tussen een individu en zijn omgeving. Elke dag komen er prikkels op ons af vanuit de werkvloer, het gezins- en sociale leven, en vanuit de wereld. Maar anderzijds ook vanuit ons hoofd waarin we ons vaak 'omgeven' met specifieke gedachten, overtuigingen en reactiepatronen (inwendige prikkels). Stress is van nature positief en zet ons aan tot gerichte actie. Het verbetert focus en prestatie. Maar wanneer stress chronisch wordt, kan het onze gezondheid en ons geluk schaden. Niet enkel wie perfectionistisch of prestatiegericht is - maar ook hooggevoelige personen lopen kans zichzelf te verliezen en in een overbelastingstoestand terecht te komen. Sinds 2010 inspireer ik mensen in levenswijzen die het algemeen welzijn bevorderen. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel fysiek als mentaal en ook op vlak van relaties goed met een persoon gaat en dat er welbevinden is, wat vertaald kan worden als geluk.

  Praktische info


  De reeks wordt 2x/jaar gegeven, telkens voorafgaand aan de reeks Leren Mediteren

  De cursus Leren Ontspannen en Ademen geeft je de basis zodat wie wenst hierna kan doorstromen naar de reeks Leren Mediteren.


  2023

  Vrijdagen 15 SEP - 29 SEP - 13 OKT - 27 OKT - 10 NOV

  • van 18:15 - 19:45


  2024

  Vrijdagen 2 FEB - 23 FEB - 1 MRT - 15 MRT - 29 MRT

  • van 18:15 - 19:45

  Prijs van de reeks is 175€.


  EXTRA

  Zondag 17 DEC en 16 JUN

  Stiltedag in 2 grote tradities

  Tijdens de lessen wordt er op verschillende gebieden gewerkt: diepe relaxatie en het herstellen van een juiste ademgewoonte via kwalitatieve technieken. Je zal klassieke technieken leren, vanuit oa. de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's. Ook geef ik vanuit mijn achtergrond als Stress-en Mindfulnesscoach gerichte adviezen mee om je welzijn en geluk te verhogen. Na elke les zal je het gevoel hebben dichter te zijn bij de rust die altijd al aanwezig was in jezelf, maar door omstandigheden verborgen wordt. Dit creëert een verlangen de technieken en adviezen te integreren en ze blijvend in je routine te verankeren!


  LES INHOUD, INCL 25 PAGINA's DOCUMENTATIE.


  LES 1 THEORIE Waarom leren ontspannen en ademen - Enkele symptomen van chronische stress opgesomd - De werking van ons autonome zenuwstelsel + de werking van ons onze 'gaspedaal en rem' - De adem is de motor van het lichaam en wordt dagelijks beïnvloed door de spanningen in de geest - Werking van de ademhaling en correctie van een mondademhaling - de 4 ademmethodes, introductie - PRAKTIJK Het lichaam leren observeren en op zoek naar spanningen, deel 1  - Losmakende en versterkende oefeningen die een diepgaand effect hebben op spieren, gewrichten, organen, adem en geest, deel 1 - Basisrelaxatie kort -  Lage ademhaling - Buikademhaling met ujjâyî - Relaxatietechnieken Yoga nidrâ, deel 1 Basisrelaxatie - Leren observeren/Mindfulnessmeditatie - BIJLAGE Wandelmeditatie - HUISWERK in kaart brengen van je stressoren en reactiepatronen


  LES 2 THEORIE hoe kunnen we aan de slag met de geest en meer bewuste reactiepatronen ontwikkelen - Vraag & Antwoord - Toelichting diafragmatische ademhaling - PRAKTIJK Losmakende en versterkende oefeningen, deel 2 - Basisrelaxatie kort - Makarâsana; losmaken van het diafragma en inoefenen diafragmatische ademhaling - Herhalen komen tot louter observeren/Mindfulnessmeditatie - Relaxatietechnieken Yoga nidrâ, deel 2 ShavaYâtrâ, reis langsheen 61 punten - Basistechniek meditatie 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's, deel 1 - HUISWERK in kaart brengen van je stressoren en reactiepatronen + actiepunten


  LES 3 THEORIE Herhaling driehoeksverhouding lichaam-adem-emoties + het belang van standvastige routines en bewuster omgaan met je adem/geest en het leven in het algemeen - Vraag & Antwoord  - PRAKTIJK Losmakende en versterkende oefeningen, deel 3 - Basisrelaxatie - Efficiënte technieken om de borst en longen te openen -  Borstademhaling, en aansluitend borst+buikademhaling samen gebruiken + concentratieoefening - Relaxatietechnieken Basisrelaxatie herhaling.


  LES 4 THEORIE over prâna;onze levenskracht of vitaliteit: hoe wordt deze opgebouwd en wat kunnen we doen voor een gezond en sterk lichaam/geest - 13 pijlers, introductie - PRAKTIJK Herhalen komen tot louter observeren/Mindfulnessmeditatie - Losmakende en versterkende oefeningen, deel 4 - verdieping makarâsana; diafragmatische ademhaling versterken - van diafragmatische ademhaling naar meditatief ademen - Relaxatietechnieken Yoga nidrâ, deel 3 Shitilî Karana of de actie van het diep losmaken en punt tot punt ademen - Basistechniek meditatie 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's, deel 1 - BIJLAGE wat is prânâyâma


  LES 5 THEORIE De voordelen van de volledige ademhaling voor lichaam en geest - PRAKTIJK Herhalen komen tot louter observeren/Mindfulnessmeditatie - Losmakende en versterkende oefeningen, deel 5 - Herhalen buik ademhaling, borst ademhaling + aanleren van de flankademhaling + komen tot de volledige ademhaling + concentratieoefening - PRAKTIJK Volledige yoga nidrâ: Basis ontspanning + 61 punten (ShavaYâtrâ) + (Shitilî Karana) + de laatste erg subtiele technieken om te komen tot de ruimte van het hart - Basistechniek meditatie 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's, deel 1  - BIJLAGE de nervus vagus - belang van verderzetten van deze reis in zelfzorg - info voor wie door wenst te stromen naar de reeks Leren Mediteren die aansluitend start.

  Studie Achtvoudig Pad, Chakra's, Bandha's en andere subtiele technieken


  1. Studie van het achtvoudig pad
  De populariteit van âsana (lichaamshoudingen) doet beoefenaars van yoga soms de meer belangrijke zaken uit het oog verliezen, waaronder allereerst de yamas en niyamas. Deze geven de beoefenaar een basisfilosofie om een weg te vinden in de wereld richting bevrijding van al het lijden dat men ervaart. (Lees meer).


  Patañjali definieert yoga als het tot stilstand brengen van de activiteiten van de geest - dan rust men in zijn ware aard wat een toestand van stabiliteit, bewustzijn en gelukzaligheid geeft. Men wordt niet langer uit deze toestand gebracht door omstandigheden in de uiterlijke wereld. Het achtvoudige Pad geeft systematische instructies om tot deze staat van rust, zelfbeheersing en zelfrealisatie te komen.

  1. De Yamas geven een meer bewuste en zuivere levenshouding naar de buitenwereld toe
  2. De Niyamas realiseren je in zuiverheid, tevredenheid, inspanning, zelfstudie en overgave
  3. De Âsanas (yogahoudingen) en
  4. Prânâyâma (technieken ter expansie van Prâna) sterken en zuiveren het lichaam, de levenskracht en maken de geest helder en éénpuntig
  5. Zodra de geest de aandacht naar binnen richt, worden de zintuigen beheersd (Pratyâhâra) zodat ook zij niet langer voor afleiding zorgen.
  6. Zo ontstaat er Concentratie (Dhârana) op een welbepaald object.
  7. Eens concentratie ononderbroken blijft, spreken we van Meditatie (Dhyâna). Er is enkel nog de waarnemer en het object van waarneming.
  8. Wanneer de waarnemer ook zichzelf vergeet en enkel in de geest nog het object van waarneming rest, spreken we van éénwording (Samâdhi).


  2. Studie van de Chakra's

  Fragment: Sahasrâra chakra: "Gevestigd zijn in deze chakra laat alle activiteiten in de geest tot stilstand komen. Er is geen kenner meer, geen kennis, niets dat nog gekend dient te worden. Alles valt samen. Men ervaart de zuiverste gelukzaligheid, volstrekte bewegingsloosheid (leegte). Tot en met de 6e chakra vertoeft men nog in een soort meditatieve 'trance' waar er nog bewustzijn actief is. In Sahasrâra beweegt Prâna en Kundalinï omhoog en bereikt het hoogste punt. Gevoelens, emoties, lossen op. Eénwording wordt bereikt; het individuele zelf valt weg."

  Praktische info


  Lessen van telkens 3,5u op maandagavond. De laatste 2 lessen worden gebundeld in 1 lesdag op zaterdag.

  De eerste 3 lessen kunnen ook los gevolgd worden voor wie enkel interesse heeft in de yogafilosofie.


  2023-2024

  Maandag 6 NOV - 4 DEC - 8 JAN

  Maandag 5 FEB - 4 MRT

  Donderdag (!) 28 MRT

  Maandag 22 APR

  • van 18:15 - 21:45

  en één volle lesdag op Zaterdag 25 MEI

  • van 09:00 - 17:00

   Prijs van de reeks is 560€.

   Wie enkel de eerste 3 lessen volgt, betaalt 210€


   EXTRA

   Zondag 16 JUN

   Stiltedag in 2 grote tradities

   3. Studie van de Bandha's

   De bandha's zijn technieken om gebieden af te sluiten waardoor energie vastgehouden wordt, zodat deze gestuurd kan worden. Er zijn 3 bandha's.
   Zij openen sushumnâ door idâ en pingala stil te leggen, zodat prâna vâyu en apâna vâyu met elkaar samengaan, kundalinî gewekt wordt en kan opstijgen. Al deze begrippen worden in de cursus uitvoerig toegelicht.


   Naast filosofie en uitgebreide theorie, bevat deze cursus erg veel praktijk. Je krijgt ook telkens de praktijkschema's mee.


   LES INHOUD, INCL 50 PAGINA's DOCUMENTATIE.


   LES 1 & 2 & 3

   Basisbeginselen van de Yogafilosofie - Achtergrond Yoga, belangrijkste werken - De 6 traditionele vormen van yoga - Hatha yoga versus Raja Yoga - De 4 levensdoelen - Het ontstaan en verdwijnen van een persoon – wat is Zelfrealisatie – Boeddha natuur - Studie van het achtvoudig pad (verspreid over de eerste 3 lessen en wordt verdiept via praktijk en filosofie in lessen 1 t.e.m. 9) - Kundalinî - nâdî's - prâna - de 5 prânastromen -  chakra's - de 5 kosha's/lichamen - de 3 belangrijkste nâdî's (Ída, Pingala, Sushumnā) - wat is prânâyâma

   LES 4 - Mûlâdhâra Chakra, (volledige studie: betekenis, locatie, element, kleur, loka, yantra, vâyu, mantra, mudrâ, wanneer uit balans, zelfonderzoek, filosofie, huiswerk) - Mûlâ Bandha en Jâlandhara banda (basis)

   LES 5 - Svâdhiṣṭhâna chakra, volledige studie

   LES 6 & 7- Maṇipûra chakra, volledige studie incl. lesstof rond Samâna vâyu / Jaṭharâgni / Bhastrikâ / Uddiyâna Bandha / Tadâka mudrâ / Nâbhicakra / Laghu sankhapraksâlana

   LES 8 - Anâhata chakra, volledige studie

   LES 9 - Viśuddhi chakra, volledige studie incl de techniek van Kanthakûpa en Jâlandhara Banda (verdieping) - toelichting mantra's/japa + mantra om de elementen/chakra's te balanceren

   LES 9 - Ājñâ chakra, volledige studie incl. lesstof en praktijk Mahâ Mudrâ - Soma chakra, volledige studie - Sahasrâra chakra, volledige studie