Begeleiding Sjamanisme & Natuurtradities

Natuurtradities & Sjamanisme


Wanneer we niet verbonden zijn met de Natuur en het Leven, zijn we ook afgescheiden van onze eigen Natuur en Levenskracht wat leidt tot onrust, disbalans, ziekte. De Verbinding weer herstellen in alle lagen brengt transformatie op gang. Er zijn wel meer dan 100 natuurtradities (Taoïsme, Boeddhisme, Shintoïsme, Sjamanisme, Hindoeïsme, Keltisch Paganisme, Druïdisme). Deze voor-christelijke tradities symboliseren het Oude Weten. Bewandel mee een Oud Pad.


Âyurveda wordt ingedeeld onder de noemer "alchemistisch sjamanisme" gezien het naast de persoonlijke adviezen voor herstel van de levenskwaliteit de mens weer leert leven volgens de seizoenen en de natuur en werkt met verscheidene delen van die Natuur. Bronnen vermeldden dat Âyurveda tot 12.000 jaar oud kan zijn. Het sjamanisme zelf bestaat echter meer dan 45.000 jaar en is de oudste kennis van de samenhang van al wat leeft. De sjamaan was dorpsgenezer, therapeut, priester en een tolk tussen de werelden. U komt hier terecht bij een moderne sjamaan, zeg maar. Eén die werkt als

 • Erkend Naturopaat & Âyurvedic Technician® (Dorpsgenezer)
 • Stress- en Mindfulnesscoach (Therapeut)
 • Erkend Yogaleraar vanuit 2 grote tradities (Priester)
 • En in 2001 - dit geheel ter zijde - ooit in een vorig leven nog afstudeerde als Zakelijk Vertaler & Tolk (Tolk)


Van kindsaf heb ik een buitengewone sterke band met de Natuur. Zij heeft mij altijd gedragen en gevoed. Ik 'praat' al voor zolang ik me kan herinneren met fauna en flora en met de 'Spirit that moves through all things'. Ik heb altijd genavigeerd vanuit een andere focus en filosofie in het leven. Al heel vroeg verdiepte ik me in Oosterse filosofie, mystiek en natuurtradities wat me natuurlijk voor velen tot een zonderling maakte. Al heel vroeg ontstond in mij het verlangen lijden weg te nemen waar ik kon en de mens aan zichzelf terug te geven. In al zijn functies gaat het bij de sjamaan om het herstellen van disbalans en dit zowel in het individu als in het geheel (de aarde, de maatschappij). Het sjamanisme is de oudste vorm van healing, transformatie  en probleemoplossing die er bestaat. Vele mensen zijn onrustig, uitgeput of in disbalans en ervaren lijden; psychisch, fysisch en/of spiritueel. Lijden, onrust of ziekte ontstaat wanneer we afgescheiden zijn. Van onszelf, onze adem, ons lichaam, ons gevoel, maar ook wanneer we afgescheiden zijn van de Natuur, de Ander, het UniversumDe Verbinding weer herstellen in alle lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) brengt transformatie op gang. Een proces van ontwaken. Dit kent verschillende stadia.


Voor sjamanistische privébegeleiding en energetisch werk, spring naar hier.

Groeigroep: intensief jaartraject "Hervind je Verbinding, Ritme en Kracht'


Elk jaar kunnen max. 9 mensen inschrijven voor dit bijzonder groeitraject. Meer dan 60u intensieve begeleiding!

 • De groeigroep 2019-2020 start 27 oktober 2019 en loopt tot 31 oktober 2020. (volzet)
 • De groeigroep 2020-2021 start 1 november 2020. (alle data spoedig online)
  (SCHRIJF TIJDIG IN, steeds snel volzet gezien amper 9 personen kunnen deelnemen)


Een prachtige zoektocht vol persoonlijke ontwikkeling en verbinding. Vol mythes, folklore, oude wijsheden van natuurtradities, met ook uitgebreid huiswerk. Ik begeleid intussen al meer dan 15 jaar (sinds 2004) groeigroepen. Het is steeds een bijzondere ervaring, waar mensen achteraf vertellen diep veranderd te zijn en nog steeds met vreugde terugkijken op de bijeenkomsten. Je bent gedurende een jaar verbonden als een 'familie'. Samen ga je op weg... Het is een prachtig traject dat me vaak zelf ontroert; voor mij is het leven volgens de Natuur en in Verbinding immers erg belangrijk. Als ik dan mensen zie openbloeien, veranderen, dingen in hun leven zie transformeren, zichzelf weer zie hervinden, dan vind ik dit traject één van de dankbaarste dingen die ik als leraar 'mag' begeleiden.


Er wordt gefilosofeerd, gelachen, getransformeerd, gecreëerd, geïnspireerd, gewandeld, gedeeld, gesprongen, gegroeid! Het kader is het Wiel van het Jaar - 8 bijzondere momenten in de oude natuurtradities die stonden voor verbinding en diep persoonlijk werk. Alle Natuurtradities staan voor een grote verbondenheid met dat wat de Aarde ons geeft; dieren, planten, stenen, bomen, mensen - alles is deel van het Grote Geheel en van onszelf. We moeten dit eren en dienen. Wanneer we niet verbonden zijn met de Natuur en het Leven rondom, zijn we ook afgescheiden van onze eigen Natuur en Levenskracht. Dit leidt tot vermoeidheid, onrust, disbalans, ziekte. De Verbinding weer herstellen in alle lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) brengt transformatie op gang. Een proces van ontwaken. Dit kent verschillende stadia. Elk dier, elk symbool op je weg, elk levensmoment, elke ziekte, elke tegenslag - alles heeft haar reden en is de leraar. Je leert vanuit nieuwe ogen kijken en vindt hierdoor nieuwe inzichten en groeikansen. Je wordt herboren met verscherpte zintuigen. Je ontdekt meer kennis over planten, bomen, dieren en over heling binnen en buiten de mens door een bewust contact met de Natuur rondom. Je brengt tijdens het hele jaartraject ook veel tijd door in eenzaamheid in de natuur om beter de innerlijke wet te leren begrijpen die achter alles werkzaam is, wat je een inzicht in het leven geeft en je verbinding met het leven voedt. Die éénzaamheid kan je lezen als "al-één" of "één-samen" met de Natuur, Dieren, Spirit, Kosmos.


 • Wat zijn Natuurtradities en wat is het Wiel van het jaar?
  De voor-christelijke tradities waren natuurtradities. Er zijn er wel meer dan 100 verschillende (Taoïsme, Boeddhisme, Shintoïsme, Sjamanisme, Hindoeïsme, het Keltisch Paganisme, Druïdisme…) We werken hier vooral vanuit het Sjamanisme en het Keltisch Paganisme. Regelmatig komen aspecten uit het Hindoeïsme/Boeddhisme ook aan bod. Leven volgens de Natuur doet je niet enkel opnieuw stilstaan bij belangrijke cycli in de natuur maar ook ervaar je aan den lijve dat je deze cycli in jezelf ook steeds ervaart en doorloopt. Het Keltische jaar begon bijvoorbeeld op 31 oktober (Sam'hain) en staat voor loslaten van dat wat je niet langer nodig hebt en het stellen van nieuwe doelen. Net zoals de natuur haar oude takken loslaat. Indien ze dat niet zou doen, komen er in de lente geen nieuwe scheutjes. Daarom start de groeigroep ook steeds, net zoals het Keltische Wiel, met Sam'hain en wordt dit onze eerste bijeenkomst. In de winter keren we naar binnen, alles verstilt, net als de natuur gaan we naar binnen en sterven zelfs een beetje - je merkt dat delen van onszelf wat donkerder worden maar dat is ok, immers in de duisternis worden de eerste zaadjes veilig geborgen en verwarmd. Rond WinterZonnewende/Yule keert het tij. De dagen worden weer lichter - ook wij zelf. Zo merk je dat je - net als de natuur - dezelfde evolutie doormaakt. Tot de lente (Imbolc) weer begint. De eerste sneeuwklokjes luiden deze lente in. We werken intussen verder aan onze doelen en groeien, doorheen Ostara richting Litha, de ZomerZonnewende. Hier zijn we in volle expansie en naderen we onze oogst. Lughnasadh. We plukken de vruchten in onszelf. Ook met Mabon is er nog een late oogst. Daarna begint het einde van het Wiel en Sam'hain weer in zicht te komen. We gaan opnieuw bewust losmaken en loslaten - ook mekaar gezien het hele Wiel doorlopen werd... Dankbaar kijken we terug op een heel jaar vol transformatie.... En stellen weer nieuwe doelen. En zo blijft het Wiel elk levensjaar steeds lopen en kan je de documentatie blijven gebruiken. Elk jaar ben je een nieuwe persoon - je hebt een leidraad voor het leven. Na afloop is er ook de mogelijkheid tot regelmatige bijeenkomsten en verdiepingsmodules met jouw 'huidige groeigroep'.

 • Documentatie en oefeningen
  Je krijgt telkens veel documentatie en huiswerk om thuis mee aan de slag te gaan. Wie dit gemotiveerd allemaal in kaart brengt, groeit vanzelfsprekend sneller. Vaak is het huiswerk best confronterend, maar minstens ook even fijn, er zijn doe-opdrachten, beleefmomenten in de natuur, schrijfoefeningen op gebied van persoonlijke ontwikkeling om tot meer zelfkennis en zelfinzicht te komen. Het vergaren allereerst van Zelfkennis is een Voorwaarde om te komen tot Zelfrealisatie. We doen vanzelfsprekend vele oefeningen (authentieke meditaties, sjamanistische reizen, visualisaties, filosofische gesprekken, doe-opdrachten, oefeningen in het medicijnwiel, labyrint, vuurceremonies,..) ook op de momenten zelf in groep. Ik moedig iedereen aan veel vragen te stellen, zodat er, naast de voorziene documentatie, nog veel dieper of specifieker op onderwerpen ingegaan kan worden. Zo kunnen extra oefeningen tijdens de sessies aangereikt worden - en kunnen filosofische zijpaden of mystieke paden bewandeld worden. Elke groeigroep is zo UNIEK. De input van én voor elke groeigroep is ook steeds anders, Je hoeft niet meer te delen in de momenten van samenkomst dan je zelf wilt. De natuur groeit immers ook in stilte. Maar wanneer je gebruik maakt van feedback met je leraar, wordt de groeigroep en je eigen ervaring vanzelfsprekend intensiever en diepgaander. Je kan ook steeds bij mij terecht via mail voor extra tips, adviezen, etc..
  Er is ook een facebook groep om tussen de bijeenkomsten met elkaar in contact te blijven en een whatsapp groep. Dit bevordert de connectie onderling en de gelijkgestemdheid. Ieder is op zoek naar dezelfde dingen. Je vindt steun bij mekaar.


 • Veiligheid en Aarding
  Omdat er zoveel rond (en in) de Natuur gewerkt wordt en rond de Natuur in ons zelf (de eigen aard die niet altijd even productief is) geeft de Groeigroep een goede aarding. Wanneer je goed geaard bent, ben je rustig, blij, vol vertrouwen, stabiel, gezond en gevuld met kracht en veiligheid. Wanneer de aarding uit evenwicht is, is er onzekerheid, angst, het gevoel vast te zitten op bepaalde levensgebieden, en vaak is het denken, het lichaam en de algehele energie uit balans. De groeigroep zelf is ook een baken van veiligheid. We dragen mekaar en passen yogische principes toe.  Om nog dieper te aarden, doen we daarnaast ook veel lichaamswerk, gaande van diepe relaxatie, natuurmeditatie tot visualisatie- en onderbewustzijnswerk uit sjamanistische technieken. We diepen de chakraprincipes uit, de leer van de elementen, enz!

 • Heling en Zelfrealisatie
  Heling kan je allereerst heel breed zien. Helen van de eigen trauma's en kwetsuren, je ego, maar ook helen van Moeder Aarde, de ander, ... Er is ook de intentie je relatie met het Absolute te helen of te herstellen, met begrippen als vertrouwen, overgave, Stilte... Zo wordt ook je innerlijke rust, kracht, creativiteit hersteld en hervind je de eigen unieke Melodie - (en wie weet ook wel je Missie).
  Komen tot zelfkennis en zelfinzicht zijn de voorwaarden om te komen tot Zelfrealisatie. Zelfrealisatie kan je in twee richtingen interpreteren. Enerzijds een authentiek handelen om de persoon die je in wezen bent tot vol potentieel te brengen. Anderzijds is dit het besef van wie of wat je in wezen bent. De hervonden verbinding met Dat wordt dan de fundering van je persoonlijkheid en handelen.


Praktische info over het traject:
We komen 9-maal per jaar samen - ongeveer elke 6 à 8 weken en telkens rond belangrijke overgangsmomenten of ankerpunten. We trachten hiervan 2 maal per jaar een hele dag naar het prachtige Wéris te gaan tijdens de equinoxen. Wéris is ons Belgische Stonehenge (vol menhirs en dolmen) dat een prachtige natuur en energie herbergt. Dit geeft onvergetelijke herinneringen, smeed diepe banden met het landschap en geeft diepe herbronning. Alle andere bijeenkomsten zijn hier in de zaal en in de natuur in de omgeving. De dagen in Wéris en op verplaatsing zijn vertrek 9u hier en retour hier 18u. De andere dagen zijn telkens van 13-17u30. Bedoeling is dat je minstens 8 van de 9 verplichte bijeenkomsten meedoet. Je kan immers altijd eens een keertje ziek vallen. Voor de uitstappen naar Wéris en de verrassingsuitstappen wordt een vrijwillige carpoolbijdrage gevraagd. We rijden dan met 2 wagens en je neemt eigen lunch telkens mee. De namiddagen hier wordt thee en fruit, noten voorzien.


De data van samenkomst voor de groeigroep 2019-2020 zijn:

 1. Samhain (begin van het wiel) (zondag 27 oktober 2019) van 9-18u
 2. Yule - WinterZonnewende (zondag 8 december 2019) van 12-17u30 (we gaan eerst wandelen van 12u tot 13u30, incl technieken en aansluitend krijg je bij terugkomst een relaxatieoefening, 14u start de theorie)
 3. Imbolc (zondag 2 februari 2020) van 12-17u30 (idem hierboven wandeling van 1,5u vooraleer we diep in verbinding starten met de theorie en verdere praktijkoefeningen)
 4. Ostara/LenteEquinox (zondag 15 maart 2020) van 12-17u30 (idem) voorlopig uitgesteld naar latere datum wegens COVID-19
 5. Beltane (zaterdag 9 mei 2020) van 12-17u30 (idem) voorlopig uitgesteld naar latere datum wegens COVID-19
 6. Zomer- Zonnewende (zondag 21 juni 2020) van 9-18u (Wéris) voorlopig uitgesteld naar latere datum wegens COVID-19
 7. Lughnasadh (zondag 2 augustus 2020) van 12-17u30 (eerst wandeling van 1,5u vooraleer we diep in verbinding starten met de theorie en verdere praktijkoefeningen)
 8. Mabon/HerfstEquinox (zondag 13 september 2020) van 12-17u30 (Mogelijkheid dat dit een hele dag Wéris wordt!!)
 9. Samhain (Hallow'een, einde van het wiel) (zaterdag (!) 31 oktober 2020) van 18u-...

De volgende groep 2020-2021 start 1 november 2020 (12u-17u30), data van alle bijeenkomsten spoedig online (laatste bijeenkomst is op 31/10/2021 van 18u tot ...).
Je kan je nu reeds aanmelden. Slechts 9 mensen kunnen dit bijzondere traject volgen dus wees er tijdig bij. (nog 7 plekken beschikbaar) Meer dan 60u intensieve begeleiding.
Graag ontvang ik van jou een motivatiemail waarom je hieraan wenst deel te nemen. De prijs van de cursus is 625€. Bij inschrijving wordt als voorschot 300€ gevraagd om je plek te finaliseren. De andere 325€ dient betaald te worden 1 maand voor aanvang van de eerste les.

Privé begeleiding


 • Coaching Terug in je Kracht:

  Een proces om je weer te verbinden met dat wat je verloren bent. Door bepaalde levensomstandigheden (oa. trauma) ontstaat er op een gegeven moment een (af)scheiding. Het hoofd sluit zich af van de emoties, van het voelen, misschien zelfs wel volledig van het lichaam als voertuig (te vergelijken met dissociatie). In die gevallen wordt gezegd dat ook de ziel zich tijdelijk afsplitst. Dit leidt tot angsten, emotioneel en fysiek krachtverlies. De intuïtie gaat teniet, het vertrouwen in onszelf en het leven verdwijnt. Er is geen verbinding meer. Vaak zie je ook bij mensen fysieke klachten of ziekten ontstaan hierdoor, en is er daarnaast een verkeerde relatie met zelfzorg. Er kan ook een afgescheidenheid zijn met de Bron wat leidt tot een algemeen diep gevoel van onrust of verloren te zijn. De Zoeker is geboren. Via diep therapeutische gesprekken maar ook aangepast lichaamswerk gaan we geleidelijk terughalen wat je verloren bent van je zelf, je Essentie. Connectie in Spirit maakt het onderscheid tussen gezondheid en ware gezondheid. Ware gezondheid geeft ook levensvreugde, goede relaties, aanwezigheid, een oervertrouwen in het leven en de weg die voor ons ligt, en geeft daarnaast overgave, dankbaarheid, verbinding en heelheid. De sessies kunnen binnen plaatsvinden in de praktijk of buiten in de natuur. Sessieduur 2u, prijs 90€.

  Meer over de sessies in de natuur: van zodra de sessies buiten plaatsvinden, ervaren we een diepe wisselwerking tussen het denken en het lichaam, met de natuur, de ander. En met Stilte. Wanneer we niet ons eigen ritme of onze eigen unieke Natuur volgen in het leven, raken we uit balans. Ik help je jezelf weer te herinneren door diep transformerende wandelingen in de Natuur. Het wandelen werkt erg aardend. Wanneer je goed geaard bent, ben je rustig, blij, vol vertrouwen, gelukkig, stabiel, gezond en gevuld met kracht. Wanneer de aarding uit evenwicht is, word je overvallen door onzekerheid, angst, het gevoel vast te zitten op bepaalde levensgebieden, en vaak is het denken, het lichaam en de algehele energie uit balans. Het wandelen vergemakkelijkt voor vele mensen vanzelf het praten. Heel natuurlijk kom je bij de kern van je verhaal of dat waar je op vastloopt. Het is een letterlijke wandeling naar jezelf. We pauzeren regelmatig en op die momenten dompel ik je onder in specifieke oefeningen (visualisatie,-meditatie, -of mindfulnessoefeningen, lichaamswerk, ademtechnieken, wiel van het jaar, werken met je zintuigen, dieren, chakrawerk). Ik breng je zo dieper bij je Natuur en je Kern. 


 • Ritueel / Ceremonieel werk / Overgangsriten:

  Dit sluit vaak een coachingstraject af - of een bepaalde periode in je leven. Afscheid van dat wat je dient los te maken. Afscheid van je Oude Ik. Het is een vreugdevol afscheid. Overgave aan wat zal geboren worden. De tijd is gekomen om dat wat je niet langer dient, te transformeren en onproductieve patronen te erkennen en om te buigen. We maken een stappenplan en werken met specifieke persoonlijke intenties. Om de intenties te verankeren maken we een ritueel of een persoonlijke ceremonie/overgangsrite. Aanvullend kan je ook het labyrint lopen, een sessie doen in het Medicijnwiel, enz.. Rituelen of ceremonies genereren verandering. Het opmaken van zulk een 'ritueel' vraagt iinbreng van zowel geest, lichaam als ziel. De geest ontwerpt het ritueel of geeft het vorm, het lichaam voert het uit en de ziel/spirit is de waarnemer/getuige die dit alles beleeft. Ons brein wordt er, door de voorbereiding alleen al, van bewust dat belangrijke veranderingen weldra gaan plaats vinden. Dit zorgt er voor dat eens het ritueel ten einde is, deze verandering reeds voor een deel in het zijn verankerd is en verdere stappen gezet zullen worden in de juiste richting. Sessieduur 2u, prijs 90€. (Houd er rekening mee dat de voorbereiding bijvoorbeeld 1 sessie is en de uitvoering een andere sessie. We nemen onze tijd om het 'goed' te doen.)

 • Sjamanistische Healing / Power retrieval:

  Vanuit overgave aan de werelden waarheen gereisd kan worden, tracht ik heling terug te halen om ten dienste te stellen voor het individu. Gedurende deze inwendige reis ligt de ontvanger gewoon ontspannen neer en verblijft in niet-doen. Deze bijzondere vorm van coaching wordt op de achtergrond begeleid door sjamanistische muziek (trommel, ratel) en wordt verder volledig in stilte beleefd. Ik reis met de intentie om een Krachtdier of een Inzicht terug te halen voor de ontvanger. Zo kom je tot het vinden van meer zelfvertrouwen, speelsheid, levensvreugde, gezondheid, eenheid met al wat leeft, blijheid, stilte - kortom van dat wat je momenteel kwijt lijkt te zijn.
  Prijs is 72€ - duur 60 à 75min gevolgd door kort napraten - in totaal bent u hier 1,5u.


 • Energetische Healing

  Healing klinkt voor vele mensen raar in de oren maar het doorgeven van energie, rust of kracht bestaat sinds mensenheugnis. De handoplegging van Jezus kent iedereen. Wanneer je pijn hebt, of onrustig bent, leg je zelf misschien ook (on)bewust je handen op je lichaam. Dit doe je misschien ook bij je kind en dat contact is iets waar het lichaam sterk op reageert. Onze tastzin is ons grootste zintuig en zintuiglijk contact werkt helend. Handposities (mudra's) verzegelen energie in het lichaam en beïnvloeden de prânastromen. Systemen als reflexologie, drukpuntmassage, acupunctuur, acupressuur, shiatsu, veronderstellen dat het lichaam een netwerk is van energiebanen die we kunnen beïnvloeden. Zowel via onze emoties, als via voeding, beweging en ook aanraking. Naast erkend yogaleraar/âyurvedic technician® met ervaring in het werken met de nâdî's (energiebanen), de chakra's en met prâna in het algemeen, ben ik geïnitieerd in verschillende energiesystemen. Healing of lichaamswerk werkt in op de natuurlijke intelligentie van het lichaam en verbindings-, genezings,- (of heel)processen komen op gang. Men omschrijft het ontvangen van een healing of lichaamswerk als een bijzondere toestand tussen waak-en slaapbewustzijn. Door uitsluitend puur bewustzijn - in aandacht zijn - wordt de ander zichtbaar, en meerbepaald aan zichzelf.


  Healing: Ilahinoor

  Ilahinoor is een systeem van handoplegging bovenop de kleren, in een sereen kader en volledig in stilte. Ilahinoor is een Arabisch woord dat ´goddelijk licht´ betekent. Het kent zijn oorsprong in het oude Egypte (en de Sufitraditie). Deze mysterieschool is verbonden met diverse oude inwijdingspraktijken uit het Oude Egypte (afbeeldingen helende handposities tempel Abydos) van Akhenaton. De healingstechniek werd gebruikt om bewustzijn in het lichaam te verankeren en ascensie of een proces van ontwaken op gang te brengen. We gaan van een leven in dualiteit en afgescheidenheid naar een bewust leven in verbinding. Met alle lagen van onszelf, ons mentaal, emotioneel en fysiek lichaam, maar ook met de ander, de natuur, de wereld. Sri Aurobindo verwees naar deze ontwaakte staat als "the divine human" of de goddelijke mens. Een toestand van éénheidsbewustzijn. Ilahinoor heeft als doel je bewustzijn te verhogen waardoor je geleidelijk in dit proces van ontwaken komt. Deze healingstechniek wordt zittend gegeven. Er wordt energetisch gewerkt aan connectie en aarding, waarna verschillende drukpunten verbonden worden. Onder meer punten waar we trauma stockeren en angst. Hierdoor kunnen patronen losgemaakt worden en komt er diepe ontspanning en innerlijke rust. Je wordt herverbonden met je natuurlijke ritme en je levensintelligentie. Het potentieel om lichaam, geest, hart en ziel te verbinden en te helen, wordt vrijgemaakt. Ilahinoor wordt ook bewust ervaren als een activatie van het bewustzijn dat alles doordringt, alles omringt, en alles verbindt. Er wordt zo een brug gecreëerd tussen het onderbewustzijn, het bewustzijn en het hogere bewustzijn. Ik ben in 2013 geïnitieerd in deze methode. Prijs voor een behandeling is 72€ - duur 60 à 75min gevolgd door kort napraten - u bent hier 1,5u.


  Healing: Reiki/Seichem

  Mogelijk de bekendste onder de healingsystemen. Reiki is een sterk aardende energie. Seichem is een methode die een connectie heeft met de 4 elementen en de Reiki (Aarde) energie omvat. Reiki/Seichem heeft een hoge frequentie die het Hart opent en het Bewustzijn activeert.  De persoon in kwestie zal meer rust ervaren in geest en lichaam, meer balans en helderheid, een betere aarding of stabiliteit in het leven en ook eigenschappen als verbinding, wijsheid, blijheid, tevredenheid, overgave zullen gestimuleerd worden. Tijdens deze behandeling kan er ook gekekekn worden naar mogelijke disbalans in de chakra's of het lichaam. De behandeling wordt liggend gegeven. Ik ben in 2011 in Reiki/Seichem geïnitieerd (I) en in 2016 (II). Prijs voor een behandeling is 72€ - duur 60 à 75min gevolgd door kort napraten - in totaal bent u hier 1,5u. Ik heb er voor gekozen om (voorlopig toch) geen Master in Reiki/Seichem na te streven omdat ik mijzelf bewust aan het vervolmaken ben in Ilahinoor. Deze energie is hoger in trilling en sluit momenteel het beste aan op mijn eigen energie en pad. Beide systemen kunnen elkaar echter goed ondersteunen. Reiki is een goede kennismaking en werkt zeer diepgaand, ook wanneer je bijvoorbeeld nog geen ervaring hebt met healing.


 • Dag-retraite:
  To retreat betekent 'zich terugtrekken'. We stappen een hele dag met z'n twee even 'uit de maatschappij en de volle natuur in' van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Een retraite is een intensieve dag waarin je ondergedompeld wordt in alle bovenstaande processen met daarnaast nog aanvullende oefeningen en technieken op maat. Volgens wat zich aandient vanuit jezelf. Stilte, verbinding en loslaten worden  belangrijke onderdelen van deze dag zodat je aan introspectie en healing kan doen. Sessieduur afhankelijk van het seizoen 8 à 12u, prijs 200€.

 • Nachtelijke vision-quest (voorlopig enkel voor de groeigroep en inbegrepen in de prijs, eind ritueel):
  In de veiligheid van de tuin hier. Je omarmt de duisternis en vindt belangrijke bondgenoten in de maan, de sterren om je pad weer te verlichten en je te inspireren richting dat wat je eigen pad dient te verlichten. We waken de hele nacht bij ofwel het Medicijnwiel of het Vuur. Je wordt ondergedompeld in verscheidene processen en technieken. Anderzijds komen ook hogervermelde zaken aan bod.

Opleidingen Sjamanisme/Natuurtradities/Mystiek


1995-2020... Studie van oude natuurtradities en mystieke tradities. (neemt nog steeds een groot deel van mijn vrije tijd in)

2004 - Start begeleiding eerste Groeigroep (Ik begeleid intussen al meer dan 15 jaar groeigroepen)

2007-2010 Âyurvedic Technician® (zie hier mijn Âyurvedische studies - Âyurveda behoort tot alchemistisch sjamanisme)

2011 7AV Nusta Karpay (Katrijn Joris) (datzelfde jaar en tot 2013 bestudeerde ik ook verschillende healingssytemen, zie lager

2016 Getuigschrift Terug naar je Natuur, leven volgens het Keltische Wiel van het Jaar + 2DAG Basiscursus Sjamanisme (Roel Crabbé)  - Doorgroeidag Extatic Trance Postures  (Roel Crabbé) 

2016 4DAG Shamanic Intensive (Jonathan Horwitz & Zara Waldebäck - Jonathan is an anthropologist and founded in 1986 The Scandinavian Center for Shamanic Studies)

2017 Doorgroeidag Bear Spirit Healing (Roel Crabbé) + 2017-2018 4AV Siberian Shaman Death Rituals (Siberian Shaman Ahamkara)

2020 7DAG Shamanic Practices for Spiritual Immunity (Sandra Ingerman) + 20u Talks: Peace & Power, Power of the Circle, Shamanic Healing, Living Gratitude (Jonathan Horwitz & Zara Waldebäck) The Scandinavian Center for Shamanic Studies

2020 15u Shamanic Journey Sessions + 15u Healing Meditations (Roel Crabbé) + 4 DAG Spirit Power - Soul Destiny - Power Retrieval (Roel Crabbé) + (?) 2020-2021 Healing opleiding Medicijnwiel (Roel Crabbé)
? 2021-2023 Shamanic Practitioner (Roel Crabbé)Opleidingen Healing divers


Hieronder valt enerzijds een 8-jarige opleiding tot erkend yogaleraar, met vele bijscholingen rond prânabewustzijn, prânâyâma, technieken van mudrâ, meditatie en Stilte. Anderzijds volgde ik ook nog een 3-jarige opleiding tot Âyurvedic Technican® met ervaring in de marmapunten. Dit zijn acupressuurpunten of kruispunten waar specifieke weefsels elkaar ontmoeten (bloedvaten, zenuwen, gewrichten, botten, pezen, spieren). Waar de energie verstoord is, geven deze punten aan de oppervlakte blokkades. Ook volgde ik hierna nog 2 jaar een bijscholing in TCM (Traditional Chinese Medecine) en vanuit deze leer heb ik nog bijkomende kennis van de meredianen en acupressuurpunten. Heden ten dage school ik mij vooral bij op vlak van Ilahinoor en sjamanistisch healingswerk.Opleidingen Healing specifiek


ILAHINOOR 2013 Ilahinoor (Kiara Windrider)

REIKI 2011 Reiki & Seichem I (Ingrid Carpentier) - 2016 Reiki & Seichem II

ANDERE 2011 Chakrahealing & Reading (Tim Biot) - 2011 Body Adjustment (OWC) - 2011 Alexandertechniek (OWC) 

SOFIE VAN MENSEL


Erkend Naturopaat & Âyurvedic Technician®

Erkend Yogaleraar vanuit 2 grote tradities

Stress- en Mindfulnesscoach


Gestelstraat 52 - 2250 O.L.V.-Olen

info@per-neser.org

0494/84.34.31 (enkel tussen 12u-13u)

BEROEPSVERENIGINGENYogafederatie lidnummer 2009/026

Naturopathica lidnummer 225 N10 80BTW BE 0820.900.904

IBAN BE98 7805 9067 0193